Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aktywność antyoksydacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Chemiczne
2001 [Z] 55, 11-12 987-1003
EN Flavonoids are a large group of naturally occurring phenolic compounds widespread in plant kingdom. Over 4000 chemically unique flavonoids have been identified in plants. They are categorised into classes depending on the structure of the central heterocyclic ring and within each class according to [...]
2
86%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2013 nr 80 13--19
PL Liczne opracowania dotyczące działania przeciwutleniającego miodów pszczelich wskazują, że miody ciemne charakteryzują się znacznie wyższą aktywnością antyoksydacyjną niż miody jasne. Celem niniejszej pracy było określenie związku pomiędzy barwą a aktywnością antyoksydacyjną miodów metodą regresji l[...]
EN Numerous studies on the antioxidant activity of honey indicate that dark honey has a much higher antioxidant activity than pale honey. The aim of this study was to determine the relationship between color and antioxidant activity of honey by linear regression. It has been shown that there is a stron[...]
3
86%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2010 Vol. 17, nr 9 1061-1068
PL W badaniach polowych przeprowadzonych w latach 2004-2006 oceniano wpływ wieku plantacji i terminu zbioru ziela na skład chemiczny i aktywność antyoksydacyjną pokrzywy zwyczajnej. Największą zawartość barwników (chlorofilu a+b i karotenoidów) oraz wapnia stwierdzono w roślinach jednorocznych, natomia[...]
EN In 2004–2006 field experiment aimed at the assessment of the effect of plantation age and harvest term on chemical composition and antioxidant activity of stinging nettle. The research showed that the highest content of pigments (chlorophyll a+b and carotenoids) and calcium were characterized plants[...]
4
86%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2017 nr 101 73--80
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących jakości ziołomiodów aroniowych oraz pożytków wykorzystanych do ich produkcji. Badania obejmowały oznaczenie zawartości: wody, cukrów, wolnych kwasów oraz przewodności elektrycznej właściwej. Dodatkowo oznaczono aktywność przeciwutleniającą jako siłę zmi[...]
EN This study presents results of research on the quality of chokeberry herbhoneys and syrups used to produce them. The study included evaluation of the content of water, sugars, free acids and electrical conductivity. In addition, the antiradical activity against free radicals DPPH and total phenolic [...]
5
72%
Ekologia i Technika
2014 R. 22, nr 2 53--58
PL Piptoporus betulinus (Buli.) P. Karst. z rodziny Fomitopsidacecue jest szeroko rozpowszechnionym grzybem poliporoidalnym, rosnącym tylko na osłabionych brzozach (Betula pendula Roth) oraz drewnie brzozowym. Składnikami chemicznymi Białoporka brzozowego są między innymi kwasy poliporenowe A, B i C, w[...]
EN Piptoporus betulinus (Buli.) P. Karst from the family Fomitopsidaceae is a common polyporous fungus, growing exclusively on weakened birch trees (Betula.pendula.Roth) and birch wood. The chemical compounds of birch polypore include, among others, polyporenic acids A, B and C, free sugars (mannitol, [...]
6
72%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W roślinach z rodziny Apiaceae występuje wiele substancji znanych ze swej aktywności biologicznej w stosunku do mikroorganizmów (grzybów, bakterii i wirusów). We wcześniejszych badaniach opisano właściwości wybranych ekstraktów otrzymanych metodą klasyczną, ich skład i aktywność w stosunku do grzybó[...]
EN There are many bioactive compounds with known effects on microorganisms (fungi, bacteria, viruses) in plants of the Apiaceae family. The properties of selected extracts obtained with classic method, and their antifungal activities were described in previous works. In this work, the results of a stud[...]
7
72%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Głównym celem badań było określenie wpływu czasu i temperatury zamrażalniczego przechowywania czerwonej porzeczki (Ribes spicatum) na zmiany zawartości w nich i aktywności związków biologicznie czynnych. Owoce mrożone (-12°C) oraz głęboko mrożone (-20°C) przechowywano przez okres 10 miesięcy. Analiz[...]
EN The main objective of the research was to determine the influence of time and temperature of frozen storage of red currant (Ribes spicatum) to changes in content and activity of biologically active compounds. Frozen (-12°C) and deep frozen (-20°C) fruits were stored for 10 months. We analyzed the ac[...]
8
72%
Chemistry, Environment, Biotechnology
2016 Vol. 19 29--33
PL Praca przedstawia wyniki badań nad wpływem herbicydu napropamid na wybrane właściwości antyoksydacyjne soku z ziela nagietka lekarskiego. Doświadczenie polowe założono w układzie bloków losowanych w czterech powtórzeniach. Przed rozpoczęciem doświadczenia zastosowano doglebowo herbicyd Devrinol 450 [...]
EN The paper presents results of experiment on the effects of the herbicide napropamide on some antioxidant properties of the juice from the herb marigold. The field experiment was carried out in a randomized block design with four replications. Before the experiment herbicide Devrinol 450 SC (active s[...]
9
72%
Proceedings of ECOpole
2009 Vol. 3, No. 2 379--382
PL W roślinach z rodziny Apiaceae występuje wiele substancji znanych ze swej aktywności biologicznej w stosunku do mikroorganizmów (grzybów, bakterii i wirusów). We wcześniejszych badaniach opisano właściwości wybranych ekstraktów otrzymanych metodą klasyczną, ich skład i aktywność w stosunku do grzybó[...]
EN There are many bioactive compounds with known effects on microorganisms (fungi, bacteria, viruses) in plants of the Apiaceae family. The properties of selected extracts obtained with classical method, and their antifungal activities were described in previous works. In this paper, the results of a s[...]
