Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  UV radiation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
EN TiO2 thin films were grown on silicon substrates using an electron-beam evaporator. Grainy TiO was used as the evaporation material. Temperature substrate during TiO2 growth was relatively low (about 150 °C), what is important for many optoelectronic devices and multilayers mirrors. High vacuum cond[...]
2
88%
Metrology and Measurement Systems
2015 Vol. 22, nr 1 119--126
EN The paper presents a study of the performance of some selected UV detectors. Unlike many similar works, the obtained data refer to commercial photodiodes (not only to detector materials). The main task of the research was to determine the influence of the operating temperature and annealing on the d[...]
3
87%
Nowa Elektrotechnika
2009 nr 3 (55) 12-15
4
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 6 8-10
PL W artykule omówiono szkodliwe działanie naturalnego promieniowania nadfioletowego na skórę. Promieniowanie nadfioletowe (UV) to niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 200 do 400 nm, które - obok promieniowania podczerwonego i światła widzialnego wchodzi w skład docierające[...]
EN This article discusses harmful impact of ultraviolet (UV) radiation on human skin. UV radiation is an invisible electromagnetic radiation in the 200 - 400 nm wave range which, in addition to infrared radiation and daylight, makes up the sunlight that reaches the Earth. From among all types of radiat[...]
5
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 12 16-18
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat czynników mogących spowodować uszkodzenia w środkach ochrony indywidualnej wykonanych z tworzyw sztucznych. Omówiono także sposób monitorowania wpływu niektórych zjawisk (różnorodność warunków środowiska) na zmianę parametrów ochronnych za pomo[...]
EN This article presents basic information about factors that may damage personal protective equipment made of plastics. It discusses ways of monitoring the impact of some of those phenomena on the change in parameters with an electronic system built into personal protective equipment.
6
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 1 14-17
PL Naturalne promieniowanie UV stanowi zagrożenie dla dużej grupy pracowników wykonujących prace na wolnym powietrzu. Jest ono przyczyną występowania różnego rodzaju chorób oczu i skóry, w tym nowotworów skóry. Chociaż promieniowanie nadfioletowe jest uważane za czynnik szkodliwy dla zdrowia, to jedyni[...]
EN Solar ultraviolet radiation constitutes hazard for significant group of outdoor workers. It can be the cause of various eyes and skin ailments, including skin cancers. Even though ultraviolet radiation is considered a threat to one's health, exposure to artificial sources only is under particular at[...]
7
75%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2007 nr 3 99-109
PL Farby utrwalane promieniowaniem UV są coraz częściej stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Przemysł poligraficzny jest znaczącym użytkownikiem tego rodzaju farb. W publikacji omówiono wady i zalety farb graficznych utrwalanych UV i scharakteryzowano podstawowe składniki tych farb.
EN UV- curing coatings are finding increasing applications in many fields of industries. Printing industry appears as considerable user of this kind coatings. In this paper presented advantages and disadvantages of UV- curing printing inks and characterized elementary components of UV inks.
8
75%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 4-5 212-216
PL Wykonano porównawcze badania wpływu wielkości stosowanego promieniowania UV o różnej energii napromienienia na stopień degradacji pięciu gatunków farb. Stopień degradacji powłoki oceniano poprzez określenie zmian połysku, stopnia skredowania powłok, zmian tłoczności, elastyczności i twardości względ[...]
EN The comparative investigations of the influence of the applied UV radiation energy on the destruction of 5 kinds of investigated paint coatings were carried out. The destruction level was estimated by measurements of coatings chalking, gloss, drawability (cupping test), flexibility and hardness. Mor[...]
9
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
10
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 10 1036--1039
PL W artykule przedstawiono problem związany z zastępowaniem źródeł żarowych przez źródła energooszczędne, głównie lampy fluorescencyjne, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) NR 244/2009. Promieniowanie ultrafioletowe emitowane przez źródła wyładowcze może stanowić zagrożenie dla użytkowników. Przepr[...]
EN In this paper there is presented the problem of replacing incandescent light sources by energy saving sources, especially by compact fluorescent lamps, in accordance with European Commission Regulation No 244/2009 [1]. Section 2 describes the principle of operation of a fluorescent lamp (Fig. 1). Th[...]
11
75%
Chemik
PL Karotenoidy stanowią grupę związków niezwykle cennych pod względem właściwości pielęgnacyjnych, gdyż pochłaniają one nadmiar promieniowania UV, wiążą wolne rodniki i nadają skórze ładny koloryt. Dodatkowo, β-karoten jest prowitaminą dla witaminy A, która warunkuje szybką regenerację naskórka i [...]
