Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air freight
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę wybranych zagadnień dotyczących przewozu, pakowania i zabezpieczenia przesyłek przewożonych transportem lotniczym. Jest to bardzo istotny dział, który podlega wielu restrykcjom, przepisom i spełnieniu szczególnych standardów. Do celów przewozowych zast[...]
EN In the paper is presented short description of chosen of problem about packing, transported and protection of air freight. It is very important part of aircraft transportation with many restriction and legal recipes. Air freight can be transported only in special packaging.
2
86%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 89 45--63
PL W artykule przedstawiono charakterystykę zagadnień związanych z przewozem, pakowaniem oraz zabezpieczaniem przesyłek przewożonych transportem lotniczym. Towary przewożone transportem lotniczym najczęściej są przedmiotami wymagającymi specjalnej obsługi, z którą wiążą się, dopasowane do potrzeb konkr[...]
EN The article presents the characteristics of issues related to transportation, packaging and closing packages transported by air. Air freight transported by aircraft are usually items that require special handling, which involves suited for a particular type of technology packages packaging, storage [...]
3
86%
Safety & Defense
2018 1 22--26
EN The main focus of this paper is the capabilities of Unmanned Aerial Vehicles as a military logistic support in conflicts areas. The conducted research addresses the problems of traditional military delivery methods. Next, the problem of using UAVs only for civilian purposes is considered. The pape[...]
4
86%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 5 452--466
PL Transport lotniczy w Polsce jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rodzajów transportu . Dynamika wzrostu wymusza konieczność rozważań nad rozbudową elementów infrastruktury logistycznej punktowej w tym rodzaju transportu w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych. Budowa portów lotni[...]
EN Air freight is the most dynamically developing type of transportation. Growth’s dynamics determines further consideration of logistics’ point infrastructure development, in order to fulfil transport needs. Constructing airports is very complex enterprise, that engages large financial means. Therefor[...]
5
72%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono charakterystykę materiałów niebezpiecznych przewożonych transportem lotniczym. Jest to bardzo istotny dział, który podlega wielu restrykcjom, przepisom i spełnieniu szczególnych standardów. Ten typ ładunku musi być odpowiednio przygotowany i oznakowany. Do celów przewozowych[...]
EN In the paper is presented description of dangerous goods which can be transported in aircraft. It is very important part of aircraft transportation with many restriction and legal recipes. This type of goods have to be exact prepare and marked. Air freight can be transported only in special packagin[...]
6
72%
Logistyka
PL Przewozy frachtu lotniczego to istotny element mający wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Najczęściej odbywa się on w specjalnych samolotach transportowych typu cargo, jednakże wiele przesyłek przewożonych jest w lukach samolotów pasażerskich. W skali światowej przewieziono samolotami ponad 17 milion[...]
EN The transportation of airfreight is important in influencing on global market. Transport of air fright takes place in special transport airplanes, however many of them are transported in passenger airplanes. In the year 2009, on the world scale, the total airfreight was over 17 million tons of cargo[...]
7
72%
Logistyka
2015 nr 1 26--28
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat infrastruktury transportu lotniczego w Republice Białorusi, omówiono wielkość przewozów i wielkość wykonanej pracy przewozowej, zarówno w odniesieniu do ładunków jak i przewozów pasażerskich. W treści znalazły się również informacje dotycząc[...]
EN The article presents basic information on air transport infrastructure in the Republic of Belarus, discussed the size and volume of freight transport performance, both in terms of freight and passenger traffic. The content also includes infomation on the size and composition of the fleet of passen[...]
8
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2353-2361
PL W pracy przedstawiono analizę porównawczą optymalnej lokalizacji lotniska transportowego, przy uwzględnieniu jego lokalizacji w Radomiu, oraz dokonano porównania zasadności lokalizacji lotniska cargo w konkurujących z sobą ośrodkach-aglomeracjach takich jak : Radom, Kielce, Lublin, Modlin, Sochaczew[...]
EN The paper presents a comparative analysis of the optimal location for airport transport, taking into account its location in Radom, and a comparison of the merits of the cargo airport location in competition with each other-metropolitan centers such as Radom, Kielce, Lublin, Modlin, Sochaczew, or bo[...]
9
58%
Logistyka
2017 nr 5 35--39
PL Artykuł przedstawia problematykę właściwej interpretacji przesyłek zawierających materiały magnetyczne, jako materiały niebezpieczne w transporcie lotniczym. Autor na podstawie własnego przypadku nadania przesyłki zawierającej magnesy opisuje sposób pomiaru pola magnetycznego emitowanego z przesyłki[...]
EN This paper presents the consideration of proper interpretation of shipments containing magnetic materials as hazardous materials in air transport. The author, on the basis of his own case of sending a package containing magnets, introduces the way of measuring the magnetic field emitted from the shi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last