Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air pollutant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 5 28-30
PL Nasze miasta zmieniają się w betonowe pustynie. Coraz gęstsza zabudowa i coraz więcej utwardzonych nawierzchni to przyczyny tego, że z każdym rokiem ubywa miejsca dla zieleni. I choć specjaliści powtarzają, że w środowisku pozbawionym roślin ludzie częściej umierają na choroby cywilizacyjne, nadal j[...]
2
88%
Chemical and Process Engineering
EN This paper presents possibilities for of numerical modelling of biomass combustion in a commercially available boiler. A sample of biomass was tested with respect to its physical and chemical properties. Thermogravimetry studies of biomass were carried out. Computer simulation makes it possible to a[...]
3
88%
Archiwum Motoryzacji
EN The life cycle cost (LCC) methodology provides understanding of economic aspects of urban buses equipped with different types of propulsion. The LCC analysis delivers the sum of costs related to the acquisition, operation, repair and maintenance disposal as well as the costs for the each bus power t[...]
4
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 5 574-578
5
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2010 z. 58 47--60
PL W pracy porównano programy komputerowe COPERT i INFRAS. Porównano charakterystyki emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych kategorii pojazdów – zależności emisji drogowej zanieczyszczeń od średniej prędkości ruchu, charakteryzującej model ruchu pojazdu. W pracy przedstawiono wyniki analizy wybranych[...]
EN The software INFRAS and COPERT have been compared in the article. Characteristics of pollutant emission from each vehicle category have been presented. There are dependences of the specific distance emission on the average speed, characterizing the model of vehicle traffic. The analysis resuts of ch[...]
6
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Rolnictwo jest źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a produkcja zwierzęca dodatkowo generuje problem uciążliwości zapachowej. Do monitorowania i oceny skali oddziaływania na środowisko wykorzystuje się dedykowane systemy informatyczne, których zadaniem jest kolekcjonowanie, przetwarzan[...]
EN Agriculture is the source of gaseous, particulate matter emissions and the livestock production also generates the problem of odor nuisance. To monitor and evaluate the scale of its environmental impact are used dedicated database systems which function is collection, processing and visualization of[...]
7
51%
Chemical and Process Engineering
2014 Vol. 35, nr 2 181--190
EN The paper aims to confirm the syngas application as a reburning fuel to reduce e.g. NO emission during natural gas combustion. The main aim of this modelling work was to predict pollutants generated in the exhaust gases and to indicate the influence of the syngas on the natural gas combustion proces[...]
8
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 3/I 197--215
PL W artykule oceniono stopień zmniejszenia wpływu na jakość powietrza zespołu budynków jednorodzinnych opalanych węglem kamiennym wynikający z realizacji pewnych prac termomodernizacyjnych, skutkujących ograniczeniem zużycia paliwa i redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza. Oceny dokonano na podst[...]
EN The article assesses to what extent reduced the impact on air quality of a complex of detached coal-fired houses as a result of some thermal renovation works which lowered the fuel consumption and reduced emissions of pollutants into the air. The assessment was done on the basis of results of disper[...]
9
44%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL W artykule przedstawiono ocenę wpływu na jakość powietrza emisji z transportu drogowego w kanionie ulicznym aleja Krasińskiego w Krakowie ze względu na poziomy stężeń dwutlenku azotu (NO2) oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5. Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników obliczeń z zastosowaniem modelu [...]
EN The paper presents an impact assessment of the road transport emission on air quality in the street canyon within the Krasinski alley in Krakow with particulate matter (PM10 and PM2,5) and nitrogen dioxide (NO2) concentration levels taken into consideration. The assessment was based on the results o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last