Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  VISSIM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 330--334, CD
PL Artykuł porusza kwestie zastosowania pionowego oznakowania dróg, takiego jak np. znak „stop” oraz „ustąp pierwszeństwa” na skrzyżowaniach typu X. Zamodelowanie wariantów skrzyżowań zostało przeprowadzone w programie do mikrosymulacji ruchu drogowego VISSIM. Właściwa część pracy dotyczy założenia okr[...]
EN The article focuses on the issues of application of the vertical road signs, such as the “stop” and “yield” at the x type intersections. Modelling of variants was carried out in the program for traffic microsimulation VISSIM. The main part of the work is about establishing specific traffic stream sc[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 335--337, CD
PL Analiza zagadnienia przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej jest istotna, ponieważ rozwiązania te odgrywają ważną rolę w planowaniu inwestycji transportu miejskiego. Dane dotyczące wypadków pieszych pokazują, że z biegiem lat liczba ich maleje, jednakże jest ona wciąż zbyt wysoka. W pracy te[...]
EN Analysis of the problem of pedestrian crossings without traffic lights is important, because these solutions play an important role in planning urban transport. Accident data of pedestrians show that over the years, their number decreases, but is still too high. In this work analyzes the delay of a [...]
3
100%
Archives of Transport
EN The accuracy of measured traffic flow on a roadway is highly depends on correctness of PCUs used for converting traffic volume. Field data for the present study was collected from the mid-block road sections of different divided multilane highways in India. Video graphic method was used for collecti[...]
4
71%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2015 Nr 53 (1) 58--70
PL Artykuł przedstawia wyniki analizy wybranych parametrów ruchu drogowego w warunkach masowej ewakuacji ludności. W części pierwszej główną uwagę zwrócono na wpływ samoewakuacji na prędkości pojazdów, czas ich przebywania i średnie dystanse pokonywane w sieci drogowej strefy ewakuacji. Artykuł rzucił [...]
EN Traffic modeling is an integral aspect of mass evacuation of people issues. Usage of the transport engineering output allows to get information crucial in management (planning, organizing, leading and controlling) processes related with safety of both evacuated and evacuating people. VISSIM® (PTV Gr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last