Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 108
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Young's modulus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
PL W artykule przeanalizowano metody wyznaczania modułu Younga dla papieru oraz wyznaczono je w oparciu o wyniki badań jednokierunkowych prób rozciągania w wybranych kierunkach w płaszczyźnie. Określono również wpływ różnych warunków pomiarów na uzyskiwane wyniki.
EN In this paper the methods of determinations of Young's modulus for paper was analyzed. The Young's modulus have been evaluated basing on the results of the uniami stress in selected directions of paper piane. Using different conditions, during the measurements, theirs influence on the obtained resul[...]
2
80%
Materials Science Poland
EN The results of measurements of electrical conductivity for titanium-nitride films prepared by the ammonolysis of sol-gel derived TiO2 and SiO2-TiO2 coatings are presented. Sol-gel derived films on silicon and quartz substrates were nitrided by ammonia treatment in the temperature range from 500 to 1[...]
3
80%
Optica Applicata
EN A video-extensometry method for studying the mechanical properties of seed covers is presented. Young’s modulus and Poisson’s ratio for the material tested, i.e., seed covers of dried broad beans (Vicia faba) are determined. A microscopic image of thin film gold nets (42 and 162 mm thick) deposited [...]
4
80%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN Preparation of Polypropylene ternary nanocomposites (PPTN) was accomplished by blending multiwall carbon nanotube (MWCNT) in polypropylene/clay binary system using a melt intercalation method. The effects of MWCNT loadings (A), melting temperature (B) and mixing speed (C) were investigated and optim[...]
5
80%
Archives of Metallurgy and Materials
EN In the present paper we present the approach for modeling of the elastic behavior of open-cell metallic foams concerning non-uniform pore size distribution. This approach combines design of foam structures and numerical simulations of compression tests using finite element method (FEM). In the desig[...]
6
80%
Advances in Materials Science
EN Porous structures made of metal or biopolymers with a structure similar in shape and mechanical properties to human bone can easily be produced by stereolithographic techniques, e.g. selective laser melting (SLM). Numerical methods, like Finite Element Method (FEM) have great potential in testing ne[...]
7
70%
Materials Science Poland
2007 Vol. 25, No. 3 781--789
EN The paper presents investigations of the phase transitions for undoped PZT ceramics obtained by the conventional ceramic sintering from amorphous nanopowders prepared by the sol-gel method, with various compositions and Zr/Ti ratios. The phase transitions are also studied by electric conductivity (D[...]
8
70%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
EN In this study a-C:H (hydrogenated amorphous carbon) thin films were deposited on the 7075 Al alloy without and with admixture gas (N2) using a DC CVD (direct current chemical vapor deposition) method. The structural and mechanical properties were analyzed using Raman spectroscopy, SEM and nanoindent[...]
9
70%
Materials Science Poland
2015 Vol. 33, No. 2 340--347
EN Dynamical mechanical analysis yields information about the mechanical properties of a material as a function of deforming factors, such as temperature, oscillating stress and strain amplitudes. GaAs and Mn-doped GaAs at varied levels, used in making electronic devices, suffer from damage due to chan[...]
10
70%
Archives of Metallurgy and Materials
EN This study investigates the selected properties of the thin Ti coating applied by activated evaporation EB PVD technique. This technique was used for the deposition of Ti thin coating onto inner surface of OKhN3 MFA steel tubes. Deposition process was carried out at temperature 200°C. Conventional t[...]
11
70%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
EN In this study a-C:H (hydrogenated amorphous carbon) thin films were deposited on the 7075 Al alloy without an interlayer using a DC CVD (direct current chemical vapor deposition) method with varied negative substrate bias in order to improve the hardness and Young´s modulus. The highest values of fi[...]
12
70%
Advances in Science and Technology Research Journal
2015 Vol. 9, nr 28 103--106
EN The following paper presents a comparative analysis of two epoxy-based adhesives: Hysol 9466 and Hysol 3421, prior to and after thermal shock testing. The tests focused on determining Young’s modulus. Epoxy-based materials are among the most widespread adhesive materials used as universal structural[...]
13
70%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 102 29-30
EN The paper shows possibilities in testing composite two-layer beams with flexible connectors offered by an analysis of their natural frequencies. It enables an estimation of shear compliance for the interlayer connection if Young’s moduli of layers are known thanks to finding the global minimum of er[...]
14
70%
Polish Journal of Chemical Technology
EN This study deals with experimental thermodynamic and rheological characterization of kaolin. Water sorption isotherms of kaolin were determined for three temperatures (30, 50 and 70°C). Desorption isotherms were fitted by using five models (GAB, BET, Henderson modified, Adam and Shove, Peleg) among [...]
15
61%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy dokonano zestawienia wyników obliczeń modułu Younga kości gąbczastej dwiema metodami: z wykorzystaniem oprogramowania do obliczeń metodą elementów skończonych – MES będącego na wyposażeniu mikrotomografu komputerowego oraz wykonanych w programie Ansys z wykorzystaniem do obliczeń modułów You[...]
16
61%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiaru modułu Younga w próbie ściskania oraz obliczonego MES próbek tkanki beleczkowej pobranej z głów ludzkiej kości udowej. Zbudowane zostały modele geometryczne próbek o różnej dokładności do obliczeń MES, na podstawie przeprowadzonych badań mikrotomograficznych. Na [...]
EN It the paper presented results of measurement of Young's modulus trabecular bone collected from heads of human femoral bone. The results obtained from compression test and calculation FEM. Geometrical models of samples trabecular bone about different exactitude were built on the base microCT measure[...]
17
61%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In the present study, we consider mechanical properties of phosphate glasses under high temperature-induced and under friction-induced cross-linking, which enhance the modulus of elasticity. Design/methodology/approach: Two nanomechanical properties are evaluated, the first parameter is the[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 112 75-82
PL Referat przedstawia analizę nośności prętów aluminiowych. Autor skupił się na wpływie właściwości mecłianicznycłi stopów aluminium na nośność prętów ściskanych. Własności mechaniczne zweryfikowano statystycznie na podstawie badań eksperymentalnych. Rzeczywiste zależności odkształcenie-przemieszczeni[...]
EN The article presents analysis of capacity of axially loaded aluminium alloy members. The author focused on influence of mechanical properties verified in experimental tests. Real stress-strain relations allowed to estimate statistically Young's modulus and proof strength. It was noticed that Young's[...]
19
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Zaproponowano metodę eksperymentalnego wyznaczania wartości modułu Younga kleju. Przedstawiono również metodę wyznaczania krzywej naprężenie-odkształcenie kleju, niezbędnej do definiowania właściwości mechanicznych kleju podczas obliczeń numerycznych połączeń klejowych w zakresie nieliniowym.
EN The work proposes a experimental method for determining Young's modulus of adhesive. The paper proposes a method for determining mechanical properties of adhesive layers (necessary for numerical calculations) by the means of samples from glue cast subjected to compression.
20
61%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 267-274
PL W referacie przedstawiono przykład rozwiązania losowego zagadnienia własnego żelbetowej belki wolnopodpartej. Założono jednowymiarowe pole losowe opisujące moduł sprężystości Younga betonu wzdłuż jej długości. Porównano wyniki obliczeń dla stochastycznej metody elementów skończonych i symulacji Mont[...]
EN The report presents an application of the random eigenvalue problem for the simply supported reinforced concrete beam. A one dimensional random field describing the Young's modulus of concrete along her length has assumed. Results of a stochastic finite element method were compared with a Monte Carl[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last