Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 227
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  airport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2011 Nr 42 115--122
EN An aircraft accident at the maneuvering area of the airport has a negative impact upon the airport safety and further leads to the temporary closing of the airport; it causes many other problems not only at the airport. If the airport is not prepared for safe and efficient removal of disabled aircra[...]
2
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 253--260
EN The computer-based methods are nowadays commonly in use in the dimensioning of airfield concrete pavements. Therefore, it is possible to make use of techniques of mathematical modelling and optimisation of solutions throughout this process. The system approach to the design process takes account of [...]
3
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 7-8 44-46
PL Lotnisko Rakowice-Czyżyny (Kraków) jest jednym z najstarszych lotnisk na terenie Polski i jednym ze starszych portów lotniczych na świecie. Po latach zaniedbań doprowadzono do stworzenia tu parku kulturowego. Inwestycja jest wciąż realizowana, ale jej losy nie są jeszcze przesadzone.
4
100%
Systems Science
EN The process of aircraft and passenger traffic and service at the airport constitutes one of the most vital aspects of air traffic management at the airport. The aircraft and passenger traffic takes place at a widely understood airport. Due to the fact that it seems extremely difficult, if not imposs[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 80 5--12
PL W artykule przedstawiono problematykę analizy komodalności transportu miejskiego (połączeń komunikacyjnych lotnisk z centrami aglomeracji) na przykładzie obszarów oddziaływania regionalnych portów lotniczych w środkowo-południowej Polsce. Problem przedstawiono na przykładzie obszaru aglomeracji śląs[...]
EN The article presents the problem of co-modality analysis of urban transport (public transport links with the centers of metropolitan airports) for areas of regional impact of airports in central and southern Poland. First of all, in a concise form described Muchowiec airport in Katowice. The article[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 72 51-58
PL Porty lotnicze są strategicznym elementem infrastruktury krajowej i regionalnej. Mają one znaczny wpływ ekonomiczny i społeczny na otoczenie. Lokalne samorządy angażuja się w rozwój regionalnych portów lotniczych. Zaangażowanie to przybiera różne formy. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza [...]
EN Airports are strategic elements of national and local infrastructure. They have considerable economic and social impact on surrounding areas. Local governments engage in development of regional airports. This engagement takes various forms. This article presents the analysis of reasons and forms of [...]
7
100%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisji cząstek stałych z silnika odrzutowego. Badania prowadzono w trzech fazach pracy silnika: rozruchu, nagrzewania i pracy ustabilizowanej. W pierwszej fazie dominują cząstki stałe o dużych średnicach (70–160 nm). Faza nagrzewania silnika charakteryzuje się w[...]
EN Particulate emission from aircraft engines represents a significant threat to human health and air traffic. Particles emitted at areas of the airports are nano-sized, which easily leak into the lungs thus giving rise to heart diseases, asthma or bronchitis. Current standards of emission caused reduc[...]
8
100%
Logistics and Transport
EN The authors deal with the airport check-in process and its operational performanceand quality aspects. The topics are current due to the increase of the airtraffic volume at regional airports caused mostly by low cost airlines. The demand for air transportation was caused by economic, social and pol[...]
9
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 225-234
PL W artykule przedstawiono symulacyjny model procesu obsługi pasażerów realizowanej w porcie lotniczym. Model symulacyjny został wykonany w oparciu o program ExtendSim. Przedstawiono ogólny zarys procesów obsługi pasażerów na lotniskach oraz jego umiejscowienie i wpływ na przepustowość portu lotniczeg[...]
EN The paper presents the simulation model of passenger handling process being conducted at the airport. The model and simulation have been done using ExtenSim simulation and modeling program. The passenger handling processes and their importance for the airports capacity have been outlined. Then, the [...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 233-240
PL Prezentowana analiza parametrów procesu obsługi pasażerów jest punktem wyjścia dla metod, służących do projektowania i analizy funkcjonowania stanowisk obsługi w porcie lotniczym. Artykuł prezentuje wyniki analizy parametrów procesu obsługi.
