Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  accident victim
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Samochodowy
2009 z. 4 75--106
PL Ludzie często w życiu doświadczają sytuacji, z którymi trudno sobie poradzić. Wśród nich szczególną grupę stanowią sytuacje traumatyczne. Taką sytuacją jest m.in. wypadek drogowy. W 2008 roku w Polsce miało miejsce 49 054 wypadków drogowych, w których 5.437 osób zginęło, a 62.097 zostało rannych. Ps[...]
EN People often experience situations, which are very hard to cope with. Among them, a particular group represents traumatic situations. This kind of situation is for example, a motor vehicle accident (MVA). During 2008 in Poland there were 49 054 road accidents, 5 437 people died in them, and 62 097 w[...]
2
100%
Transport Samochodowy
2011 z. 2 5--24
PL Wypadki drogowe uznaje się za jeden z największych problemów zdrowia publicznego. W 2010 roku w Polsce, miało miejsce 38 832 wypadków drogowych. Zginęło w nich 3 907 osób, a 48 952 zostało rannych. Liczne badania, prowadzone na świecie pokazały, iż niektórzy uczestnicy wypadków drogowych oraz ich ro[...]
EN Road traffic accidents are considered as one of the biggest public health problems. In 2010 in Poland, there were 38 832 accidents. 3 907 people were killed in it, and 48 952 were injured. A lot of studies conducted worldwide have shown that many road accidents participants and their families, exper[...]
3
84%
Transport Samochodowy
2009 z. 4 45--60
PL W artykule przedstawiono analizę i ocenę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaprezentowano dane statystyczne dotyczące przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Przedstawiono syntetycznie czynniki mające decydujący wpływ na zaistnienie wypadków drogowych oraz scharakteryzowano związki p[...]
EN The article presents the analysis and evaluation of the current state of the road traffic safety. Statistical data has been presented, concerning transport safety offences. Concise factors having a decisive effect of the road accidents occurrence were shown, as well as characterisation of the causal[...]
4
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1773--1776
PL Artykuł ukazuje skuteczność zastosowanych w Szwecji systemów bezpieczeństwa w transporcie. Wprowadzenie nowych metod zarządzania transportem uczyniło go jednym z najbezpieczniejszych w Europie. W artykule ukazano minimalizację ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń a co za tym idzie znaczne zmni[...]
EN The article shows the effectiveness of the Swedish safety systems in transport. The introduction of new methods of transport management has made it one of the safest in Europe. In the article shown to minimize the risk of a hazardous event and thus a significant reduction in the number of deaths due[...]
5
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1777--1779
PL Celem pracy było przedstawienie sposobów zapobiegania wypadkom drogowym w Rumunii. Poprawa bezpieczeństwa wymaga zaangażowania wielu firm, ale tylko z ich pomocy i współpracy można stworzyć w pełni funkcjonalny i skuteczny system zapobiegania wypadkom. W artykule przedstawiono skuteczność systemu be[...]
EN The aim of the study was to present Ways to Prevent road accidents in Romania. Improving security requires the Involvement of many companies, but only with Their help and cooperation can create a fully functional and effective system for Preventing accidents. The article shows the effectiveness of t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last