EN Carotenoids may be considered as very useful compounds for cosmetic industry due to their ability to absorb UV radiation and to neutralise free radicals. They may also give an esthetical colour to the human skin. In addition, one of the carotenoids, namely β-carotene, is a precursor of vitamin [...]
12
75%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2015 nr 12 30--32
EN A very dynamic development of the production of polymeric materials and their enormous advantages caused that they began to be widely used in a variety of engineering structures. Performed researches have perfectly demonstrated that analyzed foils and roofing membranes are characterized by great fun[...]
13
75%
Ochrona Środowiska
PL W pracy podjęto problem wpływu sekwencji procesów promieniowanie UV–chlorowanie na dynamikę powstawania produktów ubocznych dezynfekcji wody. Naświetlanie wody promieniami nadfioletowymi może znacząco wpływać na ilość i jakość związków organicznych naturalnie występujących w ujmowanej wodzie, co z k[...]
EN The article discusses an impact of the sequence UV irradiation-chlorination on dynamics of by-product formation in water. UV irradiation of raw water can significantly influence the quantity and quality of naturally occurring organic matter (NOM). Consequently, this can affect NOM reactivity with th[...]
14
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 2 354--360
PL W celu poprawienia funkcjonalności i walorów estetycznych wyrobów skórzanych zastosowano eksperymentalną formę rozjaśniacza optycznego, stanowiącą środek o silnej błękitnej fluorescencji i właściwościach bielących, pochłaniający promieniowanie z zakresu UV-A i UV-B. Zastosowany środek jest wodną dys[...]
EN Ten white and light cow hide samples were finished with a fluorescent brighthening agent-contg. nanopigment (0.3-0.5 μm) and studied for resistance against UV irradn. 2,5-Thiophenodiylbis(5-tert-butyl)-1,3-benzoxazole was prepd. according to Z. Hu at al. (2008) and used as the agent.
15
75%
Inżynieria Bezwykopowa
2016 nr 4 34--36
PL Postęp techniczny w zakresie rozwoju sprzętu do instalacji wykładzin utwardzanych promieniowaniem UV w ostatnim dziesięcioleciu jest bardzo duży. Jest też adekwatny do oczekiwań klientów oraz inwestorów, którzy coraz chętniej i coraz powszechniej korzystają z tej technologii. A co zmieniło się w ost[...]
EN The recent decade has seen an intense progress in the development of the equipment for installation of UV-cured lining materials. It is also in line with the expectations of customers and investors who are increasingly turning to this technology. In 2006, the largest diameters of UF-cured sleeves of[...]
16
75%
Inżynieria Bezwykopowa
2016 nr 4 56--57
PL Jak przeprowadzać renowację studni z wykorzystaniem rękawa utwardzanego promieniowaniem ultrafioletowym? Jak przygotować się do takich prac i jak przebiegają one krok po kroku? Na te i inne pytania odpowiedzi można znaleźć w opisie demonstracyjnych pokazów, zrealizowanych w Monachium i Krakowie.
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1063--1068
PL W artykule przedstawiono wpływ przyspieszonego starzenia promieniowaniem ultrafioletowym (UV) na destrukcję powłok akrylowych, stosowanych w renowacji nadwozi samochodowych. Oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego przyczyniło się do destrukcji struktury chemicznej tworzywa akrylowego oraz do z[...]
EN The paper discusses influence of accelerated ageing with UV radiation on destruction of acrylic coatings which are used to cars body renovation. Ultraviolet radiation action contributed to destruction of acrylic material chemical structure which resulted in coating thickness decrease and its hardnes[...]
18
75%
Inżynieria Ekologiczna
PL Przekroczenia bezpiecznego progu ekspozycji na promieniowanie o wysokiej energii (niebieskiego i UV) może powodować powstawanie szeregu zjawisk chorobowych. Szczególnie wrażliwym na nadmierne dawki tego typu promieniowania jest aparat wzroku. W ramach niniejszej pracy na podstawie badań laboratoryjn[...]
EN Exceeding the safe threshold for exposure on high energy radiation (UV and blue light) could cause the emergence of a number of diseases. Eyesight is particularly sensitive to excessive lighting. This paper presents the laboratory research on the assessment of the photobiological risk generated by t[...]
19
75%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2016 nr 1 31--32
EN A very dynamic development of the production of polymeric materials and their enormous advantages caused that they began to be widely used in a variety of engineering structures. Performed researches have perfectly demonstrated that analyzed fois and roofing membranes are characterized by great func[...]
20
75%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2014 Vol. 20, No. 4 639--645
EN The skin is the part of the human body most vulnerable to ultraviolet (UV) radiation. The spectrum of the negative effects of UV radiation on the skin ranges from acute erythema to carcinogenesis. Between these extreme conditions, there are other common skin lesions, e.g., photoageing. The aim of th[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last