10
72%
Proceedings of ECOpole
2012 Vol. 6, No. 1 225--231
PL Selen jest niezbędnym mikroelementem o właściwościach przeciwutleniających. Brokuł ma zdolność do akumulowania selenu z gleb i pożywek wzbogacanych w jego związki. Celem prezentowanej pracy była ocena wpływu dodatku selenu (w postaci Na2SeO3) na aktywność antyoksydacyjną i zawartość chlorofilu w jad[...]
EN Selenium is an essential micronutrient with antioxidant properties. Broccoli is capable of accumulating selenium from the soil and from media enriched with its compounds. The aim of the study was to evaluate the effect of selenium supplements (in the form of Na2SeO3) on the antioxidant activity and [...]
11
72%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 5 724--727
PL Przedstawiono wyniki wpływu obróbki ultradźwiękowej na stabilność i aktywność antyoksydacyjną kwasu galusowego. Do badań wykorzystano cztery roztwory kwasu galusowego: o stężeniu 0,2 mg/mL i 1,0 mg/mL, sporządzone na bazie wody i metanolu. Obróbkę ultradźwiękową przeprowadzono, używając procesora ul[...]
EN Four gallic acid solns. (0.2 and 1.0 mg/mL) prepd. on the basis of H2O or MeOH were subjected to ultrasounds (frequency 20 kHz, intensity 21 or 38 W/cm2, time 0–30 min). A slight but statistically significant degrdn. of gallic acid was obsd. only for its MeOH solns., esp. for the concn. of 0.2 mg/mL[...]
12
72%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2009 nr 2 61-64
PL W pracy zaprezentowanej w artykule porównano zawartość związków polifenolowych i aktywność przeciwutleniającą świeżych jabłek oraz produktów ich przetworzenia, otrzymanych w skali laboratoryjnej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że jabłka i przetwory jabłkowe są dobrym źródłem substancji[...]
EN In this work the content of polyphenolic compounds and antioxidant properties of fresh apples and apples preserves were compared. On the basis of the data received found that apples and apple preserves are a good source of bioactive components, with antioxidants character, but their content are dete[...]
13
72%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 684-687
14
72%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2017 nr 99 9--19
PL Celem publikacji było oznaczenie aktywności przeciwutleniającej wysokogatunkowych herbat czarnych pochodzących z wyselekcjonowanych upraw w Indiach, Nepalu, Ruandzie oraz Turcji, zakupionych na rynku e-commerce. Oznaczono również parametry barwy mierzonej w systemie CIEL*a*b*. Podjęto próbę określen[...]
EN The aim of the publication was to determine the antioxidant activity of high-quality black teas from selected crops in India, Nepal, Rwanda and Turkey purchased on the e-commerce market. The color parameters were also marked in the CIE L*a*b* system and compared to the total polyphenols content. In [...]
15
72%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 6 944--947
PL Przedstawiono wyniki wpływu sonikacji na stabilność i aktywność antyoksydacyjną kwasu kawowego. Do badań wykorzystano dwa roztwory kwasu kawowego o stężeniu 0,2 mg/mL w etanolu i w metanolu. Obróbkę ultradźwiękową przeprowadzono za pomocą procesora ultradźwiękowego (Sonic VCX 750). Doświadczenie pro[...]
EN Com. caffeic acid was dissolved in EtOH and MeOH and treated with ultrasonic iradn. (21 W/cm2 and 38 W/cm2). A field of acoustic waves with a frequency of 20 kHz for 0–30 min was used. The content of caffeic acid was detd. by using. chromatog. and Folin-Ciocalteu methods. According to the chromatog.[...]
16
72%
Inżynieria Mineralna
2019 R. 21, nr 1 125--130
PL Głównym celem tej pracy było określenie wpływu lokalizacji pasiek pszczelich w różnych częściach Polski na właściwości fizyko-chemiczne wybranych miodów pszczelich. Badania koncentrowały się na określeniu właściwości przeciwutleniających produktów api (pszczelich) . Analizowano również zawartość wod[...]
EN The main purpose of this work was to determine the impact of the location of bee apiaries in different parts of Poland on the physicochemical properties of selected bee honeys. Studies focused on the determination of the antioxidant properties of apiproducts. The water content in honeys as well as t[...]
17
72%
Biotechnology and Food Science
EN Honey is one of the world's most valued natural food products. Characteristic, pleasant aroma, golden colour, sweet taste and healthpromoting properties cause a continuous increase of honey consumption in the European Union. The most wanted is regional honey. However, imported honey available on the[...]
18
58%
Przemysł Spożywczy
19
58%
Wiadomości Chemiczne
2012 [Z] 66, 5-6 563-579
EN Wines are the subject of an increasing number of investigations. The benefits of red wine became widely recognized after the observation of “French paradox” [8–10]. It has been found that there is a low mortality rate from ischemic heart disease among French people despite their high consumption of [...]
20
58%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2010 Vol. 17, nr 9 1053-1060
PL Marchew jadalna (Daucus carota L.) jest jednym z głównych warzyw uprawianych na świecie. W Europie znana jest głównie marchew o korzeniach pomarańczowych, natomiast w innych rejonach oświata również o korzeniach fioletowych, czerwonych, żółtych i białych. W niniejszej pracy scharakteryzowano osiem o[...]
EN Carrot (Daucus carota L.) is one of the main vegetables grown world-wide with orange roots occurring in Europe and purple, red, yellow and white in other world regions. Eight accessions were characterized with regard to their morphological traits, root yield and root chemical composition. The most s[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last