Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 376
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adhesion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Present paper shows the some main phenomena which have important influence on the micro-bearing operating parameters. To above mentioned phenomena belong: adhesion forces, adsorption forces, capillary forces, elastic and hyperelastic deformations of cooperating micro-bearing surfaces, Van-der Waals [...]
2
100%
Journal of KONES
EN Micro-bearings have many applications in computer devices, such as CPU fans or hard disc drives. So far, rolling bearings and slide bearings have been used,for example micro-bearing with smooth Journal and sleeve surface, which is known as FDB - Fluid Dynamic Bearing. Actually, latter versions of mi[...]
3
100%
Materials Science Poland
2009 Vol. 27, No. 3 851--856
EN Thermal degradation of water soluble copolymers synthesized from acrylic acid and butyl acrylate, used as water soluble self-adhesives, especially for bonding of different kinds of paper, was investigated at 250 °C using pyrolysis-gas chromatography. The thermal degradation process and the kind and [...]
4
100%
Materials Science Poland
2013 Vol. 31, No. 3 415--423
EN The unusual combination of high hardness and very low friction coefficient are the most attractive tribological parameters of DLC (diamond-like carbon) layers. However, their usability is strongly restricted by the limited thickness due to high residual stress. The main goal of the presented work wa[...]
5
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2001 Vol. 39 nr 3 655-677
PL Zagadnienia kontaktowe z tarciem, adhezją i zużyciem w biomachanice ortopedycznej. Część I - Rozważania ogólne. Niniejsza praca stanowi kontynuację wcześniejszej pracy autorów, por. Rojek i Telega (1999). Zastosowano alternatywny model adhezji dla opisu interfazy kość-implant. Przedyskutowano równie[...]
EN The present paper is a continuation of the contribution by Rojek and Telega (1999). An alternative adhesion law is used to the study of the bone-implant interface. Various problems related to the bone-implant interface are discussed.
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wykazano możliwość recyklingu kompozytów PP z mączką drzewną bez istotnego pogorszenia wytrzymałości mechanicznej. Po 2-3 cyklach zwiększa się nieco wytrzymałość na rozciąganie i udarność, natomiast po czwartym cyklu zmniejsza się chłonność wody. Zmiany przypisano lepszej dyspersji włókien w osnowie[...]
EN The use of the lignocellulosic materials as reinforcing fillers for polymeric matrices has increased importantly in last decades. Resulting composites are processed into various products (automobile parts, window frames, various construction materials etc.), which will have to be recycled after end [...]
7
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: of this examination was to evaluate the impact of saturation of adhesive materials by artificial saliva upon the generated bonding force. Design/methodology/approach: Four selected types of denture adhesives have been chosen. Measurements of bonding forces of the materials of different degr[...]
8
100%
Advances in Materials Science
EN Two methods of assessing fracture properties of adhesive joints were studied. Two wedge tests: with continuous deflection and with force measurements were compared. Asymmetric geometry of the bonded joint was considered, i.e. two different plates of aluminium alloys: Al-Cu and Al-Mg, were bonded wit[...]
9
100%
Tribologia
2007 nr 2 391-398
PL W pierwszej części artykułu omówiono zjawisko adhezji, jej wpływ na współczynnik tarcia oraz problemy i trudności pomiaru siły adhezji w procesach tarcia ślizgowego. Przedstawiono nową zasadę eksperymentalnego wyznaczania zarówno siły (współczynnika) tarcia oraz siły adhezji, przydatną szczególnie w[...]
EN In the first part of this paper, a phenomenon of adhesion and its influence on the coefficient of friction together with problems and difficulties in the measurement of adhesion forces in the process of sliding friction were discussed. A new method of experimental determination of both the force of [...]
10
100%
Przemysł Chemiczny
11
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przedstawiono wyniki badań przyczepności powłok z kompozycji polimerowych do podłoża stalowego. Wykazano, że przyrost chropowatości podłoża stalowego i pole ultradźwięków wpływają na przyczepność powłoki polimerowej.
EN The results of the adhesion strength test of polymer coating on the steel base were presented. It was found that increase of the steel base roughness and ultrasound field influenced on the adhesion strength of polymer coating.
12
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 146 251-254
PL Przedstawiono wyniki badań porównawczych wyrobów lakierowych nitrocelulozowych odzyskiwanych z recyklingu przy zastosowaniu biofiltru z wyrobami tradycyjnymi. Lakiery nanoszono na powierzchnie drewna buka, dębu oraz sosny. Układy drewno - lakier NC analizowano wg adsorbcyjnej teorii adhezji, oblicza[...]
13
100%
Polish Journal of Chemistry
2004 Vol. 78 / nr 9 1823-1831
EN Impedance spectroscopy has been applied as potentially non-destructive method for the evaluation of adhesion at the interface between two polymer layers in protective coating system. The aim was to examine the effect of the outdoor humidity on the interfacial impedance. Aautomotive basecoat/clearcoa[...]
14
100%
Tribologia
2002 nr 3 835-842
PL W pracy rozważono sposób określenia składowej adhezyjnej współczynnika tarcia pary guma-stal. Dla takiej pary wartość współczynnika tarcia zależy głównie od składowej adhezyjnej. Wartość składowej adhezyjnej współczynnika tarcia wyznaczono na tribometrze jednokulowym własnej konstrukcji. Wyznaczenie[...]
EN This paper presents the method of determination of adhesion component of friction coefficient of the rubber- metal pair. For such joints the friction coefficient value depends mainly on the adhesion component. The values of the adhesion component of friction coefficient were determined by means of o[...]
15
100%
Advances in Materials Science
EN The main product of a process of titanium oxidation is titanium oxide, which covers the titanium surface. More-over oxidation in fluidized bed in temperature range of 600-700°C influences on outer layers of titanium specimen, where a diffusion layer of oxygen is observed. Microstructures of titanium[...]
16
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono ocenę przydatności natryskanej plazmowo dwuwarstwowej powłoki ZrO₂+5% CaO - Ni-Al 70/30 na podłoże ze stopu AK20. Przeprowadzono badania strukturalne i pomiary przyczepności. Wskazano na konieczność stosowania międzywarstwy Ni-Al dla uzyskania odpowiedniej przyczepności do podłoża.
EN The purpose of this work was to examine some properties of the ZrO₂+5%CaO duplex coating system, such as adhesion to the base AK20. It was shown, that application of Ni-Al interlayer contributes to increasing adhesion of ceramic coating to aluminium base.
17
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 3 1697--1708
EN The paper is the continuation of the previous one entitled “Material factors in relation to development time in liquid-penetrant inspection. Part 1. Material factors” in which the material factors influencing essentially the development time in penetrant testing have been marked out. These are: type[...]
18
100%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 12 22-28
19
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN In technical publications and European Standards the development time (i.e. time of getting out of penetrant from a discontinuity to the material surface) in penetration testing is specified within the range of 10-30 minutes. In practice, however, it is seen , that it is closely connected with the m[...]
20
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The main aim of the research was the investigation of the structure and adhesion of AlTiCrN, CrAlSiN and TiAlSiN coatings deposited by physical vapour deposition technology on the X40CrMoV5-1 hot work tool steel and the X6CrNiMoTi17-12-2 austenitic stainless steel substrate. Design/methodol[...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last