Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 211
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ukraina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2007 Tom 9 77-93
EN Strategic problems of communal heat supply development in Ukraine include issues concerning heat sources power rating (fig. 1) and degree of atomization of heating supply. The solution of a given problem should be done considering two aspects: ?? the chosen decision should provide minimal expenditur[...]
2
100%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2006 Nr 2/4 103--106
PL Ukraiński Naukowo–Badawczy Instytut Ochrony Przeciwpożarowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powstał w 1992 roku na bazie Kijowskiej filii Wszechrosyjskiego Naukowo–Badawczego Instytutu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Związku Radzieckiego. W artykule opisano działalność Instytutu w zakresie ochrony [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Results of heat development in Ukraine state and prospects analysis are presend. Technical equipment and devices parameters are presented. Save energy efficiency is described.
6
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 29-39
EN State and prospects of development of oil-and-gas complex of Ukraine in the context of world tendencies of production, transit and consumption of energy resources are considered. Basic directions of providing the necessities of Ukraine in oil and gas are formed, and also the prognosis of oil and gas[...]
7
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 835-838
EN The published data about stocks of hydrocarbonic raw material are doubtful for the political or methodological reasons. The best way to assume reliable estimations consists in construction of linear dependence of decrease in annual extraction from total extraction and its extrapolation up to a full [...]
8
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 839-844
EN Ensured well spouting under liquid accumulation at its bottom is an urgent problem at Berezivka gas condensate deposit. It is caused by lack of natural high-pressure gas sources at its Western end. Therefore, the further operation of low debit wells is impossible without application of novel technol[...]
9
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 855-858
EN The data on geologic structure of a field, results of 3D method seismic tests and exploratory drilling are cited. Future trends and challenges of the further exploration of the Kobzivske gas-condensate field are considered.
10
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 957-963
EN Chernigov's area is situated in the north of Ukraine, the general territory - 31,9 thousand km2. The perspective oil-and-gas-bearing area makes approximately 20 thousand km2. There are 23 oil and gas fields discovered in the region. Deposits, which have entered in a late development stage, are chara[...]
11
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 21-26
EN The expediency of priority development of alternative fuels manufacture in national economy is shown. Prospects of energy and technology processing of a household waste and application for these purposes of plasma technologies are discussed. For an optimum choice of processes of gasification of carb[...]
12
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 131-139
EN The present-day state of affairs concerning wastes management in Ukraine is described, and the ways of solving the problems are shown. In the first place, it is wastes minimization by means of their reduction at formation place and reuse. The development of systems of sorting (in the formation place[...]
13
100%
Recykling
2008 nr 5 36-36
PL Problem odpadów na Ukrainie jest bardzo poważny. Dalsze jego ignorowanie grozi katastrofą ekologiczną. Postępuje proces wytwarzania odpadów, a Specjaliści podają, że w latach 2000-2007 powstało ich 650-750 mln t/rok. Ogólna objętość nagromadzonych odpadów na Ukrainie wynosi obecnie 35 mld ton, z cze[...]
14
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 6 18-20
PL Władze terenowe Ukrainy tworzą dwa systemy: organów wykonawczych, podporządkowanych prezydentowi, oraz lokalnej administracji o cechach samorządu terytorialnego - tzw. rad miejskich, wiejskich itp. System władzy wykonawczej jest zbudowany wg zasady piramidy, czyli podrzędności niżej stojących organó[...]
15
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 74-75
16
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 135-136
17
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 11 32-32
PL Narastający i pogłębiający się na Ukrainie problem odpadów zarówno bytowych, jak i przemysłowych stanowi realne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Oczywiście władze zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, ale jak na razie podejmowane kroki nie przyniosły oczekiwanych zmian.
18
100%
Logistyka
2016 nr 1 178--183, CD1
PL Celem badań było wykazanie różnic w poziomie aktywności fizycznej studentów z Ukrainy zamieszkałych na terenach wiejskich i miejskich. Badanie przeprowadzono w 2013 r. wśród 527 studentów zamieszkałych na wsi i 1598 z terenów miejskich, za pomocą Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej[...]
EN The aim of the research was to demonstrate the differences in the level of physical activity of Ukrainian students living in urban and rural areas. The study, carried out in 2013, was performed with the use of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) among 527 students living in rura[...]
19
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
20
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 293-298
EN The unconventional thinking and new philosophy of exploration for petroleum has helped to discover and develop the principally new petroliferous region of about 100 km width and 600 km long in the northern flank of Dnieper-Donetz Basin, Ukraine. Presently, there are already 50 oil and gas fields inc[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last