Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TRIP structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 11 599-601
PL Dla stali z efektem TRIP przyjmuje się graniczną zawartość węgla na 0,4 %, ponieważ zwiększenie jego udziału powoduje zbyt dużą stabilizację austenitu szczątkowego, uniemożliwiając jego przemianę w martenzyt, nawet przy bardzo dużych odkształceniach plastycznych. W pracy przedstawiono badania wstępn[...]
EN The limiting carbon content for steel with TRIP effect is defined for 0.4 %, because the increase of carbon content causes the higher stabilization of retained austenite. Such situation makes the transformation of retained austenite into martensite impossible, even for very high plastic deformation.[...]
2
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 12 900--903
PL Odpowiednio dobrane parametry dwustopniowej obróbki cieplnej zapewniającej otrzymanie stali z efektem TRIP, mają decydujący wpływ na ilość uzyskanego W strukturze metastabilnego austenitu szczątkowego. Austenit szczątkowy jest tym składnikiem struktury, który decyduje o zachodzeniu efektu TRIP i bez[...]
EN The suitably selected parameters of two stage heat treatment process assured obtaining the steel with TRIP effect, have a decisive influence of quantity of metastable retained austenite in steel structure. The retained austenite is the component of the structure which determines the TRIP effect and d[...]
3
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy określono optymalne parametry procesu obróbki cieplnej walcówki otrzymanej z niskowęglowej stali o zawartości węgla 0,29 %, umożliwiające otrzymanie w strukturze końcowej 26 % austenitu szczątkowego zapewniającego efekt TRIP. Celem takiej obróbki było otrzymanie wielofazowej struktury ze zna[...]
EN The determination of optimal parameters the heat treatment process of low carbon steel, with 0.293 % carbon contents, made possible the obtaining in the final structure of steel the 17 % of retained austenite has been shown in the work. The aim such heat treatment process was obtaining the multiphas[...]
4
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy określono optymalne parametry procesu dwustopniowej obróbki cieplnej niskostopowej średniowęglowej stali, zapewniające uzyskanie w strukturze maksymalnej ilości austenitu szczątkowego, bezpośrednio odpowiedzialnego za wysokie własności plastyczne. Badaniom poddano walcówkę, która będzie stan[...]
EN The optimal parameters of two-stage heat treatment processes for medium-carbon steel wire rods guaranteed the maximal values of retained austenite has been determined in the work. The steel wire rod which will be use as initial material for manufacturing the drawn products which can be the alternati[...]
5
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W celu otrzymania walcówki o wielofazowej strukturze typu TRIP konieczne jest przeprowadzenie procesu dwustopniowej obróbki cieplnej, obejmującego wyżarzanie w zakresie austenityczno-ferrytycznym oraz wygrzewanie w zakresie przemiany bainitycznej. Odpowiednio przygotowana stal pozwala na uzyskanie p[...]
EN In order to obtain wire rod with multiphase structure of TRIP type it is necessary to carry out two stage heat treatment which contain austenitic ferritic annealing and soaking in bainitic transformation range. The suitably prepared steel allowed to obtain the TRIP effect during plastic deformation,[...]
6
84%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 8 620--622
PL W pracy przedstawiono wykorzystanie istniejących technik trawienia do obserwacji mikrostruktury stali z efektem TRIP za pomocą mikroskopu optycznego. Badania wykonano dla średniowęglowej stali z efektem TRIP. Przeprowadzono obserwacje mikrostruktur otrzymanych w wyniku trawienia i oceniono najbardzi[...]
EN The usage of existing etching methods to observation of TRIP steel microstructure with use of optical microscope has been presented in the work. The investigations for medium carbon steel with TRIP effect has been done. The observations of microstructure obtained as a result of different etching met[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last