Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 187
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  UAV
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2013 No. 1 (25) 45--58
PL Bezzałogowy śmigłowiec ILX-27 został opracowany w ramach projektu NCBiR pt. „Bezzałogowy śmigłowiec - robot do zadań specjalnych”. Śmigłowiec został zaprojektowany od podstaw jako statek bezzałogowy w klasie masowej - 1000kg. Jest wynikiem kompleksowego podejścia do zagadnień wiążących zasady aerody[...]
EN The unmanned helicopter ILX-27 has been designed and developed under the NCBR (in English, NCRD – National Center for Research and Development) project on the “Unmanned helicopter – a special-purpose aerobot” carried out by the Institute of Aviation (IL) and the Air Force Institute of Technology (IT[...]
2
85%
Roczniki Geomatyki
2009 T. 7, z. 2 143-146
PL Konieczność ciągłego aktualizowania zmian gospodarczych w drzewostanach wymusza stosowanie nowoczesnych metod monitorowania tych zmian. Prowadzone testy z użyciem nowoczesnego modelu latającego UAV (Unmanned Aerial Vehicle) przedstawiają nową alternatywę do pozyskiwania danych obrazowych o lesie. Op[...]
3
85%
Zeszyty Naukowe AON
2008 nr 1(70) 57-71
EN The article features premises used to develop Polish versions of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and current experience gathered of their exploitation in navy operations. Then limitations are presented that naval battlefield enforce for UAVs and the division of their construction due to the particul[...]
4
85%
Studia Informatica
PL W artykule przedstawiono metodę sterowania torem lotu samolotu bezzałogowego przeznaczonego do obserwacji terenu, wykorzystującą informację o wzajemnym położeniu kątowym osi podłużnej kadłuba oraz osi optycznej kamery stabilizowanej żyroskopowo. Przedstawiono wyniki symulacji toru lotu dla wybranych[...]
EN This paper presents a method of flight path control of the unmanned aerial vehicle designed to terrain observation, based on relative angular orientation of the fuselage longitudinal axis and the gyroscopic stabilized camera optical axis. Flight path simulation results for some flight parameter valu[...]
5
85%
Logistyka
PL Aktualny stan techniki pozwala obecnie na budowę niewielkich bezzałogowych statków powietrznych. Obok zastosowań militarnych mogą one zostać wykorzystane w obszarach cywilnych. Jednym z nich jest możliwość monitorowania potencjalnych zagrożeń w ruchu drogowym zamiast tradycyjnych kosztownych patroli[...]
EN Small aircraft, called also as unmanned aircraft vehicle is widely used as support for military operations. Such systems are strongly performed to gain variety of parameters useful at battlefield. The similar aircraft can be applied for civil needs, like traffic investigation, instead of traditional[...]
6
85%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W pracy przedstawiono koncepcję układu automatycznego sterowania lotem, który wykorzystuje tradycyjną metodę uchybową. Obiekt sterowany jest w dwóch kanałach: pochylania i odchylania. Proponowane prawa sterowania mają postać sprowadzoną do pewnego minimum złożoności. Z jednej strony pozwoliło to na [...]
EN The study presents the idea for closed-Ioop controller design in the problem of low cost stabilisation and autonomous flight guidance of UAV. The plant is controlled in two channels: yaw and roll. In the paper, simple laws of the automatic controI are selected. Multi phases method of feedback gain m[...]
7
85%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W pracy przedstawiono miniaturowy system akwizycji danych przeznaczony do zastosowania na pokładzie obiektu bezpilotowego. Miniaturyzację urządzenia uzyskano dzięki zastosowaniu w roli sterownika specjalizowanego mikrokontrolera oraz scalonych układów peryferyjnych o bardzo dużej skali integracji. W[...]
EN The artiele describes small data acquisiton system for using on the board of unmanned aerial vehicle. Device miniaturization was acquired in the way of using very-large scale integration peripheral-integrated circuits as a driver of dedicated microcontroller. Specification of proposed hardware and s[...]
8
85%
Journal of KONES
EN Nowadays, civil UAV industry market grows rapidly. This expansion is followed by the new requirements and expectations against UAVs, which force their constructors to look for less typical solutions. Expected long time endurance and range are the typical examples of such expectations. Clients are of[...]
