Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aging coatings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań destrukcji powierzchni powłok akrylowych (stosowanych jako powłoki ochronno-dekoracyjne nadwozi samochodów), starzonych pod wpływem promieniowania ultrafioletowego (w ciągu 1008h). Przedmiotem badań starzeniowych były rozpuszczalnikowe powłoki akrylowe dwu- i tr[...]
EN The paper presents results of surface destruction examination of acrylic coatings, used as decorative-protective coatings of car bodies, aged under the influence of ultraviolet radiation for 1008 h. The two- and three-layer solvent acrylic coatings as well as three-layer water acrylic coatings were [...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 8 1348-1350
PL Przedstawiono wyniki starzeniowych badań polimerowej powłoki akrylowej stosowanej do ochrony betonu. Badania przyspieszonego starzenia prowadzono wg normy ASTM G154a w komorze symulującej promieniowanie ultrafioletowe, podwyższoną temperaturę i deszcz. Jako cechy diagnostyczne dobrano wytrzymałość n[...]
EN An acrylic coating used for concrete protection was aged by a std. method in a weathering chamber under UV irradn., elevated temp. and rain. Tensile strength and adhesion to concrete substrate were detd. SEM and FTIR anal. were also performed. Decompn. of the coating structure took place during the [...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 983--987, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu czynników środowiskowych na zmiany starzeniowe w strukturze chemicznej powłok epoksydowych. Oceny destrukcji powłok epoksydowych podczas trzyletnich badań w naturalnych warunkach klimatycznych dokonano na podstawie charakterystyk IR, uzyskanych podczas ba[...]
EN The paper presents investigations results of environmental factors influence on ageing changes occurred in epoxy coatings chemical structure. Evaluation of the coatings destruction, in time of 3-year ageing in natural climatic conditions, was made on the basis of IR characteristics obtained during F[...]
4
84%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 4 653--656
PL Powłoki MethocelTM zawierające solubilizat mieszaniny ekstraktów roślinnych (PSP) lub polilizynę naniesiono na papier pokryty hydrofobowymi powłokami Aquacer lub Ultralub, poddano starzeniu w temp. 120°C i zbadano działanie przeciwbakteryjne. Badania te wykazały, że powłoka aktywna zawierająca 2% po[...]
EN Papers covered with hydrophobic layers (Aquacer, Ultralub) were coated with antimicrobial layers by M. Mizielińska et al. (2018), aged at 120°C for 24 h and studied for antimicrobial activity against E. coli and S. aureus. The papers coated with polylysine remained active against both strains after [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last