Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  accident analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN The Haddon matrix is a potential tool for recognizing hazards in any operating engineering system. This paper presents a case study of operational hazards at a large construction site. The fish bone structure helps to visualize and relate the chain of events, which led to the failure of the system. [...]
2
100%
Polish Maritime Research
2017 S 3 116--122
EN In the present study, the Eastern Star ferry accident was analyzed via 24Model. 24Model, as an accident causation model based on system thinking, holds that all causations of the accident are hazards and all hazards in the system need to be identified and comprehensively controlled in accident preve[...]
3
86%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN Since 2003, a project has been underway to analyse the most serious occupational accidents in The Netherlands.All the serious occupational accidents investigated by the Dutch Labour Inspectorate for the 12 years of 1998−2009 inclusive have been entered into a database, a total of 20 030 investigatio[...]
4
86%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2014 Vol. 20, No. 2 239--248
EN Underground mining is considered to be one of the most dangerous industries and mining remains the most hazardous occupation. Categorical analysis of accident records may present valuable information for preventing accidents. In this study, hierarchical loglinear analysis was applied to occupational[...]
5
72%
Logistyka
2014 nr 3 2664--2668
EN Praca przedstawia dokładną analizę wypadku, jaki miał miejsce w 2009 roku podczas wznoszenia Stadionu Narodowego w Warszawie. Incydent dotyczył dwóch robotników, transportowanych przy użyciu układu składającego się z kosza i żurawia. W decydującym momencie doszło do urwania kosza i śmierci przebywaj[...]
6
72%
Journal of Sustainable Mining
EN To improve safety the application of effective risk management has become a requirement in the mining industry. The effectiveness of mining risk management essentially depends on the risk assessment process, as the output of the risk assessment process helps the mine management to decide upon the co[...]
7
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 500--504, CD
PL W artykule omówiony został wypadek drogowy z udziałem pieszego. Analizując wypadki drogowe należy ze szczególną starannością zabezpieczyć ślady na miejscu zdarzenia. Przeprowadzić dokładne oględziny, które są dowodem w sprawie i odpowiednio zinterpretowane stanowią podstawę rekonstrukcji wypadku dro[...]
EN Particular care should be taken when securing traces at the scene of the accident during road accidents analysis. Carrying out a thorough and properly interpreted inspection that is evidence in the case underpin the reconstruction of a road accident. Traces on the vehicle and traces related to pedes[...]
8
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 332--337, CD
PL W artykule dokonano identyfikacji czynników zagrożenia w ruchu drogowego, wśród których dominujące znaczenia mają: zachowania uczestników ruchu drogowego (pieszych oraz kierowców), niesprawność techniczna pojazdu oraz stan infrastruktury drogowej. Następnie dokonano analizy danych statystycznych w z[...]
EN The article identifies risk factors in road traffic, among which the main drivers are: behavior of road users (pedestrians and drivers), technical failure of the vehicle and condition of the road infrastructure. Statistical data on the number of road accidents and their effects (killed and wounded) [...]
9
72%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2004 Vol. 10, No. 2 129--136
EN The scope of this study covers events resulting from improper functioning of machine control systems. An accident model providing a basis for formulating a checklist for accident analysis has been developed. Data about 700 accidents were collected. An analysis has proved that in the group of acciden[...]
10
72%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2018 Vol. 12, no. 3 493--498
EN In recent years, container ships have had to transport more and more goods due to constantly growing demand. Therefore, the container ships for carrying these goods are growing in size, while the harbors fall short in adapting to these changes. As a result, the berthing of these container ships in h[...]
11
72%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2019 Vol. 13, no. 2 275--281
EN Safety, along with the issue of security, is the most substantial and critical issue to any society and nation of the mankind. The fact that human elements contribute dominantly, in particular, to the transportation – marine, air and road traffic – accidents requires not only the technical approache[...]
12
58%
Zeszyty Naukowe. Quality. Production. Improvement
2017 No. 2 (7) 42--49
PL Wypadki przy pracy to jedno ze zdarzeń, które mają zasadniczy wpływ na sprawne działanie przedsiębiorstwa. Jest to zdarzenie, którego nie da się do końca przewidzieć. Ważną rzeczą jest nie tylko odpowiednie zareagowanie, ale także w przypadku dużych firm i zakładów przemysłowych, odpowiednia analiza[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last