Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 184
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  administracja publiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2
100%
Problemy Ekologii
2000 R. 4, nr 4 131-135
PL Przedmiotem artykułu są decyzje podejmowane prze wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska i Inspekcji Sanitarnej oraz przez organy nadzoru budowlanego i górniczego, pozwalające na szybkie położenie kresu działalności zagrażającej środowisku.
EN Decisions of village heads, mayors and cities presidents, as well as inspectors of Environmental and Sanitary Inspectorates and specified building and mining authorities, made to prevent or end quickly the activities with harmful effect on the environment, are the subject of the article.
3
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 8 24-26
4
100%
Problemy Jakości
2005 R. 37, nr 7 15--18
PL Zarządzanie jakością wprowadza mechanizmy stałego doskonalenia urzędu, przygotowuje instytucje publiczne do standardów wymaganych w Unii Europejskiej.
EN The author reviews the changes taking place in the operation mode of public authorities. The analysis is performed on three levels: the whole institution, the processes implemented and individual posts. A particular emphasis is put on strategic, quality and information management.
5
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 27 141--151
EN Transformation of public administration in scope of improvement the provided services and information flow needs the system cooperation, that highly raises the meaning of e-Government. Idea of e-Government requires the reengineering of information systems and processes realized by government agendas[...]
6
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2006 nr 6 20-23
7
80%
Management
PL Celem przedstawionych w artykule rozważań jest próba dokonania systematyzacji zjawiska partnerstwa publiczno-społecznego w oparciu o analogię do prezentowanych w literaturze przedmiotu form współpracy przedsiębiorstw z innymi jednostkami gospodarczymi. Stanowiło to podstawę do wyróżnienia różnic pom[...]
EN The aim of the considerations outlined in the article is an attempt to systematize occurrence made public - social based on the analogy presented in the literature forms of business cooperation with other economic units. That was the basis for highlight the differences between the two forms cooperat[...]
8
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2006 nr 4 16-18
9
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2006 nr 1 31-34
10
80%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2010 nr 3 125-141
PL W artykule opisano, jakie czynniki i w jaki sposób wpłynęły na zmianę przepisów regulujących funkcjonowanie administracji w pierwszej dekadzie XXI w.
EN This paper describes factors and ways of evolution of public administration in the first decade of XXI century.
11
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 10 44-47
PL Organizacje funkcjonujące w ramach administracji publicznej, podobnie jak podmioty biznesowe, są jednostkami opartymi na wiedzy. Aby mogły sprawnie spełniać swoją misję publiczną, muszą zarządzać, gromadzić, przetwarzać i dostarczać niezbędnych informacji wszystkim interesariuszom, takim jak klienci[...]
12
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2009 nr 11 14-17
13
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 11 86-90
PL Kolejki w urzędach, tony papieru niezbędne do załatwienia prostych spraw, a co za tym idzie - marnotrawienie czasu i pieniędzy petentów. Czy wprowadzenie systemów zarządzania jakością i środowiskowego jest lekiem na te bolączki? 9 listopada przypada Światowy Dzień Jakości - czas, by decydenci zrozum[...]
14
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 1 59-59
PL Niniejszy artykuł ma być jedynie wprowadzeniem do cyklu, w którym autorzy będą chcieli przybliżyć poszczególne obszary kompetencji administracji publicznej oraz wymagań i obowiązków przedsiębiorców, ze szczególnym ich podkreśleniem w zakresie obowiązków formalno-prawnych oraz praktycznego ich stosow[...]
15
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 5 32-33
PL Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje zmieniony podział kompetencji pomiędzy organy administracji publicznej w szeregu spraw związanych z ochroną środowiska. Objął on w zasadzie cały system zadań realizowanych przez organy administracji w tej dziedzinie, wynikających zarówno z Ustawy z 27 kwietnia 2001 r[...]
16
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 8 57-59
PL Ostatnio pokusiłem się o rozmowę z pewnym urzędnikiem. Moje pytanie dotyczyło kompetencji pracowników poszczególnych szczebli administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska. I to był mój błąd. Od razu dowiedziałem się, że każdy z urzędników wie doskonale, co należy do jego obowiązków. Ale [...]
17
80%
Problemy Jakości
EN The article discusses the actual popularity and the importance of quality management solutions for Polish local authorities. The author focuses on practical problems and barriers related to the operation of quality management systems as faced by the local authorities, pointing out among others the p[...]
18
80%
Przegląd Geodezyjny
19
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 4 16-19
20
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 1 8-13
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last