Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sweden
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Recykling
2008 nr 10 33-33
PL Położona w południowej Szwecji (Smolandia, woj. Jemkőping) gm. Aneby stanowi charakterystyczny przykład niewielkiej, ale bardzo aktywnej społeczności lokalnej. Gmina ma głównie charakter rolniczy. Występowanie znacznych obszarów leśnych oraz jezior, usytuowanie na terenach o urozmaiconej rzeźbie stw[...]
2
100%
Przegląd Geodezyjny
3
100%
Przegląd Geodezyjny
4
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL 7.8.2008 r. na linii Sztokholm - Vasteras - Goteborg w Szwecji odbyt się pokaz nowego pociągu dużej prędkości Grona Taget, produkcji firmy Bombardier Jazda odbyła się na trasie Sztokholm - Vasteras, długości 102 km. Pociąg Grona Taget (Zielony Pociąg) jest to 2-wagonowy zespół trakcyjny o prędkości [...]
5
88%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2010 Vol. 16, No. 3 375--386
EN Swedish manufacturing industry has previous held a leading position regarding the development of attractive industrial work environments, but increasing market competition has changed the possibilities to maintain the position. The purpose of this literature study is therefore to describe and analyz[...]
6
88%
Logistyka
EN The aim of the article is to determine the forecasted changes in the size and structure of the tonnage employed in the carriage of rolling stock units on the shipping lines in the Sweden-continent relation. The background for the forecasted changes is constituted by the development of ro-pax and ro-[...]
7
88%
Polish Geological Institute Special Papers
2008 Vol. 23 71-76
EN During the deglacial period, Sweden was characterised by an extremely high seismic activity. The Swedish Paleoseismic Catalogue includes 54 events, 16 of which were associated with tsunami events.
8
75%
Polityka Energetyczna
2012 T. 15, z. 3 197-209
PL W kolejnych latach w Polsce niezbędne będzie dokonanie szybkiej zmiany w sposobie funkcjonowania sektora energii, związanej z koniecznością wypełnienia zobowiązań międzynarodowych kraju, dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń atmosfery oraz dostosowania funkcjonowania przedsiębiorstw sektora[...]
EN In the following years, Poland will face the necessity to rapidly introduce changes in its energy sector. This stems from the need to fulfill national obligations related to reducing emissions into the atmosphere as well as adjusting the energy sector to the standards stipulated in EU directives. Th[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Przedmiotem analizy są powiązania systemu politycznego w Szwecji, traktowanego jako system narodowy i demokratyczny z systemem politycznym Uni Europejskiej. Powstawania "powiązanego systemu politycznego" znacząco modyfikuje funkcjonowanie narodowego systemu politycznego. Istotne w tym kontekscie sta[...]
EN The analysis of the political system are the links in Sweden, considered as a system of national and democratic political system of the European Union. Formation of "bound political system" significantly modifies the functioning of the national political system. Important in this context are the per[...]
10
75%
Recykling
2008 nr 12 22-23
PL Dyrektywa UE o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment), która nawiązuje do dyrektywy 2002/96/EG o postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi zawartymi w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym weszła w życie w 2003 r. Nadrzędnym celem tych reg[...]
11
75%
Przegląd Geodezyjny
12
75%
Przegląd Geodezyjny
13
75%
Geochronometria
EN Brattforsheden is a large glacifluvial deposit in southwestern Sweden and associated with it is one of Sweden’s largest inland dune fields. Although the relative ages of the Brattforsheden deposits are well known, absolute ages from the area are few. In this study we have used optically stimulated l[...]
14
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL LKAB, czyli Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag jest spółką akcyjną, należącą obecnie do państwa szwedzkiego i założoną w 1890 r. z myślą o eksploatacji złóż rudy żelaza. Spółka dostarcza surowiec między innymi do huty żelaza SSAB w mieście Lulea, a także na eksport. Obecnie spółkami-córkami LKAB są[...]
15
75%
Archiwum Motoryzacji
EN Transport is responsible for around a quarter of EU greenhouse gas emissions making it the second biggest greenhouse gas emitting sector after energy. Biogas is one of the cleanest and most versatile renewable fuels available today, answering on challenges of EU sustainable development strategies. U[...]
16
63%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 1 66-72
EN Goteborg in Sweden is one of those harbour cities, which development has been determined by the functional issues of waterfront location, being in the past a world famous shipyard centre. Thereby city had remained cut off from the waterfront - in public aspect. Due to establish the sustainable devel[...]
17
63%
Przegląd Górniczy
1999 nr 6 14-18
PL W krajach skandynawskich jest obecnie wiele nowych projektów i inwestycji górniczych. Kraje te są tradycyjnymi dostawcami metali nieżelaznych i szlachetnych. Poszukiwanie nowych złóż złota, metali nieżelaznych i diamentów rozwija się od lat dziewięćdziesiątych, kiedy wprowadzono nowe przepisy w szw[...]
EN There are presently many new projects and investment in the Scandinavian countries, which are the traditional and main suppliers of non-ferrous and precious metals. Prospecting for new deposits of gold, non-ferrous metals and diamonds has been increasing since the 19990s, when the new regulation in [...]
18
63%
Kwartalnik Geologiczny
PL W morfologii wielu ozów szwedzkich, powstałych podczas zaniku ostatniego lądolodu skandynawskiego 11-10 tysięcy lat temu, zaczynają się kulminacje reprezentujące okresy jednoroczne oraz 3-6 i 10-11 letnie. Przypuszczalnie okresy te są spowodowane odpowiednio przez sezonowość letnio-zimową, cykliczno[...]
EN The morphology of a number of eskers in Sweden formed during the down-wasting of the last Scandinavian ice sheet about 11,000 to 10,000 calendar years ago shows a subdivision into centres representing periods of 1, 3-6 and 10-11 years. It is proposed that these periods correspond to the summer/winte[...]
19
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 1 58-59
PL Inżynierowie z Krakowa wspólnie ze szwedzkimi ekspertami biorą udział w projektowaniu jednej z największych inwestycji kolejowych w Szwecji w ostatnich latach - tunelu Citybanan, który będzie przebiegał pod centralnymi dzielnicami Sztokholmu. Polscy specjaliści są odpowiedzialni za opracowanie proje[...]
20
63%
Logistyka
EN In the ferry shipping vessels sail on fixed routes, with big frequencies and in accordance to sailings set in strict time windows. The type of tonnage employed in freight transport (universal and ro-pax ferries), organisation-operational characteristics of ferry shipping and the fluctuation in volum[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last