Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Ecology
EN Phosphorus deficiency is frequently the limiting factor in phytoplankton growth and the major source of selective pressure on single populations in a variety of aquatic environments. Phytoplankton species have several mechanisms that allow them to overcome phosphorus starvation, such as high-affinit[...]
2
100%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 7 636--641
PL W celu zwiększenia efektywności w uprawach roślinnych stosuje się nowe metody, które opierają się na wykorzystywaniu ekstraktów glonowych jako stymulatorów wzrostu. Zalety ekstraktów jako produktów dla roślin wynikają z obecnych w nich licznych związków biologiczne aktywnych o działaniu biostymulacy[...]
EN For increased efficiency of plant cultivation, new methods basing on seaweed extracts as biostimulants of plant growth are applied. Due to the presence of many biologically active compounds, seaweed extracts are widely used as plant stimulants. Thanks to bioactive substances, algae extracts can regu[...]
3
100%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 5 414-418
4
100%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 5 594-596
5
100%
Materiały Budowlane
2003 nr 1 57-57
6
100%
Karbo
2015 Nr 3 107--112
PL Zwiększone zapotrzebowanie na energię z tzw. źródeł odnawialnych (OZE) oraz rosnąca wrażliwość na ochronę zasobów naturalnych i poprawę czystości środowiska naturalnego powoduje wzrost intensywności badań nad technologiami, mogącymi podejmować te wymagania. Tego typu technologią jest m.in. wykorzyst[...]
EN Increased demand for energy from renewable energy sources (RES), growing sensitivity to the protection of natural resources and improvement of the natural environment protection causes an increase in intensity of research on technologies that may address these demands. This kind of technology includ[...]
7
100%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 4 590-591
PL Przedyskutowano możliwości zastosowania ekstraktów z alg jako naturalnych biologicznie aktywnych komponentów nawozów, pasz i kosmetyków. Przedstawiono aktualny stan wiedzy oraz badania realizowane przez konsorcjum naukowe w ramach projektu EXTRALGAE.
EN A review, with 26 refs., of uses of algal exts. in food, fodder, plant growth stimulators and prodn. of cosmetics. State-of-the-art in EXTRALGAE project was also presented.
8
100%
Energetyka
2015 nr 8 505--509
PL Wykorzystanie hodowli alg do pochłaniania CO2, a następnie ich wykorzystanie ukierunkowane na wytwarzanie biopaliw (np. olejów pirolitycznych) było przedmiotem wielu analiz [1-6]. Podkreślić jednak należy małą liczbę publikacji ilustrujących wyniki analiz LCA tego procesu w warunkach polskich, tak j[...]
EN Algae application for CO2 absorption and their subsequent use for biofuels production (e.g. of pyrolysis oils) has been the subject of many analyses [1-6]. However, there is only a small number of available publications presenting the LCA analysis of this process in Polish conditions unlike in case [...]
9
100%
Chemik
2016 Vol. 70, nr 10 634--643
PL Biomasa glonów coraz częściej uważana jest za potencjalny surowiec mogący służyć do produkcji biopaliw (biodiesel, biogaz) oraz energii elektrycznej i cieplnej. Ze względu na wyczerpujące się zasoby ropy naftowej, a także wzrost zanieczyszczenia środowiska, prowadzone są coraz szersze badania w zakr[...]
EN The algae biomass is increasingly being recognized as a potential raw material which may be used for the production of biofuels (biodiesel, biogas), electricity and thermal energy. Due to the depleting oil reserves and also the increase of environmental pollution, research is progressively being con[...]
10
84%
Environmental Biotechnology
EN Thirty strains of algae were examined for their biosorption abilities for the uptake of cadmium, lead, nickel and zinc from aqueous solutions. A wide range of adsorption capacities was observed between the different strains of algae and between the four metals. The cyanophyceae Lyngbya taylorii exhi[...]
11
84%
Farby i Lakiery
2013 nr 3 23--26
EN The biocidal legislation of the European Union (Biocidal Products Directive - 98/8/EC - soon to replaced by the Biocidal Products Regulation in late 2013) will in the very near future severely limit the choice of algicides and fungicides which can continue to be used to provide a sustainable and eff[...]
12
84%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 37-37
13
84%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2007 R. 52, nr 2 137-153
EN The article deals with the early stages of research by Jozef Tomasz Rostafinski (1850-1928), one of the greatest Polish biologists, a well-known botanist and humanist. Presented in the article is the correspondence between Rostafinski. and his friend and teacher, the French scientist Jean Baptiste E[...]
14
84%
Chemik
2014 Vol. 68, nr 11 967--972
PL Algi są organizmami fotosyntetyzującymi, prokariotycznymi albo eukariotycznymi. Ich komórki zawierają aminokwasy, witaminy, składniki mineralne, NNKT, aosainę,polifenole, kwasy o silnym działaniu nawilżającym i pobudzające krążenie krwi polisacharydy, a także β- karoten i karotenoidy. Ze względu na [...]
EN Algae are photosynthetic prokaryotic or eukaryotic organisms. Their cells contain amino acids, vitamins, minerals, essential fatty acids, aosain, polyphenols, a potent moisturizing acids, polysaccharides, which are stimulating blood circulation, β-carotene and carotenoids. With such a rich chemical [...]
15
84%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 6 634-639
16
84%
Environment Protection Engineering
EN A possible use of synchronous culture of Chlorella vulgaris algae has been examined as a shortterm bioassay for water quality control. Experiments were performed with algae cultivated in liquid media prepared with distilled water (control) and with water aliquots sampled from the Goczałkowice Reserv[...]
17
84%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 710-712
18
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W latach 2006-2007 przeprowadzono doświadczenia polowe nad wpływem środków AlgaminoPlant i HumiPlant na marchew. Porównywano dwa systemy stosowania badanych środków. W pierwszym HumiPlant użyto bezpośrednio po siewie w dawce 30 L. ha-1 i po wschodach, w fazie 1-2 liści marchwi (0,5 L.ha-1), a nastę[...]
EN The aim of the 2 years (2006-2007) experiments carried out with carrots was to determine the influence of biostimulators from seaweed (AlgaminoPlant) and leonardite (HumiPlant) on growth and yield of the crops. Two systems of application were compared. In the first HumiPlant (30 Lźha-1) was used[...]
19
67%
Materiały Budowlane
2007 nr 9 6-7
20
67%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 6 528--539
PL Przedstawiono problemy następstw emisji CO2 i koszty jej ograniczania oraz wykorzystania jako surowca do syntez. Modernizacja technologii wielkotonażowych, pozyskiwanie bioalkoholi na drodze fermentacji celulozy oraz fotosynteza z wykorzystaniem alg do uzyskania bioetanolu, oleju algowego[...]
EN The problems connected with CO2 emissions as well as the costs of CO2 abatement and the use as a feed for synthesis processes were presented. Modernisation of commercial processes, production of bio-alcohols through fermentation of cellulose, and photo-synthesis with the use of[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last