Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SIZE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 12 31-34
PL Charakterystyka projektu SIZE - "Jakość życia seniorów w zależności od warunków mobilności". Metodologia badań mobilności osób starszych. Wyniki badań w kilku krajach Europy - czynniki wpływające na mobilność, radzenie sobie z ograniczeniami starszego wieku, narzędzia poprawy mobilności.
EN Glossary of SIZE project "Quality of seniors' life in accordance to their mobility condition". Methodology of senior mobility investigation. Result of research in several European countries - factors affecting mobility, coping with senior age constrains, tools for mobility improvement.
2
100%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 10 23-28
PL Wyniki analizy ilościowej warunków mobilności seniorów, korzystających z różnych form transportu, w oparciu o badania prowadzone w ramach projektu SIZE. Standardowe badania ilościowe prowadzone w ośmiu krajach Europy.
EN Results of the qualitative analysis of the seniors mobility using various forms of transport, basing on survey running in the frame of SIZE project. Conventional qualitative survey executed in eight European countries.
3
100%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 2 31-34
PL Wyniki analizy jakościowej warunków mobilności seniorów, korzystających z różnych form transportu, w oparciu o badania prowadzone w ramach projektu SIZE w ośmiu krajach Europy. Ruchliwość seniorów. Czynniki ograniczające poruszanie się seniorów.
EN The results of qualitative analysis of mobility of seniors who use various forms of transport. The conclusions have been based on survey run within SIZE project in eight European countries. Mobility of seniors. Factors limiting seniors' mobility.
4
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł prezentuje wyniki projektu naukowo-badawczego SIZE, obejmujące studia ilościowe opinii ekspertów na temat warunków mobilności osób starszych w Europie. Przedstawione analizy dotyczą tylko tej części badań, która jest bezpośrednio związana z infrastrukturą dróg w odniesieniu do warunków porus[...]
EN The results of research project SIZE consisting of quantity study of experts' opinions on mobility condition of older people in Europe are presented in the paper. The analysis refers to only this part of research, that is directly connected with road infrastructure and conditions of older people mob[...]
5
84%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 4 2-7
PL Analiza ograniczeń mobilności seniorów związanych z korzystaniem z transportu publicznego. Warunki poprawy mobilności i bariery uniemożliwiające wprowadzenie ich.. Porównanie ocen seniorów z ocenami ekspertów.
EN Analysis of seniors mobile constrains related to usage of public transport means. Conditions for mobile improvement and barriers making impossible their implementation. Comparison of seniors assessment to experts assessment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last