Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Szwecja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2011 Nr 1 48-49
PL Działania Szwedów na rzecz bezpiecznych dróg były bardzo udane od 1967 roku, wraz ze zmianą na ruch prawostronny, aż do początku roku 1980, kiedy to Szwecja stała się najbezpieczniejszym krajem na świecie z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach.
EN Measures undertaken by the Swedes to ensure safety at roads have beenvery successful since 1967, with a change in the right-hand traffic, until the beginning of 1980, when Sweden becomes the safest country in the world in terms of road safety.
2
100%
Recykling
2008 nr 10 33-33
PL Położona w południowej Szwecji (Smolandia, woj. Jemkőping) gm. Aneby stanowi charakterystyczny przykład niewielkiej, ale bardzo aktywnej społeczności lokalnej. Gmina ma głównie charakter rolniczy. Występowanie znacznych obszarów leśnych oraz jezior, usytuowanie na terenach o urozmaiconej rzeźbie stw[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
1998 nr 1 40-41
PL Przez najlbliższe kilka wydań Przeglądu Komunalnego prezentować będziemy cykl artykułów na temat produkcji, kierunków i metod wykorzystania kompostu na świecie i w Polsce. Publikowany materiał powstał w oparciu o prace badawcze prowadzone w warszawskim oddziale Instytutu Gospodarki Odpadami.
4
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 10 32-32
PL Pierwsza zmiana w szwedzkiej gospodarce odpadami pod względem ekonomicznym została wprowadzona 1 stycznia 2000 r., jako podatek w wysokości 250 koron szwedzkich (SEK) za każdą tonę odpadów przeznaczonych do składowania.
5
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 5 32-32
PL Szwecja jest jednym z wiodących krajów na świecie w sferze ochrony środowiska. Szwedzcy konsumenci, przedsiębiorstwa i władze podzielają wieloletnią tradycję dbałości o środowisko. Połączone wysiłki tych grup uczyniły ze Szwecji, z ekologicznego punktu widzenia, jeden z najbardziej przyjemnych do za[...]
6
100%
Czysta Energia
2008 Nr 4 22-23
7
100%
Przegląd Budowlany
EN Energy supplies problem in Sweden on the background of intentions to liquidate in this country existing atomic power stations. Related to this subject threats.
8
100%
Przegląd Geodezyjny
9
100%
Przegląd Geodezyjny
10
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL 7.8.2008 r. na linii Sztokholm - Vasteras - Goteborg w Szwecji odbyt się pokaz nowego pociągu dużej prędkości Grona Taget, produkcji firmy Bombardier Jazda odbyła się na trasie Sztokholm - Vasteras, długości 102 km. Pociąg Grona Taget (Zielony Pociąg) jest to 2-wagonowy zespół trakcyjny o prędkości [...]
11
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2000 Z. 9 157--168
12
100%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
2005 R. 15, nr 3 27--30
13
100%
Logistyka
2019 nr 2 66--67
PL Szwedzka Agencja Transportu (Transportstyrelse) udzieliła zezwolenia firmom DB Schenker i Einride na pilotażowe testy autonomicznych ciężarówek T-Pod na drogach publicznych. To bezprecedensowe wydarzenie jest kamieniem milowym w rozwoju transportu ciężarowego.
14
88%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 4 36-37
PL Drogowe bariery linowe to ogromne obciążenie dla zarządcy dróg. Ich naprawy kosztują o wiele więcej niż utrzymanie barier stalowych - dowiedli naukowcy ze Szwecji, którzy przyjrzeli się kosztom remontów. Bariery stalowe okazały się także bezpieczniejsze.
EN Cable barriers pose an enormous burden for road administration. Their repairs cost much more than the maintenance of steel guardrails - proved Swedish scientists who looked over the repair costs. Steel guardrails turned out to be safer as well.
15
88%
Czysta Energia
2012 Nr 9 28-31
16
88%
Przegląd Komunalny
2002 nr 5 36-37
PL Nastawienie Szwedów "pro natura" wypływa z niepowtarzalnej urody tego kraju, w którym jeziora, lasy, usiane licznymi wyspami wybrzeże to oaza spokoju. Szwedzi postrzegają człowieka jako nieodłączny element środowiska naturalnego. Niby truizm, ale zasadnicza różnica między Szwedami a np. Polakami leż[...]
17
88%
Problemy Ekologii
PL Systemy zarządzania środowiskowego stanowią coraz popularniejsze narzędzie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju przez lokalne władze. Ich wdrażanie w jednostkach samorządu terytorialnego jest pożądane z punktu widzenia międzynarodowych porozumień takich jak Agenda Habitat. Dostarczają samorzą[...]
EN Environmental management systems become an increasingly popular sustainable development tool used by local authorities. Their implementation in selfgovernment units is desirable also from the point of view of international agreements like the Habitat Agenda. They provide local authorities with numer[...]
18
88%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
19
88%
Czysta Energia
2007 Nr 11 48-49
20
75%
Polityka Energetyczna
2012 T. 15, z. 3 197-209
PL W kolejnych latach w Polsce niezbędne będzie dokonanie szybkiej zmiany w sposobie funkcjonowania sektora energii, związanej z koniecznością wypełnienia zobowiązań międzynarodowych kraju, dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń atmosfery oraz dostosowania funkcjonowania przedsiębiorstw sektora[...]
EN In the following years, Poland will face the necessity to rapidly introduce changes in its energy sector. This stems from the need to fulfill national obligations related to reducing emissions into the atmosphere as well as adjusting the energy sector to the standards stipulated in EU directives. Th[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last