Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algorithms of control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 695-702
PL W artykule opisano układ sterowania serwonapędu elektrohydraulicznego z dodatkowym siłowym sprzężeniem zwrotnym. Przedstawiono budowę i zasadę działania hamulca z cieczą magnetoreologiczną i zależność momentu hamującego od prądu. Końcowa część artykułu zawiera wyniki badań doświadczalnych procesu st[...]
EN The article describes control system of electrohydraulic servo drive with additional force feedback. The structure of magnetorheological rotary brake and the research of relation between torque and current are presented. The last section forms results based on the research electrohydraulic servo dri[...]
2
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania algorytmów sterowania przełączaniem biegów automatycznej przekładni hydromechanicznej z adaptacją do zmiennych czynników eksploatacyjnych. Jako kryterium optymalizacji sterowania wykorzystano zużycie paliwa przy rozpędzaniu autobusu miejskiego. Algorytmy[...]
EN In the paper, a methodology is presented for obtaining adaptive control algorithms for changing gears in a automatical hydromechanical gearbox during variable driving conditions. Fuel consumption has been used as optimality criterion during acceleration of a bus city. Adaptive control algorithms hav[...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przyczyną wprowadzenia inteligentnych systemów transportowych jest przede wszystkim niezadowalająca sytuacja w transporcie drogowym, gdzie straty spowodowane przeciążeniem w ruchu drogowym i koszty ekonomiczne oraz poza ekonomiczne są coraz większe. Istniejąca infrastruktura została zaprojektowana n[...]
EN First of all, disappointing situation is reason of introduction of intelligent transport system in road transport, where losses caused in road traffic congestion and economic cost and there is economic affectation great more. Existing infrastructure has been designed on low of movement off traffic. [...]
4
67%
Logistyka
2015 nr 4 4151--4160, CD2
PL Artykuł zawiera badania wpływu podstawowych czynników eksploatacyjnych na chwile przełączania biegów stopniowych układów napędowych autobusów miejskich. Badaniom podlegały: zmiana masy autobusu, sumarycznych oporów ruchu oraz obciążenia silnika wyrażonego dawką paliwa. W artykule przedstawiono metod[...]
EN The article contains a impact study of fundamental exploitation factors at the moment of changing gears in a gradual shift drive system city buses. Weight change of the bus, the summary movement resistance and engine charge expressed in a fuel dose is research subject of the article. In the paper, a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last