Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  administracja wojskowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 1(82) 30-44
EN The overriding task of the research was to define, examine and suggest procedures of effective cooperation between local military administration bodies and public administration in crisis situations. The solutions proposed in the article stress fields and range of cooperation and binding procedures [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe AON
2012 nr 3(88) 169-191
3
84%
Zeszyty Naukowe AON
2007 nr 4(69) 198-209
EN The bill of 1 July 2004 on professional soldiers’ military service was to assume conditions to implement effectively a new personnel policy as well as favour structural transformations taking place in the armed forces. Additionally it introduced several mechanisms so completely different from the pr[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe AON
2013 nr 4(93) 408-428
EN This article is dedicated to military administration personnel. The author divided military administration personnel into professional soldiers and army employees. Describing the issues connected with the employment in military administration, special attention was put to the legal basis of employme[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe AON
2016 nr 4(105) 66--98
PL Artykuł poświęcony jest organizacji szkolenia dowództw i sztabów na szczeblu terenowych organów administracji wojskowej. Przedstawiono w nim ogólne założenia realizacji przedsięwzięć w zakresie szkolenia dowództw i sztabów, w tym kwestie stanowiące o istocie, treściach oraz celach szkolenia dowództw[...]
EN The article presents the organisation of command and staff training at the level of territorial organs of military administration. There have been general assumptions presented of the implementation of projects in the training of command and staff, including issues deciding about the essence, conten[...]
6
84%
Wiedza Obronna
2019 nr 4 127--155
PL Stałą funkcją państwa jest prowadzenie przygotowań obronnych. Podstawę przygotowań obronnych państwa stanowią potrzeby obronne oraz wynikające z nich zadania obronne. Są to przedsięwzięcia realizowane przez organy władzy i administracji publicznej, jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane prze[...]
EN Conducting defense preparations is a permanent function of the state. The basis for the defense preparations of the state are defense and resulting needs of them defense tasks. These are projects implemented by authorities and public administration, organizational units subordinate and supervised st[...]
7
67%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 138-149
PL Wzrost liczby i zakresu wszelkiego rodzaju zagrożeń stał się nieodłącznym elementem życia człowieka we współczesnym świecie, a także wyznacznikiem jego bezpiecznej egzystencji. Mówiąc o zagrożeniach, mamy na uwadze głównie zagrożenia militarne, terroryzm, zorganizowaną przestępczość, antropogenne ni[...]
EN An increase in the number of threats of all kinds and their scope have become an inherent element of a man’s life in the contemporary world, as well as an indicator of his safe existence. Speaking of threats, what one has in mind is mainly military threats, terrorism, organised crime, anthropogenic [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last