Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Technology Assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 112 193--205
PL Artykuł przedstawia zmiany dotyczące koncepcji wartościowania techniki jako jednego z narzędzi kontrolowania skutków jej upowszechniania. Zmiany te wiązały się z przemianami samej techniki i ze środowiskowymi, społecznymi (kulturowymi) skutkami jakie one wywoływały. Były także związane ze sposobami [...]
EN The article presents some changes concerning with the technology assessment understood as one of tools of the controlling of impacts of the technology dissemination. Those changes were connected with the changes of technology and with its environmental, societal (cultural) impacts. They were also co[...]
2
89%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2015 z. 2 (11) 110--124
PL W artykule autorzy podejmują próbę odniesienia się do wybranych problemów, związanych z ideą „Technology Assessment”. W kolejnych częściach artykułu przestawiono aktualny stan badań w zakresie wybranych problemów, objętych projektem realizowanym w Instytucie Inżynierii Produkcji w ramach badań statu[...]
EN In this paper the authors refer attempts to selected problems connected with the idea of Technology Assessment. In successive parts of the paper the current state of research is briefly introduced by the project implemented in the Institute of Production Engineering within the statutory research. In[...]
3
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 5 635--645, CD
PL W artykule przedstawiono ogólny model technologii jako przedmiot oceny społecznej w procesie logistyki systemowej. Omówiono międzynarodowe doświadczenia w dziedzinie oceny technologii w zakresie planowania rozwoju nauki i technologii. Przedstawiono propozycję ogólnej metodologii oceny technologii.
EN The article presents a general model of technology as an object of social assesment in the process of system logistcs. It discusses international experiences in the field of Technology Assessment for planning the science and technology development. It presents a proposal of a general methodology of [...]
4
51%
Engineering Management in Production and Services
EN Responsible Research and Innovation (RRI) is an emerging paradigm and a novel approach to governing science and innovation with the aim of making them ethically acceptable and socially desirable. RRI concept has become a popular term as a result of making it a cross-cutting theme for the Horizon 202[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last