9
85%
Archives of Transport System Telematics
EN The Transport Certification Centre at the Faculty of Transportation of the Warsaw University of Technology launched a research and development project under the name "Dron-monitor", which aimed to perform stocktaking and examine the technical condition of the railway infrastructure using unmanned ae[...]
10
85%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Problematyka zastosowania Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) wykorzystywanych do przenoszenia różnego rodzaju wyposażenia w tym służącego do łączności i rozpoznania elektronicznego podejmowana była w wielu publikacjach [1,7]. Prezentowane na świecie rozwiązania mają wiele zalet jednakże ich za[...]
EN There are numerous publications [1,7] available that contain relevant information concerning usage of Unmanned Aerial Vehicle (BSP) to carry various types of equipment, including communications and electronic reconnaissance systems. Currently available solutions have many advantages, however, their [...]
11
80%
Machine Dynamics Research
EN In this paper general problems of new concepts design in Unmanned Aerial Vehicle (UAV) field are described. A successful UAV designer needs not only a good understanding of design rules and practical skills, but also knows innovative approach. The design of a UAV begins with specify the mission and [...]
12
80%
Journal of KONES
EN It was introduced suggestions and results concerning some of control miniUAV problems in this article. They were formulated on base of theoretical and experimental investigations. Now the own construction miniature system avionics is being investigated. This system is designed to stabilisation of mi[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 161-168
PL W artykule przedstawiono wybrane elementy procesu projektowania samolotu bezzałogowego na przykładzie PW-114 przeznaczonego do lotów patrolowych na dużych wysokościach. Jako funkcję celu przyjęto koszt, niezawodność i wielozadaniowość.
EN Selected design activity undertaken within the CAPECON project and devoted to development of HALE UAV being proposed for long endurance flights, has been presented. The main goal in this design process are economic effectiveness, safety and a universal, multirole electronic buys, well prepared for v[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 253-258
PL W artykule przedstawiono i scharakteryzowano urządzania startowe i lądowania wykorzystywane w systemach bezzałogowych szczebla taktycznego. Ze względu na znaczne wymiary, masy aparatów latających, a także na ich ceny są to wysokospecjalizowane systemy. Szczegółowo opisano typy wyrzutni stosowanych w[...]
EN Launching and recovery systems specifically designed for tactical UAV are considered in this report. Due to dimensions, mass as well as acquisition cost of the tactical UAVs, their launch and recovery system are specifically designed to meet the tactical UAV requirements, very often they are tailore[...]
15
80%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 411--416
EN With the growing intensity of civil usage of the UAV, one of the most important problems is safety. It consists of operational safe use of the UAV in the common air area and reliability of the aerial vehicle construction. Each flying object is subjected to external loads, which influence on it in fl[...]
16
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 4 1405--1415
EN In the paper, influence of control surface failures on UAV aircraft dynamics is investigated. A method for control loads determination for a nonlinear UAV aircraft model is presented. The model has been developed to analyse the influence of various control surface failures on aircraft controllabilit[...]
17
80%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 2 247--254
EN The flying wing configuration has been considered by airplane designers for more than one hundred years. Tailless aircraft have been inspired by nature and its solutions. In present times, this configuration is used to design Unmanned Aerial Vehicle (UAV). This type of plane could serve personal, mi[...]
18
80%
Journal of KONES
EN The design process is mostly connected with a proper selection of construction materials. Newly designed UAVs must undergo assessment in terms of performed tasks, range or fuel consumption. A significant influence upon the selection of materials, which are long lasting and resistant to damage, is ex[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2017 z. 75 103--105
EN The author presents the possibilities of performing environment condition measurements by using a UAV unit. Using a flying unit enables getting closer to the center of the pollution and defining its origin point. A single flight can catalogue various sources of pollution, such as malfunctioning cent[...]
20
80%
Fatigue of Aircraft Structures
2016 Iss. 8 97--103
EN This paper concerns fatigue testing of the rotor of the propulsion system for the MOSUPS – an unmanned aircraft designed in a joint wing configuration, and equipped with a ducted propeller. The work presents the analysis of the stresses and deformations of the rotor structure as well as the form of [...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last