Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 74
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  administration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Security and Defence Quarterly
EN National defence training of public administration personnel can be broadly defined as a set of activities undertaken at all levels of public administration, aimed at preparing staff to perform offi cial duties concerned with state defence. This paper opens with the presentation of essential areas o[...]
2
75%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 150--153
PL Artykuł powstał w oparciu o praktyczne doświadczenia Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w zakresie organizacji przedsięwzięcia biznesowego pod wspólną nazwą „Organizacja Centrum Usług Wspólnych oraz Archiwum Zakładowego”. Celem wprowadzenia centralizacji była chęć ujednolicenia i zintegrowania pow[...]
EN The article is based on the practical experience of Katowicki Holding Węglowy SA (‘the Company’) in organizing a business venture under the common name – Shared Service Centre and the Company’s Archives. The purpose of the centralization was to unify and integrate the repetitive operational funct[...]
3
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2001 nr 11 29--33
4
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2000 nr 3 23--26
5
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2014 nr 4 34--35
6
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2014 nr 3 28--30
7
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2003 nr 1 72--73
8
75%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
PL Od kilku lat w Polsce trwa debata na temat odpowiedzialności urzędników za wydawane akty w indywidualnych sprawach administracyjnych. Kolejne ekipy rządzące oraz kolejne partie polityczne posiadające większość sejmową zaskakiwały opinię publiczną coraz to nowymi pomysłami w tej materii. Niniejszy ar[...]
EN Recently there is a lot of noise around the responsibility of public administration in Poland. All previous governments and political parties have had a lot of different attitudes to this matter. The paper shows what has happened with the subject during last four year of current Parliament.
9
75%
Problemy Jakości
PL Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych aspektów związanych z zapewnieniem jakości obsługi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu satysfakcji Klientów. W oparciu o analizę wtórnych materiałów źródłowych dotyczących problematyki satysfakcji klienta[...]
EN The aim of this article is to identify key aspects of quality assurance in Territorial Self-Government Units (TAG) by providing an appropriate level of customer satisfaction. Based on analysis of secondary source materials on customer satisfaction issues, theoretical and methodical assumptions conce[...]
10
75%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 4 (36) 149--156
PL Celem artykułu jest przybliżenie istoty administracyjnych usług publicznych świadczonych podmiotom sektora TSL oraz wskazanie na możliwości, jakie stwarza zastosowanie technologii ICT w procesie ich świadczenia. Na wstępie niniejszego artykułu przedstawiono znaczenie administracyjnych usług publiczn[...]
EN The aim of that article is to approximation beings to issue of administration public services for section TSL and shows the possibility by using ICT technology in a process of providing that services. At the beginning of that article has been represented issue of administration public services. It w[...]
11
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
1998 nr 10 32--35
12
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
1998 nr 12 65--67
13
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2015 nr 10 27--32
14
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
1998 nr 12 27--34
15
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
1998 nr 12 62--64
16
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2015 nr 11 39--43
17
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2018 nr 4 42--43
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1799--1802, CD
PL W artykule omówiono wyniki analizy osobistych preferencji pracowników kadry administracyjnej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej dotyczące poziomu satysfakcji ze świadczonej pracy. Skupiono się na ocenie poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy oraz klasyfikacji cz[...]
EN This article aims to present the results of the analysis of the personal preferences of the staff of the administrative staff of the administrative staff of the State Higher School. Pope John Paul II in Biala Podlaska on the level of satisfaction from the work performed. The focus was on the level o[...]
19
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
1998 nr 3 53--55
20
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
1999 nr 2 51
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last