Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air entraining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W referacie analizowano zagadnienie porowatości betonów samozagęszczalnych. Szczególną uwagę poświęcono procesowi tworzenia się struktury porowatości powstającej w wyniku odpowietrzania się mieszanki betonowej. Określenie efektywnego stopnia napowietrzenia mieszanki betonowej jest kluczowym parametr[...]
EN Concrete mix of self-compacting concrete self-eliminates needless air bubbles. As a result freeze resistance of self-compacting concrete depends on structure of porosity. Freeze resistance of concrete will be explored directly and indirectly and the results of the porosity structure tests will give [...]
2
72%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 8-9 33--37
PL Wśród metod materiałowo-strukturalnej ochrony betonu przed szkodliwym działaniem mrozu można wyodrębnić dwa zasadnicze trendy zmierzające do uzyskania maksymalnie szczelnej, nieprzesiąkliwej struktury, tj. poprzez obniżenie wskaźnika w/c, stosowanie dodatków mineralnych i domieszek uplastyczniającyc[...]
EN The article defines basic trends concerning concrete protection aimed at obtaining a possibly tight and non-soaking structure. This is achieved by lowering the w/c (water/cement) ratio, using mineral additives and plasticizing admixtures as well as appropriate air entraining.
3
58%
Materiały Budowlane
2013 nr 11 102--103
4
58%
Cement Wapno Beton
2014 R. 19/81, nr 6 359--369
PL W artykule opisano jakościowe i ilościowe metody oceny napowietrzenia betonu, tak zawarte w normach jak i nieznormalizowane. Z tych ostatnich opisano badania "wskaźnika piany", "trwałości piany", "wyporu hydrostatycznego", a także podano ich zalety i wady. Poruszono także wpływ na uzyskiwane wyniki [...]
EN In the paper the qualitative and quantitative methods of concrete air entrainment were presented, not only these which are in standard, but also behind them. From the last ones the foam index, foam stability and the method applying buoyancy rule of particles migration were described and their drawba[...]
5
58%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 4 62--66
6
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 234
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last