Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SEM-EDX
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy badano własności mechaniczne, mikrotwardość oraz strukturę połączeń lutowanych stopu magnezu AZ61. Jako lutowie wykorzystano czysty cynk, cynk z dodatkiem Cu oraz cynk z dodatkiem Cu i Ti. Obserwacje za pomocą mikroskopu świetlnego, analiza składu chemicznego oraz pomiary mikrotwardości wyka[...]
EN The mechanical properties, microhardness and structure of soldered joints of the magnesium alloy AZ61 were investigated. Filler metals of pure zinc, zinc with an addition of Cu and zinc with an addition of Cu and Ti were used. The light microscope observations, analysis of the chemical composition, [...]
2
100%
Materiały Ceramiczne
2017 T. 69, nr 2 120--124
PL Amorficzne półprzewodniki (szkła chalkogenidkowe – ChG) na bazie Te i Se są znane ze względu na ich liczne zastosowania w elektronice oraz fotonice bliskiej i średniej podczerwieni. Relatywnie wysoka masa atomowa chalkogenów (w porównaniu z tlenem) sprzyja poszerzeniu okna transmisji do 20-25 μm, co[...]
EN Se and Te based vitreous semiconductors (chalcogenide glasses - ChG) are well known materials widely used in near-IR and mid-IR photonics and electronics. The relatively high atomic mass of chalcogen atoms (comparing with oxygen) favors the broadening of transmission window up to 20-25 μm, allowing [...]
3
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The paper concerns the determination of the chemical composition and structure of high-temperature superconducting tapes YBa2Cu3O7-x– YBCO/Cu 2G HTS. Design/methodology/approach: Studies were carried outusing a scanning electron microscope with a chemical composition analyser on prepared sa[...]
4
100%
Mechanik
PL Elektrolityczne utlenianie plazmowe (POE) zastosowano do biomateriałów metalowych, takich jak niob i stop Ti-Nb-Zr (TNZ). Obróbkę prowadzono w elektrolicie kwasu H3PO4 z dodatkiem azotanu miedzi. Otrzymane porowate powłoki badano z użyciem SEM/EDX. Badania uzyskanych powłok wykazały, że są one wzbog[...]
EN The Niobium and Titanium-Niobium-Zirconium (TNZ) alloy biomaterials were treated by Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) in view of getting porous surface layers. For the PEO process, a special set up was built to perform the experiments in the electrolyte composed of concentrated H3PO4, with an addi[...]
5
100%
Materiały Ceramiczne
2014 T. 66, nr 3 274--280
PL Artykuł prezentuje wyniki analizy archeometrycznej przeprowadzonej na kolekcji 50 fragmentów naczyń z wczesnej epoki brązu. Fragmenty pozyskano z sześciu stanowisk archeologicznych położonych na ziemi chełmińskiej: Biały Bór, Grudziądz Mniszek, Małe Radowiska, Toruń Grębocin, Wałyczyk, Zieleń i jedn[...]
EN This article presents the results of an archaeometric analysis performed on a collection of 50 Early Bronze Age pottery sherds. The potsherds were obtained from six archaeological sites located on the Chełmno Land: Biały Bór, Grudziądz Mniszek, Małe Radowiska, Toruń Grębocin, Wałyczyk, Zieleń and on[...]
6
100%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 8 1230--1237
PL Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją osadu powstającego z zawiesiny z procesu oczyszczania solanki metodą ługowo-sodową z wykorzystaniem kwasu azotowego(V). Przeprowadzono analizę określającą właściwości osadu karbonizowanego do pH 7 i 8 przed i po reakcji z kwasem azotowym(V). Określono anali[...]
EN The sludge from the brine purifn. was carbonized under CO2 at pH 7 or 8 and then treated with HNOз. In the sample after carbonization with CO2, the concns. of chloride ions were 10.1 and 3.9 mmol/L, Ca²⁺ ions 37 and 53 mmol/L and Mg²⁺ ions 48 and 76 mmol/L for pH 7 and 8, resp. In the sample after t[...]
7
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 1 (121) 113--120
PL W artykule opisano badania przeprowadzone na fragmentach XVIII-to wiecznych szat liturgicznych z Dubrownika. Stosując nowoczesne metody nieinwazyjne i mało niszczące przeprowadzono identyfikację zielonego, niebieskiego i czerwonego koloru, jako dominujących tonów na artefaktach tkanin historycznych.[...]
EN In this paper researches were carried out on fragments of textiles from the 18th century from Dubrovnik, for which, based on the design and art-historical analysis, it was determined that it was a part of an object (pluvial, cope) from liturgical vestments (ecclesiastical textiles) of the Dubrovnik [...]
8
80%
Archives of Foundry Engineering
EN Investigations were carried out to ensure the granulated blast furnace (GBF) slag as an alternative mould material in foundry industry by assessing the cast products structure property correlations. Sodium silicate-CO2 process was adopted for preparing the moulds. Three types of moulds we[...]
9
80%
Engineering of Biomaterials
PL Podstawowe cechy materiałów kościozastępczych takie jak bioaktywność i biokompatybilność, mogą być badane in vitro przy wykorzystaniu roztworu imitującego płyn tkankowy tzw. płyn SBF. Dwufazowy kompozyt, przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych, został wykonany z granul hydroksyapatytu węglanowe[...]
EN Biocompatibility and bioactivity, elementary characteristics of bone substitute materials, can be examined in vitro using solution that simulates body fluids. Two-phase composite, intended for filling bone defects, was made of carbonated hydroxyapatite granules and polysaccharide polymer. Biomateria[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last