Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 2 57-57
PL Przedsiębiorcy nie powinni używać języka dyplomacji, lecz mówić wprost. Prace ustawodawcy nad ustawą o PPP zdają się potwierdzać tezę, że w Polsce połknięty został bakcyl pewnej - zdaje się, że chorobliwej - nadczynności w stanowieniu prawa. Dla porównania, niezbyt zdyscyplinowana prawnie Francja za[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 4 44-44
PL Mimo że ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym obowiązuje już od ponad roku, jest ona bardzo rzadko wykorzystywana w praktyce. Dlatego Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt jej nowelizacji. Jedna z podstawowych zmian ma dotyczyć przygotowania przedsięwzięcia prywatno-publicznego.
3
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 3 64-65
PL Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie publikacji odpowiednich rozporządzeń, których projekty przedłożono rządowi. W praktyce ustawa może być stosowana jedynie łącznie z rozporządzeniami wykonawczymi, których zakres i potrzebę określają art. 11 i 2[...]
4
80%
Przegląd Komunalny
2006 nr 9 45-45
PL 28 lipca br. weszły w życie trzy rozporządzenia wykonawcze do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. W dyskusji nad opłacalnością małych projektów realizowanych w ramach PPP pojawiają się wątpliwości dotyczące sporządzenia dokumentacji, kosztów i czasu trwania procesu przygotowania projektów.
5
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym jest jednym z najważniejszych aktów prawnych dotyczącym regulacji zasad współpracy sektora publicznego i prywatnego w sferze działalności publicznej. Została przyjęta przez Sejm 28.07.2005 r. Reguluje takie zagadnienia współpracy sektora publicznego i prywat[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Autor wskazuje, że ustawa z 2005 r. o Partnerstwie Publiczno Prywatnym miała szereg uchybień, które uniemożliwiały wprowadzenie jej do praktyki życia gospodarczego. Nowa ustawa eliminuje część z tych barier. Wprowadzone nowe rozwiązania prawne powinny stać się remedium na problemy budżetowe jednoste[...]
EN The author of the article puts the thesis that the act about public-private partnership from 2005 had several faults that made it impossible to carry into effect in the economical practice. The new act is eliminating a part of these barriers. The introduced new legal solutions should be in remedy to[...]
7
70%
Przegląd Komunalny
2006 nr 4 64-65
PL Ze względu na rosnące znaczenie przedsięwzięć typu PPP Komisja Europejska uznała, że należy zbadać, czy istniejące przepisy wspólnotowe odpowiednio realizują zadania udzielania zamówień lub koncesji partnerstwu publiczno-prywatnemu. Powinno to umożliwić Komisji ocenę, czy istnieje potrzeba wyjaśnien[...]
8
70%
Przegląd Komunalny
2006 nr 4 60-61
PL Ogłoszenie ustawy z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym skierowało uwagę wielu osób w stronę nowego trybu udzielania zamówień publicznych. Zainteresowanie wywołane ogłoszeniem ustawy w Dzienniku Ustaw (nr 169, poz. 1420) utrzymuje się do tej pory, pomimo braku trzech rozporządzeń wyk[...]
9
51%
Recykling
2009 nr 10 36-39
PL Rządowy projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym w październiku 2008 r. formalnie po raz pierwszy trafił do Sejmu, a już 19 grudnia 2008 r. na 32. posiedzeniu Sejm uchwalił ostateczną treść ustawy. Na czym polega idea PPP, jaki ma ono cel i znaczenie w kontekście nowej ustawy?
10
41%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Funkcjonowanie stref płatnego parkowania na terenie Polski w oparciu o całkowite zlecanie tych czynności przedsiębiorstwom prywatnym napotyka na szereg barier. Unormowania prawne w tej materii nie są precyzyjne. Rozwiązaniem tych problemów jest ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym dająca pełną [...]
EN The operation of pay parking zones in Poland, based completely on commission for these activities the private entertainments runs up against many difficulties. Regulations on that subject are vague. A solution to these problems is a public-legal partnership act which gives a possibility of full publ[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last