Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 222
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  abrasive wear
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Methods in Materials Science
PL W pracy przedstawiono technologię kucia odkuwki zaczepu typu P 1.3T metodą TR oraz wyniki z modelowania zużycia narzędzi w tym procesie. Na podstawie skanowania powierzchni określono zmiany kształtu powierzchni matryc po odkuciu 2200, 6500, 9600 i 23500 sztuk. Wstępna analiza wykazała, że dominujący[...]
EN This paper presents the technology of forging of the Putanker 1.3 T fastener type by the TR method and the results of modelling the wear of the tools used in this process. A preliminary analysis showed abrasive wear to be the dominant wear mechanism in the first forging operation. Numerical modellin[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu składu chemicznego i struktury na zużycie ścierne w luźnym ścierniwie odlewniczych stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al. Badania prowadzono na intermetalach Ni3Al z dodatkami stopowymi boru, cyrkonu, chromu, molibdenu i żelaza, w stanie po odlewaniu i w[...]
EN Chemical composition and microstructure of Ni3Al as-cast intermetallic alloys influence on the abrasive wear analysis was done. The investigated material was Ni3Al with range of alloying elements, including: boron, zirconium, chromium, molybdenum and iron. The analyzed material was as-cast and after[...]
3
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of the project was evaluation of the effect of heat treatment and of the reinforcing Ti(C,N) particles in the EN AW-AlCu4Mg1(A) aluminium alloy on the mechanical properties, wear resistance. Design/methodology/approach: some of the composite materials were hyperquenched for 0.5 h at the tem[...]
4
100%
Journal of KONES
EN The analysis of the abrasive wear testing methods used in the fuel supply system parts testing facility is presented in this paper. The analysis includes methodological and formal assumptions as well as the testing procedure details. The abrasive wear resistance of fuel system elements is tested for[...]
5
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Przeprowadzono komputerowe modelowanie procesu kucia na gorąco odkuwki osiowosymetrycznej. Określono wielkości nacisków i przemieszczenia odkształcanego metalu w stosunku do powierzchni narzędzia. Na tej podstawie przeanalizowano wielkość zużycia ściernego w trzech krytycznych obszarach wykroju mat[...]
EN There has been performed computer simulation of axisymmetrical hot forging process. As the result of calculation by means of FEM, contact pressure as well as sliding distance of deformed material have been determined. Then a wear resistance for three critical points of the die have been analysed and[...]
6
100%
Technical Sciences. Supplement / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2004 suppl. 1 127-132
PL Przeprowadzono badania porównawcze zużycia ściernego najczęściej stosowanych stali konstrukcyjnych St3S, 18G2A i 10HA. Stwierdzono, że stal 10HA wykazuje najmniejsze zużycie ścierne, które nie zwiększa się w obecności tlenków na powierzchni stali, jak w przypadku dwóch pozostałych gatunków stali.
EN In the work the comparative examinations of abrasive wear of most popular constructional steels St3S, 18G2A and 10HA had been carried out. It was stated that 10HA steel showed the highest abrasion resistance and that the surface oxides didn't increase abrasive wear as in other two steels.
7
100%
Tribologia
1999 nr 4 535-545
PL Szkoła naukowa utworzona przez B. Wojciechowicza, której celem było poznanie mechanizmu zużycia ściernego łożysk ślizgowych, w swoim początkowym składzie pracowała w latach 1962-1972Autorzy tego referatu podjęli próbę przedstawienia uwarunkowań powstania tej szkoły, jej podstawowych założeń badawczy[...]
EN The abrasive scientific school founded by B. Wojciechowicz, which aimed at studing the mechanism of abrasive wear of hiding bearings,worked with its initial participants in year 1962-1972. The authors of this contribution have undertaken an attempt to present the origins of this school,its fundament[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 257 454-471
PL Praca zawiera przegląd metod badania odporności na zużywanie ścierne materiałów stosowanych na ostrza narzędzi górniczych i wiertniczych. Opisano także zintegrowaną metodę łącznego badania odporności na kruche pękanie i odporności na zużywanie ścierne.
EN Techniques for wear resistance evaluation of materials for mining and drilling tools are extensively discussed in this paper. The integrated testing method based on edge chipping in granular abrasive medium is described.
9
100%
Nukleonika
EN The goal of the paper is to identify characteristic features of the surfaces of rubbing bodies and friction products, which come into being when friction processes are realized under optimal conditions, regarding wear resistance. Mössbauer investigations carried out both in scattering and transmissi[...]
