Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aktywność zawodowa osób starszych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 10 2-6
PL W artykule omówiono zagadnienia odnoszące się do aktywności zawodowej osób starszych, a w szczególności fizjologiczne uwarunkowania tej aktywności, międzynarodowe uregulowania dotyczące polityk krajowych wobec pracowników starszych oraz zasady definiowania prac w szczególnych warunkach i o szczególn[...]
EN Basic issues related to the work ability of older people have been presented in the article, particularly physiological limitations of this ability, international legislation related to national policies on older workers and the principles of defining work in special conditions, and work of special [...]
2
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 12 4-6
PL Według danych demograficznych w ostatnich latach obserwujemy w Polsce cechy starzenia się społeczeństwa, czyli wzrost liczby osób starszych w stosunku do osób młodszych. Równocześnie notujemy jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia i najniższą średnią wieku przechodzenia na emeryturę wśród państ[...]
EN According to the demographic data, in recent years in Poland the society has aged i. e., there has been an increase in the number of the elderly in relation to the number of younger people. At the same time, the employment index has been one of the lowest and the retirement age has been the lowest a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last