Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air defense system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2011 R. 40, z. 118 107--114
PL Praca stanowi etap projektu badawczo-rozwojowego, którego celem było opracowanie zautomatyzowanego systemu obrony przeciwlotniczej bazy lotniczej, a dofinasowanego z środków MNiSW. Celem tej części opracowania zdefiniowanie stref krytycznych samolotu bojowego, których trafienie przez przeciwlotn[...]
EN The work is a part of the research project, dedicated to design an integrated anti-aircraft system to protect an airbase of the Polish Air Force (PAF). The goal of the work was to assess the process of aircraft system degradation after being hit by an air base antiaircraft defense system. The cr[...]
2
88%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN In this article the author makes an attempt to characterize the factors which are to be taken into consideration while designing the ground radar component of Air Defense systems, in order to enable them to operate on the modern battlefield. He presents the latest theoretical views on the relationsh[...]
3
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
EN The Advanced Hit Efficiency And Destruction Air Defence System SKYSHIELD 35 are presented in this paper. System is equipped with all the necessary means for the autonomous protection of stationary high value assets.
4
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2017 Vol. 66, nr 4 121--142
PL W pracy zaprezentowano heurystyczną metodę planowania rozmieszczenia przeciwlotniczych zestawów rakietowo-artyleryjskich bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD) wokół osłanianego obiektu obszarowego. Jako miarę oceny jakości rozmieszczenia przyjęto funkcję zależną od odległości najbardziej oddalonych od [...]
EN This paper presents a heuristic method of planning the deployment of very short-range anti-air missile and artillery sets (VSHORAD) around the protected area object. The function dependent on the distance between the earliest feasible points of destroying targets and the center of the protected area[...]
5
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1592--1595
PL Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki obiektów technicznych. Przedstawiono w nim możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Do realizacji tego celu zaproponowano mobilne urządzenie doradcze z zaimplement[...]
EN The paper discusses issues connected with aid that can be given during maintenance and diagnostics procedures performed on technical objects. The possibility of usage of modern technologies, that could help to make those procesures easier and safer, is presented in the paper. For this cause a mobile[...]
6
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1596--1598
PL Artykuł przedstawia główne aspekty tworzenia wirtualnego środowiska trójwymiarowego na przykładzie prezentowanego symulatora. Opisano w nim podstawowe działania projektowe niezbędne do wykonania w procesie kreowania wirtualnej rzeczywistości oraz sposoby realizacji interakcji pomiędzy operatorem a o[...]
EN The article presents major aspects of a three-dimensional virtual environment development by the presented simulator. Fundamentals of project's activities which were indispensable for carrying out in development process of virtual reality and also the way of achieving interaction between operator an[...]
7
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1599--1602
PL Artykuł przedstawia koncepcję symulatora proceduralno-diagnostycznego, który w sposób wirtualny będzie obrazował przeciwlotniczy zestaw rakietowy, jego podstawowe elementy techniczne, występujące uszkodzenia i ich objawy, oraz umożliwi prowadzenie wybranych elementów z pracy bojowej przez obsługę w [...]
EN The article presents the concept of a procedural and diagnostic simulator, which will image the NEWA SC air defense missile system, its basic technical elements, occurring faults and their symptoms in a virtual way and will enable conducting of elements selected from the combat mode by a personnel i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last