Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  UPF
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2006 Z. 228 167-177
PL Nowe możliwości wytwarzania materiałów o wielofunkcyjnych właściwościach ochronnych stwarza wykorzystanie nanotechnologii. Wielu naukowców zajmuje się wytwarzaniem i badaniem właściwości TiO2 o rozdrobnieniu nano na różnych podłożach (polimerowych, ceramicznych). Związek ten posiada właściwości bari[...]
EN Nanotechnology opens new possibilities of manufacturing materials of multifunctional protective properties. Many researchers work on production and assessment of nano-TiO2 on different bases/substrates (polymer, ceramic). Nano-TiO2 has barrier properties against UV as well as photo-catalytic, self-[...]
2
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 301-316
PL Do ochrony przed promieniowaniem słonecznym w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej (biura, archiwa, muzea) wykorzystuje się wyroby włókiennicze - tkaniny i dzianiny, rzadziej włókniny, w postaci rolet, zasłon, żaluzji wewnątrz budynku oraz markiz na zewnątrz nad oknami. Brak jest kr[...]
EN The various textiles - fabrics, knitwears in the forms of roller blinds, curtains, external and internal building window blinds are utilized to protect against the harmful solar radiation in the flats as well as public buildings (offices, archives, museums).There are the lack of standards to evaluat[...]
3
89%
Nowa Elektrotechnika
2006 nr 9 (25) 8--11
4
89%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 8 199-202
PL Przedstawiono analizę zagrożeń związanych z ekspozycją skóry pracowników na promieniowanie UV źródeł sztucznych oraz propozycję zasad oceny właściwości barierowych wyrobów włókienniczych przeznaczonych na odzież ochronną. Oceny zagrożenia skóry nadfioletem słonecznym dokonuje się według skuteczności[...]
EN The article presents an analysis of issues related to workers’ skin exposition to UV radiation emitted by artificial sources, and a proposition of methods for barrier properties characteristics evaluation of fabrics predestined for protection clothing. Skin UV hazard is currently evaluated according[...]
5
89%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2016 Nr 2 (116) 102--106
PL Dzianiny bawełniane są bardzo popularne dla ubrań noszonych latem ze względu na możliwość uzyskania wysokiego komfortu noszenia. Typowa porowata struktura dzianin powoduje jednak wzrost ryzyka wystawienia skóry na promieniowanie UV mogące prowadzić do raka skóry. Dlatego należy uzyskać kompromis pom[...]
EN Cotton knitted fabrics are popular for summer-wear and outer-wear due to their comfort. The typical porous structure of knitted fabrics, however, increases the risk of exposure of human skin to UV rays, resulting in skin cancer. Therefore a trade-off is required between the comfort and UV ray resist[...]
6
89%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 1 (72) 46--54
PL Celem badań była analiza wpływu współczynnika wypełnienia powierzchniowego oraz kolorystyki tkaniny na przepuszczalność promieniowania UV i współczynnik ochrony (UPF) przed tym promieniowaniem. Badano tkaniny o małej masie powierzchniowej, o splocie atłasowym o różnej gęstości nitek osnowy i wątku o[...]
EN The purpose of the research presented was to analyse the influence of the fabric surface cover factor and fabric colour values on the degree of UV ray transmittance and the UV protective factor (UPF). The research was carried out on lightweight coloured fabrics woven in sateen weave with different d[...]
7
89%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2018 Nr 1 (127) 113--119
PL Ochrona zapewniana przez odzież przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV) była przedmiotem wielu badań. Brak jest jednak informacji dotyczących wpływu struktur splotów i nanocząstek tlenku cynku na te właściwości. Przedmiotem pracy było wytworzenie tkanin bawełnianych różniących się strukturą splot[...]
EN The protection provided by clothing against ultraviolet (UV) radiation has been the subject of considerable recent research. However, there is a lack of information concerned with the effect of weave structures and zinc oxide nanoparticles on these properties. A series of cotton fabrics differing in[...]
8
88%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 237 159-169
PL Lekarze dermatolodzy alarmują o zwiększającej się corocznie ilości zachorowań, w tym przypadków bardzo groźnego czerniaka, spowodowanych szkodliwym działaniem promieniowania nadfioletowego. Do ochrony skóry przed promieniowaniem UV stosowane są najczęściej wyroby włókiennicze. Wyrób włókienniczy o ś[...]
EN Dermatologists worry about the alarming annual increase of incidences of melanoma due to harmful effects of ultraviolet (UV) radiation. Most often textile fabrics are used to protect human skin against UV. Textile fabrics of dense structure, dyed into medium or dark colours have very good barrier pr[...]
9
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2014 Z. 266 145--155
PL Najważniejszym elementem ochrony skóry przed szkodliwym wpływem promieniowania ultrafioletowego naturalnego i emitowanego przez źródła sztuczne jest odzież wykonana z materiałów włókienniczych o odpowiednich właściwościach barierowych i użytkowych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań właśc[...]
EN The most important element in protecting the skin against the harmful effects of ultraviolet radiation emitted by natural and artificial sources is an apparel made from textile materials with a suitable barier and wear properties. This paper presents test results of barrier properties against the ul[...]
10
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 256 269-279
PL Istotnym elementem ochrony skóry przed niekorzystnym wpływem promieniowania ultrafioletowego jest odzież. Właściwości barierowe dla promieniowania UV wyrobów włókienniczych mogą być poprawione poprzez odpowiednią, kierunkową ich modyfikację. W niniejszej pracy prezentujemy wyniki badań oceny modyfik[...]
EN One of the most important aspects of clothing textiles is their protecting the skin from the damaging effects of ultrafiolet radiation. Barrier properties to UV radiation of textiles can be improved by structural and chemical modification of their surface. In this paper we present the results of stu[...]
11
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 256 339-353
PL Funkcjonalizacja tekstyliów z zastosowaniem nanotechnologii, a w szczególności wprowadzanie do tworzywa lub na powierzchnię nośników włókienniczych nanocząstek funkcjonalnych, stanowi obecnie priorytetowy kierunek rozwoju inżynierii materiałów włókienniczych, umożliwiając uzyskiwanie wyrobów charakt[...]
EN Functionalisation of textiles by nanotechnology methods, especially by introduction to textile substrate or onto its surface functional nanoparticles, constitutes one of the priorities In the development of textile material engineering. It allows to achieve textiles characterised with properties whi[...]
12
51%
Autex Research Journal
2009 Vol. 9, no. 4 114--120
EN In spite of some beneficial effects of ultraviolet (UV) radiation on skin, radiation can cause sunburn, skin aging, allergies and even skin cancer. Textiles can provide effective protection against such damage of UV radiation. Unlike cosmetics, using textiles protecting the skin or at least enhancin[...]
13
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 2 (122) 100--105
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań i analiz statystycznych, świadczące o tym, że poprzez różnicowanie budowy chemicznej rozjaśniaczy optycznych z grupy pochodnych związków stilbenu, zastosowanych do modyfikacji tkanin ze sztucznych włókien celulozowych, powstałych w różnym procesie wytwórczym, [...]
EN The publication presents investigation results and statistical analysis showing that by varying the chemical structure of optical brighteners from the derivative group of stilbene used for fabrics of artificial cellulose fibre modification, resulting in a different manufacturing process, it is possi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last