Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  akumulator samochodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2011 Nr 7-8 44-45
2
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule analizowano możliwości udziału nietradycyjnych źródeł energii w systemie dystrybucyjnym. Zaproponowano tak zwany system Smart Solution ]i Smart City z wykorzystaniem samochodów elektrycznych. Ładowanie akumulatorów samochodowych może się odbywać poza szczytem poboru energii.
EN Today’s discussion opens opportunities for involving non-traditional, especially intermittent energy resources into operation of electricity grids and distribution systems. Proposed so called Smart Solutions like Smart Grid and Smart Cities suppose use of electric vehicles as its part. The main oppo[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 999--1002
PL W artykule omówione zostało zagadnienie wpływu wartości prądu pobieranego z akumulatora samochodowego na jego sprawność elektryczną. Sformułowane zostało pojęcie sprawności elektrycznej rozruchowej.
EN Paper discussed the problem of influence value load current on the starting efficiency of the car batteries. Author defines concept of starting efficiency of car batteries.
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 261--264
PL W artykule omówione zostało zagadnienie wpływu dużych wartości prądu pobieranego z akumulatora samochodowego na jego sprawność energetyczną. Sformułowane zostało pojęcie sprawności energetycznej rozruchowej.
EN Paper discussed the problem of influence value load current on the starting efficiency of the car batteries. Author defines concept two new types of starting efficiency of the car batteries.
5
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 1/73 41-47
PL W artykule przedstawiono informacje dotyczące zagospodarowania i recyklingu zużytych akumulatorów samochodowych w aspekcie ochrony środowiska naturalnego, ponieważ zużyte akumulatory samochodowe stanowią jeden z najniebezpieczniejszych odpadów powstających w wyniku eksploatacji pojazdu.
EN In the article an information concerning developing and the recycling of car batteries used up was introduced in the aspect of the preservation of the natural environment since car batteries used up are making one of most dangerous waste coming into existence as a result of the use of the vehicle.
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 844--852, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki zależności napięcia mierzonego na zaciskach obciążonego akumulatora w warunkach badań rozruchowych silników o zapłonie iskrowym oraz samoczynnym. Analizie poddano wartość minimalną, maksymalną oraz średnią napięcia w funkcji minimalnej, maksymalnej oraz średniej warto[...]
EN The results of the voltage dependence on the terminals of the loaded battery under the starting conditions tests of spark and selfignition engines were presented. The minimum, maximum and average values of the voltage as a function of the minimum, maximum and average values of the current and the te[...]
7
63%
Logistyka
2014 nr 6 14267--14273, CD 6
PL Streszczenie W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia logistyczne i techniczne dotyczące gospodarowania zużytymi akumulatorami samochodowymi. Pokazano skalę tego problemu w Polsce oraz występujące w tym zakresie zagrożenia. Omówiono wybrane aspekty prawne organizacji recyklingu akumulatorów kwas[...]
EN The article presents selected logistical and technical issues pertaining to the management of waste automotive battery. It shows the scale of this problem’s occurrence in Poland and the threats in this regard. It also discusses some of the legal aspects of the organization of recycling lead-acid bat[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 611--614
PL W artykule przedstawiono stanowisko badawcze służące do sprawdzenia możliwości wykorzystania seryjnie produkowanej przekładni bezstopniowej JATCO CVT7 pod kątem obsługi mechanicznego akumulatora energii będącego wtórnym źródłem energii prototypowego hybrydowego układu napędowego.
EN The article presents a test stand used to check the possibility of using a series-produced JATCO CVT7 continuously variable transmission for operating a mechanical energy accumulator which is a secondary energy source of a prototype hybrid drive system.
9
51%
Environment Protection Engineering
2013 Vol. 39, nr 1 101--114
EN Over the past ten years, the automobile manufacturing basis has shifted to Thailand, thus transforming the country into an automobile industrial hub in Asia. An integral part of this industry, lead acid battery manufacturing has exhibited tremendous growth with increasing trends toward new manufactu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last