EN Presented analysis of parameters at service points gave closer focus on this important subject. Such view is a beginning for methods which has to be used for appropriate management and analysis of service points at the airport.
11
100%
Archives of Transport System Telematics
EN The study contains a description of the use of GIS tools in compensation proceedings using the example of the area of limited use set up for the Katowice International Airport in Pyrzowice. Additionally, the study describes the development history of the system so far and presents future trends allo[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2007 z. 46 89-101
PL Przedmiotem projektu jest metoda określania zasięgu oddziaływania pasażerskiego regionalnego portu lotniczego w warunkach państw tzw. eksplodującej gospodarki, dla oceny zasadności lokalizacji i możliwości rozwojowych.
EN The idea of this project is a methodology of delimitation for regional airports influence. Methodology is prepared for countries of "exploding economy", and let evaluate reasonable of new airport location and extension of existing.
13
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Istotnym problemem w zakresie obsługi logistycznej lotnisk jest zapewnienie efektywnego transportu pasażerów. Porty lotnicze są miejscami dużej koncentracji dróg transportowych służących ich obsłudze. Ich odpowiednie rozplanowanie jest niezbędnym czynnikiem w zakresie działania sprawnego systemu tra[...]
EN An important problem in the airport logistics is creation of the efficient passenger transport. Airports are places where a big concentration of transport ways is present. The appropriate layout is necessary in the creation of the efficient transport system ensuring convenient commute and well-resis[...]
14
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 4 111--117
EN The article is devoted to the problem of decision support in a simulation environment prepared for the air traffic control service. The limitations resulting from the functionality of the airport have been presented. In addition, the “integration” problems resulting from the movement of aircraft on [...]
15
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 4 479--487
EN The article refers to the problem of assigning the aircrafts to stops points on the apron. The aim of this paper is to develop the algorithm, which will be used to this assignment. The assignment problem of aircrafts to stops points is the complex decision problems, which refer to the problems of de[...]
16
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Autorska analiza różnych wariantów lokalizacji nowego portu lotniczego dla Warszawy z punktu widzenia dostępności dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych w poszczególnych strefach odległości od lotniska (w aspektach lokalnym i regionalnym).
EN Original analysis of different localization variants for new Warsaw airport from the point of view of accessibility for the inhabitants and economic subject with regard to their distance form the airport . local and regional aspects.
17
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 142--153
PL Lotniska powinny funkcjonować w każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych. Wymaga to ogromnego zaangażowania służb lotniskowych, specjalistycznego sprzętu oraz różnego rodzaju środków che-micznych do odladzania elementów pola manewrowego.
EN Airports should operate in all seasons and in all weather conditions. This requires a huge commitment of airport services, specialized equipment, and various chemicals for de-icing elements maneuvering.
18
88%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
EN This paper is about situation on the Air Transport market, especially about economic regulation of airports. After Directive 2009/12/EC on airport charges, the EU advises to regulate airports, which annual traffic is over five million passenger movements and to the airport with the highest passenger[...]
19
88%
Drogownictwo
2008 nr 2 58-64
PL Parkingi przy lotnisku we Wrocławiu są zbyt małe i nie odpowiadają zapotrzebowaniu. System parkingowy jest przestarzały i awaryjny, a ponadto przy projektowaniu popełniono wiele błędów. Wobec prognozowanego wzrostu przewozów lotniczych powierzchnia parkingowa musi być zwiększona a system unowocześni[...]
EN Parking lots by airport in Wrocław are too small and they do not satisfy the demand. Parking system is out of date, it is suffered to damage, and many mistakes were made during its design. Since airport transport is going to grow, parking lots should be significantly increased and parking system sho[...]
20
88%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2016 Vol. 22, No. 3 439--447
EN Occupational health and safety represents a set of technical, medical, legal, psychological, pedagogical and other measures with the aim to detect and eliminate hazards that threaten the lives and health of employees. These measures should be applied in a systematic way. Therefore, the aim of this s[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last