Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SFC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
1999 nr 12 125--136
PL W artykule zaproponowano pewien uporządkowany sposób programowania sterowników programowalnych, pozwalający przejrzyście odzwierciedlać sekwencyjne algorytmy sterowania bez użycia języka SFC. Przedstawiona metoda bazuje na zamodelowaniu każdego z elementów grafcetu za pomocą elementarnych operacji l[...]
EN The paper proposes a certain ordered way of PLC programming, allowing for clear representation of sequential control algorithms without using the SFC language. The method is based on modelling separate grafcet elements with basic logic operations, like bit testing, AND, OR operations, bit set and bi[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W referacie opisano prostą metodę tłumaczenia algorytmu sterowania procesem dyskretnym zapisanego w języku typu SFC na program sterownika PLC w języku LD. Konsekwentne stosowane metody pozwala na szybkie i bezbłędne tworzenie łatwego do uruchomienia i ewentualnych modyfikacji programu użytkowego dla[...]
EN In the paper a simple method for translating a discrete process control algorithm written in SFC language into a PLC program written in ladder language is presented. The method enables one to create quickly an easily implementable and modifiable faultless utility program for any type of PLC. Due to [...]
3
84%
Prace Naukowe Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
2007 242-250
PL Celem artykułu jest prezentacja wykorzystania platformy .NET, języka Python oraz IronPython, jego wydajnej implementacji dla tej platformy, przy tworzeniu systemu CASE, przeznaczonego do projektowania i analizy programów dla sterowników logicznych PLC (Programmable Logic Controllers) i RLC (Reconfig[...]
EN The aim of this paper is to present the use of .NET Framework, Python programming language and IronPython, its high-performance implementation for .NET, in a CASE environment for design and analysis of programs for PLCs (Programmable Logic Controllers) and RLCs (Reconfigurable Logic Controllers). Th[...]
4
84%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2018 nr 3 58--62
PL W pracy przedstawiono wybrane metody magnetycznego rezonansu jądrowego i analizy sygnału w domenie czasu stosowane do oznaczania zawartości fazy stałej i ciekłej tłuszczu oraz zawartości wody w produktach spożywczych. Poszczególne zastosowania poprzedzone zostały wstępem teoretycznym na temat zjawis[...]
EN The paper presents the selected methods of nuclear magnetic resonance and time domain signal analysis used to determine solid phase and liquid fat content as well as water content in food products. The individual applications have been preceded by a theoretical introduction to the phenomenon of nucl[...]
5
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Celem artykułu jest przedstawienie ogólnej koncepcji systemu CASE do projektowania programów dla sterowników logicznych PLC (Programmable Logic Controllers) i RLC (Reconfigurable Logic Controllers). Uzasadniono wybór języków SFC, ST i FBD, z normy IEC 61131-3, jako narzędzi do specyfikacji behawiora[...]
EN The aim of the paper is to introduce a general concept of CASE system for development system for logical controllers PLC (Programmable Logic Controllers) and RLC (Reconfigurable Logic Controllers). The motivation for choosing SFC, ST and FBD languages as tools for behavioral and structural specifica[...]
6
67%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 8 663-665
PL Artykuł poświęcono implementacji metody automatyzacji przekładu algorytmu sterowania sekwencyjnego, dedykowanego sterownikom PLC, zapisanego w postaci grafu SFC w język tekstowy IL i implementacji zaprezentowanej metody w oparciu o środowisko Java. Zastosowanie języka SFC, opierającego się na grafi[...]
EN Authors of this article described an implementation of an automatisation method of the translation a control sequential algorithm, dedicated to programmable controllers (PLC) from the SFC graph to the IL program. An algorithm written in the SFC graph was translated in the IL program, by using an ori[...]
7
67%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 3 (99) 31--35
PL Bardzo ważnym problemem jest przewidywanie wytrzymałości właściwej przędz na podstawie właściwości włókien. W pracy dokonano przeglądu metod oraz opracowano indeks jakości włókna służący do przewidywania wytrzymałości właściwej przędzy. Jakość przędzy oceniano na podstawie wytrzymałości pojedynczych[...]
EN Predicting the spun yarn tenacity from fibre properties is essential. The tenacity of spun yarns is one of the most important properties in determining the yarn quality, since it directly affects the winding, weaving and knitting production efficiency as well as the use of the fabric. Many research [...]
8
67%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł przedstawia opracowany całościowy proces syntezy wielokontekstrowego sprzętowego układu sterowania implementowanego w strukturach FPGA. Dedykowana struktura sprzętowa pozwala na zdecydowane zredukowanie czasu przetwarzania w porównaniu z rozwiązaniami programowymi. Program podlegający syntez[...]
EN The paper presents the synthesis and implementation algorithms of multiple context logic controller implemented in a FPGA. A massively parallel hardware execution of control algorithms is utilized that significantly reduces the throughput time. The input program is written in the SFC according to th[...]
9
59%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
10
59%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 8 799--802
PL W artykule przedstawiono metody reprezentacji pośredniej programu sterowania opisanego językiem LD oraz SFC zgodnie z IEC61131-3, opracowane na potrzeby syntezy sprzętowej kładów sterowania PLC implementowanych w strukturach programowalnych FPGA. W opisie wykorzystano oryginalną implementację grafu [...]
EN The increased performance of a PLC can be achieved by direct implementation of a control program in an FPGA device [3, 6, 7, 8, 12, 13]. The paper presents a methodology of transforming a standard PLC program given by LD or SFC according to IEC61131-3 to the common intermediate form dedicated for lo[...]
11
59%
Polish Journal of Management Studies
2019 Vol. 19, No. 1 445--463
PL Artykuł poświęcony jest aktualnym problemom zarządzania państwowymi budżetami finansowymi, w szczególności poprawie procesów zarządzania finansami w ramach wykonania budżetu państwa. Skuteczne wykonanie budżetów jest bardzo ważne dla każdego państwa, zwłaszcza dla krajów rozwijających się. Aby to za[...]
EN The article is devoted to the current managerial issues of state financial budgets, particularly, the improvement of financial management processes within state budget execution. Effective budgets execution is very important for every state, especially for developing countries. To ensure that, gover[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last