Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  absorption spectra
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Opto - Electronics Review
2019 Vol. 27, No. 2 130--136
EN Structural and optical properties of graphene with a vacancy and B, N, O and F doped graphene have been investigated computationally using density functional theory (DFT). We find that B is a p-type while N, O and F doped graphene layers, as well as graphene with a vacancy are n-type semiconductors.[...]
2
88%
Opto - Electronics Review
EN Langmuir-Blodgett (LB) films formed of some fluorescent dyes, namely derivatives of 4-aminonaphthalimide, and their binary mixtures with the liquid crystal 4-heptyl-4'-cyanobiphenyl (7CB) have been studied. The electronic absorption and fluorescence spectra were recorded. On the basis of these spect[...]
3
88%
Polish Journal of Chemistry
2002 Vol. 76 / nr 9 11301-1321
EN A dependence of spectral properties of 2-phenylbenzopyrylium (PBP) salts in solutions on the solvent nucleophilicity is presented.Asimple solvate complex model for quantum chemical estimation of the nucleophilic solvation influence on band positions in absorption and fluorescence PBP salt spectra is[...]
4
88%
Polish Journal of Chemistry
1999 vol. 73 nr 3 447-456
EN The complexing properties of 1-propyl-2-methylimidazole (1-Pr-2-CH3Im) and 1-propyl-2-imidazolecarboxaldehyde (1-Pr-2-CHOIm) with CoII, NiII, CuII and ZnII were investigated pH-metrically at 25oC and at the ionic strength of 0.5 mol dm-3(KNO3). The stability constans calculated indicate the formatio[...]
5
88%
Oceanologia
2013 No. 55 (3) 599--609
EN Enhanced absorption of UV radiation, an effect characteristic of mycosporine-like amino acids (MAAs), is reported in samples of phytoplankton from six lakes in the Tatra Mountains National Park (Poland). It was demonstrated that the mass-specific UV absorption coefficients for the phytoplankton in t[...]
6
75%
Materials Science Poland
2013 Vol. 31, No. 3 391--396
EN 2,3,9,10,16,17,23,24-copper octakis (octyloxy) phthalocyanine (CuPcOC8) thin films deposited at room temperature have exhibited a change in their surface morphology with the post deposition annealing temperature under normal atmosphere.These films have been characterised by optical absorption also. [...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 4 65-69
PL W artykule przedstawiono wyniki badań optycznych wykonanych na cienkich warstwach poli-azometiny PPI, czystych i domieszkowanych chlorkiem żelaza (III). W widmach optycznych domieszkowanie powoduje rozmycie krawędzi absorpcji, które przypisuje się wytworzeniu stanów potaronowych w przerwie energetyc[...]
EN Optical spectra were recorded on polyazomethine thin films pristine and doped with iron (III) chloride. Doping process is seen to smear the absorption edge in UV-VJS spectra, which is attributed to polaron states formation. Positive polaron states appear within the forbidden gap of PPI, above valenc[...]
8
75%
Polish Journal of Chemistry
2005 Vol. 79 / nr 10 1645-1657
EN Series of 6-substituted 4-(4_-tolyl)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinolines (1) and 4-(4_-chlorophenyl)- 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinolines (2) were synthesized and their solution absorption and emission spectra in 10 solvents were recorded. Positions and intensity of the emissio[...]
9
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W widmach absorpcji zarówno naświetlonego kwantami gamma jak i wygrzanego w atmosferze wodoru kryształu CaF₂:Yb³⁺ obserwowano występowanie jonów Yb³⁺ w położeniach o różnej symetrii. Ich obecność spowodowana jest nie tylko przez obecność międzywęzłowych jonów F⁻ kompensujących nadmiarowy ładunek ale[...]
EN In the absorption spectra of both ɣ-irradiated and annealed in hydrogen CaF₂:Yb³⁺ crystals the Yb³⁺ ions with various site symmetries we observed. We think they are caused by not only the charge-compensating interstitial F⁻ ions but also substitutional O²⁻, OH⁻ and Na⁺ ions which are entered uninten[...]
10
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Badano procesy zmiany stanu ładunkowego jonów chromu monokryształów Mg₂SiO₄:Mg, Cr pod wpływem wygrzewania w tlenie oraz w powietrzu, a także w efekcie naświetlania kwantami gamma, porównując je do zmian obserwowanych w monokryształach Y₃Al₅O₁₂ :Mg, Cr. Powstawanie czterowartościowych jonów chromu w[...]
EN Recharging processes of chromium ions were investigated for Mg₂SiO₄:Mg, Cr single crystals using annealing in O₂ and in the air and ɣ-irradiation, as compare to YAG:Mg, Cr single crystals. The formation of tetravalent Cr ions in the Mg₂SiO₄:Mg, Cr is related not only to the initial Cr content in th[...]
11
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 203-214
PL W artykule zaprezentowano właściwości spektroskopowe szkieł fluoroindowych domieszkowanych jonami europu. Na podstawie widm absorpcyjnych i emisyjnych wyznaczono charakterystyczne wielkości spektroskopowe badanych szkieł: parametry wiązania (beta i delta), parametry intensywności przejść Omega t, ef[...]
EN Some spectroscopic properties of fluoroindate glasses doped with Eu3+ ions have been examined. From the absorption and emission spectra in the UV-VIS-NIR region, spectroscopic parameters such as bonding (beta and delta), Judd-Ofelt intensity parameters Omega t, effective linewidths delta nu eff, me[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last