Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TRIP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 5 396--399
PL Nowoczesne wysokowytrzymałe gatunki stali dla motoryzacji oprócz technologiczności w wytwarzaniu, powinny minimalizować oddziaływanie na środowisko przez redukcję emisji spalin. Powoduje to konieczność obniżenia masy pojazdów samochodowych, jako jednego z głównych źródeł zanieczyszczenia atmosfery. [...]
EN Modern high-strength types of steel for motorisation should, apart from producibility in manufacturing, minimise the influence on the environment by reducing exhaust fumes emission. It creates the necessity of lowering the weight of car vehicles as one of the main sources of atmosphere pollution. Mo[...]
2
85%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji procesu walcowania na gorąco blach ze stali stosowanych na elementy karoseryjne w przemyśle samochodowym. Badany materiał stanowiła stal typu IF charakteryzująca się strukturą ferrytyczną oraz wielofazowe stale typu DP oraz TRIP. W oparciu o zarejestrowane p[...]
EN Simulation of hot rolling process of car-body steels used for automotive industry were show in this paper. Single-phase ferritic structure IF steel and two multiphase DP and TRIP steels were investigated. Flow stress of investigated steels in whole range of temperature and strain rate that was reali[...]
3
85%
Engineering Transactions
EN In this investigation three steels HCT 780T, AISI 347 and HSDr 600 with different content of metastable austenite and different austenite stability were monotonically loaded at ambient temperature. Using x-ray diffraction and scanning electron microscopy changes in the microstructure were characteri[...]
4
80%
Obróbka Metalu
2011 nr 3 45-46
PL Żeliwo sferoidalne ausferrytyczne (ang. Austempered Ductile Iron - ADI) nie jest jeszcze doskonale poznane przez inżynierów materiałoznawstwa i może właśnie dlatego, wciąż pojawiają się nowe pomysły zmierzające do uszlachetniania jego właściwości. Jest to szczególnie cenne z punktu widzenia zastosow[...]
5
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2015 nr 7-8 38--40
PL Rozwój zaawansowanych stali o dużej wytrzymałości miał na celu osiągnięcie zarówno dużej wytrzymałości, jak i wysokiej plastyczności. Jednym z niezaprzeczalnych osiągnięć w tej dziedzinie jest opracowanie stali typu TRIP o plastyczności indukowanej przemianą martenzytyczną. W ramach projektu NANOSTA[...]
EN A rapid development in Advanced High–Strength Steels – AHSS was expected to lead to achieving two contradictory properties of steel: high strength and high ductility. Therefore, the recent development in TRIP steels production (TRansformation Induced Plasticity) is considered as one of the most sign[...]
6
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The CMnAlSi steel is a new grade of TRIP steels with 1wt % of Al and Si. It is important to determine the usability of the CMnAlSi for production of sheets for automotive applications. Design/methodology/approach: The effect of cooling rate and austenitization temperature on phase transfor[...]
7
71%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Żeliwo ADI w dzisiejszych czasach ma już swoją renomę zarówno wsród producentów, jak i odbiorców odlewów wykonanych z tego materiału. Nadal jednak ulepszane są jego właściwości oraz poznawane są mechanizmy umożliwiające uzyskiwanie niezwykłych dla żeliwa właściwości. W świetle badań prowadzonych prz[...]
EN Austempered ductile iron, commonly known as ADI, has already gained some renown among producers and users of castings made from this material. Though famous nowadays, its properties are being improved all the time and studies are continued to better know the mechanisms that govern obtaining the prop[...]
8
71%
Archives of Mechanics
EN Transformation induced plasticity (TRIP) is demonstrated by an experimental programme for a Fe-9Ni-12Cr steel for various loading paths with partial or full unloading. The martensitic transformation is considered. A thermodynamical interpretation as well as micromechanical modelling of TRIP are pres[...]
9
71%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 3A 1789--1794
PL W artykule zamieszczono wyniki badań mikrostruktury i tekstury otrzymane dla stopu Fe–23%Mn–3%Si–3%Al (% masowe). Po odlaniu wlewek homogenizowano przy temperaturze 1150ºC, walcowano na gorąco w zakresie temperatur 1200ºC-900ºC i następnie walcowano na zimno do odkształceń od 5% do 40%. Wyniki badań[...]
EN Fe–23wt.%Mn–3wt.%Si–3wt.%Al alloy was cast, homogenized at 1150ºC, hot-rolled at temperatures between 1200ºC and 900ºC and next cold-rolled from 5% up to 40% reductions in thickness. Microstructure and texture of this alloy, which has a low stacking fault energy, were defined after cold-rolling. Inv[...]
10
71%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy dobrano skład chemiczny stali z mikrododatkami Nb i Ti oraz ustalono warunki walcowania metodą obróbki cieplno - mechanicznej blach o strukturze ferrytyczno - martenzytycznej (dual phase) oraz ferrytyczno - bainitycznej z austenitem szczątkowym, ulegającym przemianie martenzytycznej podczas [...]
EN The chemical composition of the Nb, Ti microalloyed steel was established. The rolling and cooling conditions in the thermomechanical treatment of sheets with a ferritic - martennsitic (dual phase) structure and a ferritic - bainitic with retained austenite (TRIP - Transformation Induced Plasticity)[...]
11
57%
Archives of Metallurgy and Materials
2014 Vol. 59, iss. 4 1673--1678
PL W pracy przedstawiono zależności pomiędzy rozwojem mikrostruktury i własnościami mechanicznymi dwóch obrobionych cieplno-plastycznie stali bainitycznych zawierających 3 i 5% Mn. Stale zawierają blokowe ziarna i warstwy austenitu szczątkowego umieszczone pomiędzy listwami ferrytu bainitycznego. W cel[...]
EN The work addresses relationships between the microstructure evolution and mechanical properties of two thermomechanically processed bainitic steels containing 3 and 5% Mn. The steels contain blocky-type and interlath metastable retained austenite embeded between laths of bainitic ferrite. To monitor[...]
12
51%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of the paper is to present the main results of own research in 3 principal aspects indicating that the research is up to date and modern. This relates to nanotechnologies, modern biomedical materials and rapid manufacturing techniques used for the production of, in particular, m[...]
13
43%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents the issues of designing the maintenance of materials and products in accordance with the idea of Industry 4.0. The author's views on the need for augmentation of the Industry 4.0 model were also presented, as well as the author's original concept that hybrid activities in[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last