Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aircraft engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2002 nr 111 17-36
EN This paper presents a model and block diagrams of two programs enabling determination of the characteristics of a reaction axial-turbine of an aircraft engine. The method employed to dedescribe the flow phenomena with the application of the similarity criterion of thermo-gasdynamics processes can be[...]
2
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 245-249
PL W artykule opisane zostały efekty realizacji projektu POIG.02.02.00-14-022/09 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego głównym celem było utworzenie w Wojskowej Akademii Technicznej Laboratorium Badań Lotniczych. W Laboratorium powstała m.in. Pracowania Zawieszeń Magnetycznych, która bę[...]
EN In the paper are presented results of realization in Military University of Technology of The Innovative Economy Programme. The main goal of the project is organization of the Aircraft Engines Research Laboratory. There are the Magnetic Suspension Workroom. There are realized the unique in Poland an[...]
3
80%
Silniki Spalinowe
PL W pracy przedstawiono podstawową budowę i zasadę działania silnika samolotu C-130 Hercules jak również analizę uproszczonego profilu lotu z lotniska w Powidzu do Bagram (Afganistan). Zrealizowano zbiór obliczeń dla poszczególnych etapów lotu w celu przedstawienia wpływu zmiennych warunków atmosferyc[...]
EN The paper describes the basic components and the principle of operation of a turboprop engine of the C-130 Hercules aircraft. The paper also includes an extensive analysis of the aircraft flight profile (departing from the Powidz airfield, Poland to Bagram Afghanistan). Following the flight log, the[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 115 21--30
EN This paper presents the model and black diagram of a programme enabling to determine characteristics of a reaction axial-turbine of an aircraft engine. The method used for description of flow phenomena with applying the criterion of similarity of thrmogasdynamics processes brings to an iterative sol[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2003 Z. 25 15-23
PL W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące turbin silników lotniczych projektowanych według stosownych przepisów. Szczególną uwagę zwrócono na pracę łopatek w turbinie oraz ustalenie rzeczywistej temperatury, albowiem stosowane standardowo pomiary temperatury w niewielkim stopniu mogą być odn[...]
EN The work deals with the investigation of a cause the turbine blades failure. The main problems connected with the aircraft engine designing were described. A particular attention has been stressed on to the working blades environment. Quite a big difference exists between the gas in-and-out flowing [...]
6
80%
Journal of KONBiN
2014 No. 1 (29) 33--40
PL W lotnictwie utrzymywanie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów jest podstawowym zadaniem. Z tego powodu naukowcy, inżynierowie i personel służby inżynieryjno-lotniczej poszukuje coraz to nowszych i bardziej niezawodnych metod zwiększania tego poziomu bezpieczeństwa. W tym celu poszukuje się[...]
EN In aeronautics, the question of maintaining the highest possible level of flight safety is the most crucial issue. This is the reason why the scientists, engineers, and aerospace/aviation engineering staff keep searching for ever newer and more reliable methods of increasing the safety level. Theref[...]
7
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Omówiono wybrane zagadnienia dotyczące turbin silników lotniczych projektowanych wg stosownych przepisów. Szczególną uwagę zwrócono na pracę łopatek w turbinie oraz ustaleniu rzeczywistej temperatury, albowiem stosowane standardowo pomiary temperatur w niewielkim stopniu mogą być odniesione do łopat[...]
EN The work deals with the investigation of a cause the turbine blades failure. The main problems connected with the aircraft engine designing were described. A particular attention has been stressed on to the working blades environment. Quite a big difference exists between the gas in-and-out flowing [...]
8
80%
Fatigue of Aircraft Structures
2012 Iss. 4 114--122
EN This paper presents the results of the crack propagation analysis of an aircraft engine turbine disc. In the first part of the work the finite element method was used for calculation of the stress state and the stress intensity factor (SIF, KI, K-factor) in the turbine disc with an embedd[...]
