Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agricultural transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2006 R. 14, nr 3 101-107
PL Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych wyników pozwoliły na oszacowanie kosztów eksploatacji obecnie najczęściej wykorzystywanych zestawów transportowych na terenie Małopolski. W przypadku zestawów ciągnikowych najniższe koszty eksploatacji stwierdzono dla zestawu ciągnik z dwoma przyczepami. W[...]
EN Conducted investigations and analysis of their results enabled to assess the operation costs for transport sets most often used in agriculture of Małopolska region. In the case of tractor hauled sets the lowest operation costs were found at a set consisted of the tractor with two trailers. In group [...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Transport rolniczy jest jednym z podstawowych i kosztownych elementów produkcji rolniczej. Jedną z dróg obniżenia tych kosztów jest poprawa parametrów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń oraz poszukiwanie wielozadaniowych maszyn transportowych. W artykule przedstawiono charakterystykę przyczep sprzęg[...]
EN Agricultural Transport is one of the basic and expensive components of agricultural production. One of the ways to implement to reduce these costs is to improve the operating parameters of machinery and equipment as well searching of multi-purpose transport machinery. The article presents the charac[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę przyczep objętościowych. Szczególną uwagę zwrócono na ich budowę i możliwości wykorzystania w gospodarstwach rolnych.
EN The article presents the general characteristics of volume trailers. Special attention has been paid to possibility of using these trailers and the construction of the fundamental working units of the trailer volume.
4
75%
Przegląd Komunikacyjny
PL Funkcje jednostek ładunkowych w rolnictwie oraz zakres ich stosowania. Charakterystyka technologii z zastosowaniem jednostek ładunkowych. Ocena przyszłego rozwoju technologii opartych na jednostkach ładunkowych. Czynniki, które wpłyną na przyspieszenie rozwoju zunifikowanych technologii transportu n[...]
5
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych wyników pozwoliły na ocenę proponowanych wariantów przewozów dla modelowego gospodarstwa o powierzchni 25 ha, w kontekście ponoszonych kosztów i nakładów robocizny na transport. Analiza zaproponowanych wariantów może stać się pomocna przy planowaniu przewo[...]
EN The investigations conducted and analysis of obtained results enabled to assess proposed transport variants for a model farm of 25 ha acreage with respect to the costs and lab our inputs born on transport. Analysis of proposed variants may be instrumental in planning transport on the farm in relatio[...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 11--15
PL W artykule przedstawiono analizę wypadków, które miały miejsce podczas czynności związanych z transportem rolniczym w gospodarstwach indywidualnych województwa zachodniopomorskiego w latach 2008-2015. Dane opracowano na podstawie informacji udostępnionych przez Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie. [...]
EN In the article is presented an analysis of accidents that occurred during the activities related to transport in agricultural farms in West Pomeranian Province in 2008-2015. Data were elaborated on the basis of information provided by the Department of Regional Agricultural Social Insurance Fund in [...]
7
63%
Inżynieria Rolnicza
2002 R. 6, nr 6 249--256
PL Złożone problemy praktyczne związane z organizacją pracy środków trans¬portowych (niemożliwe do optymalnego rozwiązania przez dyspozytora w przypadku rozbudowanej sieci transportowej) wymagają wyboru właściwej metody optymalizacji oraz zastosowania odpowiednich technik obliczeniowych. Wybór metody o[...]
EN Complicated practical problems dealing with the work organization of transport means - impossible to solve in optimum way by a dispatcher in the case of extended transport network - need making the choise of proper optimization method and application of adequate computation techniques. Choice of the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last