Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aerodynamika samochodu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Przemysłowy
2008 nr 2 (32) 52-55
PL Podjęto próbę oceny wpływu warunków brzegowych odwzorowujących warunki odpływu powietrza na zmianę wartości oporów aerodynamicznych wyznaczanych w sytuacji badań tunelowych oraz rzeczywistych warunków ruchu, z uwzględnieniem efektu obracających się kół i ich wpływu na opór aerodynamiczny. Miarą wart[...]
EN The analysis of influence of initial conditions in aerodynamic tunnel and real conditions of movement on change of value of aerodynamic resistances was shown in work. The effect of turning wheels and their influence on aerodynamic resistance was shown also. The value of Cx coefficient for truck body[...]
2
88%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 8-9 58--60
PL Nowoczesny Ośrodek Obliczeniowej Dynamiki Płynów (CFD) Zespołu Renault F1 jest przyjaznym środowisku, w pełni skomputeryzowanym tunelem aerodynamicznym – jest to światowej klasy podziemny kompleks, który niewątpliwie przyczyni się do udoskonalania aerodynamiki samochodów sezonu 2009.
EN The modern Center of the Computational Fluid Dynamics of the Renault F1 team is an environment friendly, fully computerized aerodynamic tunnel – it is a top class underground complex, which undoubtedly will conttribute to better aerodynamics of the cars of the year 2009.
3
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 4-M 267--281
PL Na wielkość sił oporu aerodynamicznego samochodu wpływają oddziaływania o charakterze konwekcyjnym, wynikające z rozkładu ciśnień wokół pojazdu, oraz dyfuzyjnym, związane z tarciem (lepkim) powietrza. Wielkość i wzajemne proporcje obu rodzaju sił zależą od prędkości opływu powietrza wokół pojazdu, a[...]
EN On the aerodynamic drag magnitude for a road vehicle affect the convective contributions resulting from the pressure distribution about a vehicle, and the diffusive contributions connected with the surface friction of (viscous) air. The magnitude and mutual relations of the shear and pressure forces[...]
4
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 408-413
PL W pracy omówiono składowe siły aerodynamicznej oraz momenty działające na samochód podczas jazdy. Przedstawiono wybrane aspekty geometrii nadwozia samochodowego i ich wpływ na bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Scharakteryzowano badania samochodów z użyciem kanału aerodynamicznego. Badania symul[...]
EN The paper discusses the components of the aerodynamic forces and moments acting on the car while driving. Selected aspects of the car body geometry and their impact on safety and comfort are presented. Car tests were characterized using the aerodynamic channel. Simulation studies were performed in [...]
5
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Rozpatrywany jest model pojazdu wyposażony w sterowane tłumiki magneto-reologiczne (MR) oraz sterowane płaty aerodynamiczne. Analizowane są drgania pojazdu poruszającego się z dużą prędkością w trakcie przyspieszanie i hamowania. Celem tej analizy jest ustalenie wpływu sił powstających na płatach ae[...]
EN We considered of a vehicle model equipped with controlled magneto-rheological (MR) dampers and controlled aerodynamic elements. The vibrations of the vehicle moving at high speed during acceleration and braking are analysed. The purpose of this analysis is to determine the effect of forces generated[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last