10
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 3 1255-1260
EN The aim of this study is to investigate tribological properties of EN AC-AlSi12 alloy composite materials matrix manufactured by pressure infiltration of Al2O3 porous preforms. In the paper, a technique of manufacturing composite materials was described in detail as well as wea[...]
11
100%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 3 243--250
PL Istotnym problemem w ocenie odporności ściernej lemieszy płużnych jest brak uniwersalnych wskaźników, umożliwiających porównywanie lemieszy o zróżnicowanej budowie. Zaproponowano wskaźnik uwzględniający trwałość i zmianę obrysu lemieszy, którego zaletą jest powiązanie trwałości z czynnikiem najczęśc[...]
EN Lack of universal indexes for comparison ploughshares of various constructions poses a significant problem while evaluating resistance of ploughshares to abrasive wear. That is why a coefficient connecting the durability of the elements with changes of their contour. This parameter makes it possible[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2004 Nr 57 163-168
PL W celu poznania relacji ilościowych między skutkami (zużyciowymi) jednoczesnego działania procesów destrukcyjnych: tarciowych i korozyjnych przy występowaniu oddziaływań fazy stałej pełniącej funkcję ścierniwa w węzłach tribologicznych wykonano eksperymentalne badania poznawcze. W badaniach wykorzys[...]
EN It experimental investigations in running were introduced was simultaneous the influence of frictional processes and corrosive near occurrence abradant. The got results of investigations were introduced in graphic figure.
13
100%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 3 18-23
14
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 11 93--100
PL Metodą spiekania i prasowania na gorąco wykonano kompozyty o osnowie miedzi umocnione cząstkami TiC i kompozyty umocnione cząstkami, które powstały w wyniku syntezy proszku miedzi z proszkiem tytanu. Przy pomocy testera T-07 badano odporność na ścieranie tych kompozytów stosując jako środek ścierny [...]
EN Cu matrix composites reinforced with TiC particles or reinforced with particles synthesised from the elemental powder mixture of Cu and Ti were fabricated by sintering and hot pressing. Abrasive wear behaviour of these composites was investigated using T-07 tester and Al2O3 abrasive powder. Comparat[...]
15
100%
Tribologia
2010 nr 4 171-180
PL Przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie ścierne skojarzeń materiałowych z powierzchniami modyfikowanymi metodami wygniatania. Stopień pokrycia powierzchni wgłębieniami mieścił się w zakresie od 10 do 20%. Kształtowane wgłębienia mogą stanowić zarówno zasobniki substancji smarującej oraz mie[...]
EN In this paper, the results of abrasive wear resistance tests of assemblies with textured (burnished) surfaces are shown. The area density of oil pockets was in the range of 10 to 20%. The created pits can be both the reservoirs of lubricating oil and the places of wear debris presence. The results o[...]
16
88%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The analyse of pearlite morphology changes as a result of hot rolling process and isothermal annealing. Design/methodology/approach: Physical modelling of isothermal annealing for a transition point of 520-620°C was carried out using a Gleeble simulator. A scanning electron microscope was u[...]
17
88%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 6 111-126
PL Przedstawiono jak można wykorzystać podstawowe badania zużycia ściernego erozyjnego według Bittera do prawidłowej konstrukcji łuków. Dzięki odpowiedniej konstrukcji można uzyskać dla tych samych materiałów nawet dziesięciokrotny wzrost trwałości łuków. Zastosowanie elementów wewnątrz łuku zwiększa t[...]
EN In this paper we present the possibilities of application of investigations on abrasive wear by Bitter for the correct arcs' construction. The increase of arcs durability - even ten times - can be obtained by using the proper construction. The application of elements inside the arc increases a durab[...]
18
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The phenomena connected with friction and wear processes are the most frequent cause of engineering components damage. The damage of even only one component results many times in the necessity of the whole engine plant shutdown (in the worse cause in its breakdown), what evokes the owner's minor or [...]
19
88%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1168--1169
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu wybranych parametrów szlifowania tynków gipsowych narzędziami nasypowymi na wydajność obróbki. Badano wpływ takich parametrów procesu, jak: ziarnistość materiału ściernego, siła docisku wywierana przez próbkę tynku gipsowego do powierzchni krążka ścierne[...]
EN The article presents the results of research on the impact of selected parameters processing of gypsum plaster on the performance of the grinding process. It was investigated the influence of basic parameters of the grinding process such as the one used grit abrasive clamping force exerted by a samp[...]
20
88%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The present study explores the influence of variables like particle size of coal, load, speed and sliding distance on weight loss in manganese-steel (Mn-steel). The observations are made using pin-on-disc apparatus. Specimen prepared from Mn-steel used for the wear test. The size and shape of specim[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last