9
80%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 2 129--136
EN The total cost of the aircraft maintenance was in 2012 about $ 80 billion, including maintenance, repair and overhaul, ie. MRO market (Maintenance, Repairs and Overhaul), the operators of these aircraft have spent about $ 60.7 billion – of which 40% were direct maintenance costs of the engines. It c[...]
10
80%
Journal of KONES
EN The article presents process application of the rapid prototyping (RP) for manufacturing of blades of aircraft turbine in mono- crystallization and also directional crystallization of casting process. It is describing the method of modelling of the chosen elements of casting model kit with the usage[...]
11
80%
Journal of KONES
EN The article presents process application of the rapid prototyping (RP) for manufacturing of blades of aircraft turbine in mono- crystallization and also directional crystallization of casting process. It is describing the method of modeling of the chosen elements of casting model kit with the usage [...]
12
80%
Journal of KONES
EN For the needs of fuel-injection system development for the experimental detonation combustion chamber with a rotating detonation (PoiG - Project: "Turbine engine with detonation combustion chamber") a series of experiments with injection of kerosene under a high speed air stream was performed at the[...]
13
70%
Journal of KONES
EN Aircraft engine failure during different aircraft flight phases can cause accidents or incidents. ICAO Annex 19 requires from each state establishing the state safety program (SSP) and from the subordinate aviation organizations safety management system (SMS). Point 5.2.1 of Annex 19 instructs to es[...]
14
70%
Research in Logistics & Production
2016 Vol. 6, No. 4 287--297
EN The intermittent demand for spare parts of an aircraft engine which results from their random wear and tear during operation makes it difficult to manage logistic supply chains in MRO company. The supply chains indicate the need to develop information technology to support resource planning in an en[...]
15
70%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 4 157--164
EN The article is focused on building the algorithm for identification the fatigue crack length in the first stage of compressor blade of the helicopter PZL-10W turbo-shaft engine. The fatigue wear of compressor blade is a process in which the fatigue crack begins at the structural notch of the working[...]
16
70%
Journal of KONES
EN The main goal of the presented work is to determine the impact of the cyclic hardening model on the numerical results of the ε-N fatigue test. As an object of study, compressor blade (from PZL-10W helicopter engine) was used. The examined blade was made of EI-961 alloy. In numerical analysis, a geom[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2009 z. 76 [261] 221-227
EN Modern turbojet engines are modular in concept and design. The paper presents an application of modularity in military aircraft engine. The central power-producing core, common to all jet engines, is called the gas generator. To it are attached peripheral modules such as propeller reduction gear set[...]
18
61%
Problemy Jakości
2001 nr 4 36-38
PL W artykule pokazano niektóre czynniki, które rzutują na jakość wyrobów na eksport (higt tech.). Jest to obniżenie kosztów eksploatacji, przez monitoring parametrów pracy. To decyduje o wymianie podzespołów podczas remontu. Wyroby eksportowane są stale ulepszane, przez sprzężenie zwrotne informacji o[...]
19
61%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 12 35-40
PL Zbadano wpływ topologii użebrowania na stateczność kadłuba silnika lotniczego, rozważono kilka wariantów topologii użebrowania, a dla ustalonej topologii określono wpływ parametrów geometrycznych na poziom obciążeń krytycznych; w analizie numerycznej zastosowano dwa sposoy modelowania powłoki użebro[...]
EN Influence is under test of the ribbing topology upon the stability of an aircraft engine block. Several variants of the ribbing topology. For an assumed topology the influence is determined of the geometric parameters upon the level of critical loads. In the numerical analysis use was made of two me[...]
20
61%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
EN The paper highlights the modern method of high-performance machining of geometrically complex surfaces of gas turbine engine (GTE) blades, i.e. the method of creep feed grinding. This method is widely used to machine parts made of the difficult-to-get materials, e.g. the heat-resistant nickel alloys[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last