Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  absorpcja światła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
EN We present a theory of electromagnetic field interaction with one-particle localized charged states emerging near the small spherical semiconductor or dielectric particles of radius a placed in dielectric matrices. In the framework of the dipole approximation we predict theoretically giant magnitude[...]
2
100%
Journal of Technical Physics
EN The second-order correlation function of a thermal partial beam from a beam splitter when measured by a Hanbury Brown and Twiss experimental arrangement should depend on whether or not a photon counting measurement has been performed on the remaining partial beam. A relevant experiment is proposed.
3
86%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The aim of this work was to fabricate the doped with transition or rare earth metals the single crystals such as Bi12GeO20 (BGO) and Bi12SiO20 (BSO), showing the photochromic effect and to study this effect. Findings: To the study results we can count the development of the mentioned singl[...]
4
86%
Zeszyty Naukowe. Acta Physica / Uniwersytet Szczeciński
2001 Nr 12 17-36
PL W pracy zilustrowano sezonowe zmiany rzeczywistych właściwości optycznych wody w wybranych odcinkach estuarium Odry. Rozległe estuarium Odry jest akwenem o zróżnicowanych właściwościach optycznych, uzależnionych, z jednej strony od zanieczyszczeń spływających z górnego biegu rzeki oraz aglomeracji s[...]
5
86%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2005 nr 54 115-122
PL Artykuł przedstawia wyniki badań właściwości optycznych mineralnego oleju silnikowego polegających na wyznaczaniu współczynników załamania i absorpcji światła. Badaniom poddano olej świeży i w poszczególnych stadiach jego zużycia. Stwierdzono wzrost pochłaniania promieniowania przez olej wskutek jeg[...]
EN The work presents results of the studies of optical properties of lube motor oil, for which the spectral relationships of the refraction index and the linear absorption coefficient have veen determined. The fresh and used oil in defined state of its exploitation were tested. Absorption of the radiat[...]
6
72%
Opto - Electronics Review
EN Langmuir-Blodgett (LB) films formed of some discotic liquid crystals, namely 3,4,9,10-tetra-(n-alkoxy-carbonyl)-perylenes, mixed with arachid acid have been studied. The absorption and fluorescence spectra were recorded. The results obtained have led to conclusions about formation of self-aggregates[...]
7
58%
Archiwum Nauki o Materiałach
2004 T. 25, nr 3 193-202
PL W pracy przedstawiono właściwości strukturalne i optyczne szkieł ołowiowo-boranowych o różnej zawartości w składzie tlenku ołowiu do tlenku boru. Badania przeprowadzono z zastosowaniem dyfrakcji rentgenowskiej, spektroskopii w podczerwieni i absorpcji światła. Ze wzrostem stężenia tlenku ołowiu prz[...]
EN Structural and optical properties of lead borate systems with various PbO/B2O3 ratio in glass composition have been studied using X-ray diffraction, optical absorption and infrared spectroscopy. Increase of lead oxide concentration shifts light transparency in the direction of the longer wavelengths[...]
8
51%
Szkło i Ceramika
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z rolą jaką odgrywa H2O w procesie topienia i klarowania szkieł użytkowych. Omówiono zachowanie grup hydroksylowych w strukturze szkła, przedstawiono potencjalne źródła obecności H2O w szkle i jej wpływ na podstawowe właściwości fizykochemiczne stopu szklaneg[...]
EN In the article discusses issues related to the role played by H2O in the process of glass melting and refining of commercial glasses. Discusses the behavior of hydroxyl groups in the structure of glass, presents a potential source of the presence of H2O in the glass and its influence on the basic ph[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last