Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sida hermaphrodita
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Proceedings of ECOpole
2017 Vol. 11, No. 2 443--452
PL Metody spektroskopowe są jednym z najpopularniejszych narzędzi do identyfikacji oraz badania budowy związków organicznych. Cechują się dużą szybkością wykonania pomiaru oraz niewielką ilością materiału niezbędnego do badania. Stosunkowo nową techniką spektroskopii w podczerwieni jest spektroskopia o[...]
EN Spectroscopic methods are one of the most popular tools for identifying and analysing the organic compound structure. They are characterized by high speed of measurement and a small amount of material necessary for testing. Attenuated Total Reflectance (ATR) is a relatively new technique for infrare[...]
2
85%
Ekologia i Technika
2008 R. 16, nr 5 229-232
PL Celem prowadzonych badań było określenie przydatności ślazowca pensylwańskiego do fitoremediacji podłoża sorpcyjnego zanieczyszczonego pestycydami. Badania nad fitooczyszczaniem materiału sorpcyjnego składającego się z gleby oraz osadu mleczarskiego prowadzono w warunkach doświadczenia wazonowego. S[...]
EN The aim of present research was to assess the usefulness of Virgina mallow to phytoremediation of sorption subsoil contaminated with pesticides. Studies upon purification of sorption material consisting of a soil and dairy sewage sludge were conducted under pot experiment conditions. The study desig[...]
3
85%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 2 278--282
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i obliczeniowych procesu zgazowania osadów ściekowych z biomasą ślazowca pensylwańskiego, zmieszanych ze sobą w stosunku 1:1. Osuszony osad ściekowy można poddać procesowi zgazowania w temp. powyżej 800°C. Ze względu na dużą zawartość substancji mineralnej [...]
EN A sewage sludge (humidity < 10%, grain diam. 5-15 mm) was mixed with a shredded biomass of Virginia Mallow (humidity < 10%, grain diam. 5-30 mm) in a mass ratio of 50:50, to increase the gasification temp. of the obtained mixt. in a fixed bed reactor to above 800°C. The chem. compn. of the gases was[...]
4
71%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2013 R. 21, nr 4 119--127
PL Podano metodę i wyniki obliczeń średnich emisji z poszczególnych cykli uprawy ślazowca pensylwańskiego w rozbiciu na stosowane czynności technologiczne. Otrzymane emisje jednostkowe (przypadające na hektar uprawy ślazowca), w warunkach stosowania rzeczywistej technologii, w ciągu całego życia planta[...]
EN The method and calculation results of average emissions for separate crop cycles have been presented in terms of applied technological operations. Unitary emissions per hectare of Sida cultivation, with the use of real technology during the whole life cycle of the plantation, in kg*ha-1 are for CO2 [...]
5
71%
Instal
2013 nr 6 63--65
PL W badaniach potwierdzono przydatność mieszaniny gleby pobranej z okolic mogilnika oraz ustabilizowanego osadu mleczarskiego do wykonania ekranu sorpcyjnego wokół mogilnika, bądź też rekultywacji terenu po likwidacji obiektu. Sezon wegetacyjny trwał od wiosny 2010 do jesieni 2012 roku. Po okresie akl[...]
EN The aim of present research was to assess the usefulness of Virgina mallow to phytoremediation of sorption subsoil contaminated with pesticides. Studies upon purification of sorption material consisting of a soil and dairy sewage sludge were conducted under pot experiment conditions. The study desig[...]
6
57%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2008 R. 16, nr 2 153-157
PL Oceniano wysokość plonu biomasy trzech wieloletnich gatunków uprawianych na cele energetyczne: miskanta olbrzymiego, ślazowca pensylwańskiego i wierzby. Badania przeprowadzono na istniejących plantacjach produkcyjnych, położonych w 3 lokalizacjach. Wykonano także analizy składu chemicznego gleby poc[...]
EN The yields of biomass were examined for three perennial energy plants: Miscanthus giganteus, Sida hermaphrodita and Salix. Investigations were carried out on existing productive plantations situated in three places. Chemical com-positions of the soils from plantations were determined. In comparison [...]
7
57%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W doświadczeniach polowych prowadzonych w latach 2004-2006 na trzech różnych glebach (ciężka, średnia i lekka) oceniono plonowanie czterech gatunków roślin energetycznych: wierzba krzewiasta - Salix viminalis, miskant - Miscanthus, ślazowiec pensylwański - Sida hermaphrodita i mozga trzcinowata - Ph[...]
EN Field experiments were conducted in 2004-2006 on three different (heavy, medium, light) soils at IUNG's experimental stations Puławy - Osiny and Grabów, to evaluate the yielding of four energy plant species: the shrub willow (Salix viminalis), miscanthus, Virginia mallow (Sida her-maphrodita) and th[...]
8
57%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 8 1569--1573
PL Mieszaninę trzech monokultur Cyanobacteria (Anabaena sp. Trebon, Microcystis aeruginosa MKR 0105, Anabaena variabilis) oraz dwóch handlowych biostymulatorów zastosowano w szerokim zakresie temp. (od –5°C do +40°C) i wilgotności 20% (zwiększonej do 60%) na glebę stosowaną do hodowli ślazowca pensylwa[...]
EN Mixts. of 3 strains of Cyanobacteria (Anabaena sp. Trebon, Microcystis aeruginosa MKR 0105, Anabaena variabilis) and 2 com. biostimulators were added to soil used for growing Sida hermaphrodita L. Rusby plants at temp. varying over a wide range (from –5°C to +40°C) applied at 3 week intervals (20% s[...]
9
57%
Proceedings of ECOpole
PL Oczyszczanie gleb za pomocą roślin (tzw. fitoremediacja), skojarzone z produkcją biomasy na cele energetyczne, niesie za sobą szereg problemów istotnych z praktycznego i technicznego punktu widzenia. Dotyczą one przede wszystkim sposobu konwersji termicznej wyprodukowanej biomasy na energię w sposób[...]
EN Treatment of the soil by plants (phytoremediation), associated with the production of biomass for energy purposes, carries a number of significant problems with a practical and technical point of view. They concern mainly the way of the thermal conversion of biomass to energy production in an effici[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last