Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Vlasov theory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 12 13-16
PL W pracy przedstawiono sposób dostrajania widmowego struktur składających się z cienkościennych prętów z gałęziami otwartymi oraz trójkątnymi i czworokątnymi zamkniętymi przestrzeniami. Analiza dynamiczna bazuje na teorii Własowa i Umanskiego. Równania ruchu rozwiązano metodą elementów skończonych. W[...]
EN The paper deals with a way of spectral tuning of structures consisting . Of thin-walled beams cross-sections of which are assembled from open branches triangle and quadrangle closed chambers. The dynamic analysis is based on the Vlasov's and Umanski's theories. For solving of the equation of motion [...]
2
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 8 (217) 14--34
PL Praca przedstawia implementację teorii Własowa do opisu własności prętów cienkościennych otwartych w stanie granicznym plastycznym. W szczególności zajęto się konstruowaniem rozkładów naprężeń normalnych i stycznych w przegubach plastycznych. Rozważania pokazują, iż teoria Własowa stanowi idealne na[...]
EN The purpose of the paper is to explore the potential applications of the Vlasov theory to description of limit states of thin-walled beam sections. This study addresses static aspects only. The diagrams of stresses in the elastic range (predicted in accordance with the Vlasov theory) are utilised to[...]
3
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 2 173--184
PL Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy jest zagadnienie własne niepryzmatycznego pręta cienkościennego opisanego według teorii Własowa. Przestrzenne drgania pręta opisane są czterema, w ogólnym przypadku sprężonymi, równaniami o zmiennych współczynnikach. Równania te zostały rozwiązane z wykorzysta[...]
EN This paper deals with the eigenvalue problem of a thin-walled nonprismatic beam described in accordance with the Vlasov theory. The spatial vibration of the beam is described by four compressed (in the general case) equations with variable coefficients. The equations have been solved using the Czeby[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last