Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alginate fibres
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autex Research Journal
2015 Vol. 15, no. 2 123--126
EN The aim of the study was to determine the rheological properties of solutions of two types of sodium alginate in water. Rheological studies were carried out to determine the rheological properties of the spinning solutions. Polymer solutions of different concentrations were obtained. Based on the pr[...]
2
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 4 (69) 39--42
PL Przeprowadzono analizę porównawczą właściwości sorpcyjnych, retencji wody oraz właściwości wytrzymałościowych włókien z alginianu miedzi otrzymywanych z polimerów o różnych masach cząsteczkowych. Otrzymane włókna charakteryzowały się wysokimi właściwościami sorpcyjnymi oraz wytrzymałością właściwą o[...]
EN A comparative analysis of the sorption properties, water retention and tensile strength properties of cupric alginate fibres obtained from polymers with different molecular weights was carried out. The fibres obtained were characterised by high sorption properties and a tenacity suitable for process[...]
3
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 6A (95) 16--21
PL Artykuł prezentuje analizę potencjału rynku w Polsce dla różnorodnych zastosowań produktów medycznych zrobionych z włókien alginianowych. Szczególny nacisk jest położony na opatrunki, jednak produkty związane z takimi zagadnieniami jak inżynieria tkankowa czy włókna alginianowe dla innych specjalist[...]
EN The article presents an analysis of the market potential in Poland for different applications of medical products made of alginate fibres. Emphasis is especially put on wound dressings; however, such issues as tissue engineering or alginate fibres for other specific medical use are also considered. [...]
4
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 6 (89) 17—21
PL W pracy opracowano warunki wytwarzania kompozytów opartych o dwa biodegradowalne tworzywa. Przeprowadzone badania wykazały zróżnicowany wpływ obecności poszczególnych rodzajów fazy włóknistej na właściwości wytrzymałościowe, właściwości fizykochemiczne powierzchni oraz stabilność materiałów kompozyt[...]
EN The aim of the present work was to develop new composite materials based on two biocompatible polymers (sodium alginate and polycaprolactone) intended for use in the treatment of bone tissue defects. Tests carried out to obtain polymer-fibre composites using two resorbable polymers demonstrated the [...]
5
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 6 (83) 39--44
PL Opracowano warunki wytwarzania nanokompozytowych włókien z alginianu cynku z nanododatkiem krzemionki (SiO2) w oparciu o wcześniejsze badania nanokompozytowych włókien z alginianu cynku z nanododatkiem TCP. Określony został wpływ podstawowych parametrów procesu formowania, takich jak np. [...]
EN Conditions were found for the manufacture of zinc alginate fibres with a silica (SiO2) nanoadditive based on earlier studies involving nanocomposite zinc alginate fibres with a TCP nanoadditive. In this study, we determined the effect of the basic parameters of the forming process, such a[...]
6
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 2 (73) 12-18
EN Conditions were found for the manufacture of zinc alginate fibres with a tricalcium phosphate (TCP) nanoadditive. The effect of essential forming process parameters were determined, such as temperature, solidification and plasticisation bath concentration, as well as as-spun draw ratio values for a [...]
7
67%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 19--23
PL Opracowano warunki wytwarzania włókien z alginianu wapniowego, zawierających nanododatek SiO2, charakteryzujących się dużą całkowitą objętością por i dużą powierzchnią wewnętrzną. Wytrzymałość właściwa na poziomie 20 cN/tex umożliwia ich zastosowanie jako prekursora do otrzymywania włókien węglowych[...]
EN Conditions for the manufacture of fibres from calcium alginate have been developed. These fibres contain nano-particles of SiO2, and are characterised by a high total volume and internal surface. Their tenacity at a level of 20 cN/tex makes it possible to use them as precursors to the preparation of[...]
8
59%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2005 Nr 3 (51) 35--40
PL Opracowano warunki wytwarzania włókien z alginianu cynku i alginianu miedzi, przeznaczonych do zastosowań medycznych. Wysokie właściwości sorpcyjne i działanie antybakteryjne włókien z alginianu cynku i miedzi pozwoli na wytworzenie nowej generacji środków opatrunkowych. Jednocześnie wytrzymałość wł[...]
EN Conditions for the manufacture of fibres designed for medical applications from zinc alginate and copper alginate have been developed. The high moisture absorption and anti-bacterial effects of fibres from zinc or copper alginate will allow the production of a new generation of dressing materials. A[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last