Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  activator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN In this study the effects and mechanism of lead ions influence on wolframite flotation with benzohydroxamic acid (BHA) were studied through micro-flotation, adsorption experiments, zeta potential measurements, logarithmic concentration diagram, and X-ray photoelectron spectroscopy. It was observed t[...]
2
100%
Applied Computer Science
EN In the present work an example of the numerical modeling of electro-mechanical coupling of the activator in the form of cantilever beam made of two layers PVDF subjected to an inverse polarity is described. Calculations were done for static deflections at the selected voltage levels and for modal an[...]
3
86%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 11 2240-2244
4
86%
Nukleonika
EN In this work, the effects of some additives such as TMPTMA, a multifunctional monomer, and ZnO as the activator on thermal properties of electron beam irradiated LDPE foam were investigated. LDPE foams were made via adding 5 phr of azodicarbonamide as the blowing agent (ACA), 1-5 phr of ZnO and 1-5 [...]
5
72%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 4 616--620
PL Opracowano innowacyjną metodę cynkowania termodyfuzyjnego z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej. Technologia ta zakłada wprowadzenie przepływu atmosfery reakcyjnej w przestrzeni roboczej pieca oraz wykorzystanie do pokrywania mieszaniny proszkowej zawierającej proszek cynku oraz aktywator. Przedstawio[...]
EN Cleaned and etched steel elements and a Zn powder and an activator-contg. mixts. were placed inside a rotating working chamber at 450°C for embedding of protective coatings on the steel. The activator type (NH₄Cl, ZnCl₂ and their mixts.) as well as time of coating deposition (2-6 h) were variable pr[...]
6
72%
Technologia i Jakość Wyrobów
2018 R. 63 55--65
PL Wyroby gumowe zawierające więcej niż 2,5% związków cynku uznaje się za toksyczne dla ekosystemów wodnych. Opracowano skład proekologicznych kompozytów z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) o obniżonej zawartości jonów cynku. W roli aktywatorów wulkanizacji zastosowano acetyloacetonian, gluk[...]
EN Rubber products containing more than 2.5% of zinc compounds are classified as toxic to aquatic ecosystems. Therefore, the aim of the research was to develop pro-ecological rubber composites of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) with a reduced content of zinc ions. Acetylacetonate, gluconate and zi[...]
7
58%
Cement Wapno Beton
PL Zestawy plastycznych cementów są aktywnymi hydraulicznie zaczynami cementowymi, zdolnymi do dłuższego przechowywania. Mogą one zapewnić dobre zestawy do cementowania, jeżeli są należycie przygotowane i zawierają odpowiednie aktywatory. Kluczową zaletą tych zestawów są ich właściwości plastyczne, któ[...]
EN Liquid cement systems (LCSs) are storable hydraulically active, pre-mixed cement slurries, which are prepared in advance and can deliver good well cementing formulations with properly prepared slurries and activators. A key advantage of LCSs is their ductile behaviour, which militates against cement[...]
8
58%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2008 Vol. 42 37-46
EN It has been demonstrated that various flotation reagents influence, in a different manner, the metabolic activity of the sulfur-oxidizing bacteria Acidithiobacillus thiooxidans (strain C1 being isolated from the Fe-Zn tailings water) growing in the Waksman/Joffe (W/J) liquid culture medium that cont[...]
9
58%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 3 139-144
PL Przedstawiono wpływ aktywującego dodatku niklu na zmiany gęstości i struktury spieków wolframowych. Kształtki o gęstości względnej 70% spiekano w atmosferze wodoru w czasie 60, 120, 240 i 360 minut w temperaturze 1050, 1100 i 1200 stopni C. Stosowano dodatek niklu 0,25; 0,5 i 1,0% ciężarowych.
EN In the present work the effect of activating nickel additions of 0,25; 0,5 and 1 wt - % on shrinkage and development of microstructure of tungsten specimens was studied. Green compacts of 70% theoretical density were sintered for 60, 120, 240 and 360 minutes at 1050, 1100 and 1200 degrees C in pure [...]
10
58%
Przegląd Papierniczy
2006 R. 62, nr 12 717-721
PL Duża selektywność delignifikacji tlenowej stwarza możliwość znacznego podwyższenia wydajności bielonych mas celulozowych przez podniesienie, a nie obniżenie zawartości ligniny w masie przeznaczonej do bielenia. Pogłębioną delignifikację tlenową i bezchlorowe bielenie takiej twardej masy trzeba jedna[...]
EN High selectivity of oxygen delignification makes possible to increase yield of bleached pulp by increasing, instead of decreasing, lignin content in kraft pulp cooked for bleaching. Extended oxygen delignification and TCF bleaching of such a high-yield pulp should be supported by more active oxidize[...]
11
58%
Szkło i Ceramika
12
58%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
PL Dążenie do wytwarzania w procesie spiekania wysokojakościowych tworzyw i wyrobów ceramicznych w relatywnie niskiej temperaturze wymusza stosowanie dodatków aktywizujących. Małe ilości tych nieorganicznych dodatków nazywanych: aktywatorami, mineralizatorami, modyfikatorami mają wpływ na przebieg proc[...]
EN The pursuit of manufacturing high quality material and ceramic products in sintering process at relatively low temperatures requires the use of activating additives. Small amounts of these non-organic additives, called activators, mineralizers and modifiers have influence on the sintering process, s[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last