Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 384
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SEM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy zaprezentowano sposób zastosowania wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego do badań topografii i morfologii warstw złozonych z nanorurek węglowych otrzymywanych metodą dwustopniową w ITR. Metoda SEM pozwoliła na określenie związku pomiędzy zawartością Ni w pierwszym stopniu[...]
EN Application of the high resolution SEM for studies of topography and morphology of film composed of carbon nanotubes obtained in 2-step process developed in the ITR is presented. Correlation between concentration of Ni in film obtained in first step of technological process and a diameter of nanotub[...]
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2017 Nr 9 360--362
PL Pomimo faktu, że mikroskop elektronowy jest powszechnie stosowanym narzędziem w inżynierii materiałowej i że koszty budowy uzbrojenia podziemnego są znaczne, przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce nie wykorzystują tej metody badawczej do oceny wyrobów różnych producentów przewodów żeliwnych i stalowy[...]
EN In spite of the facts, that scanning electron microscopy (SEM) is a commonly used tool in materials engineering and the underground infrastructure is expensive, the waterworks companies in Poland do not apply this method to evaluate ductile iron and steel pipes quality. For a few years, the Water Su[...]
3
75%
Inżynieria Materiałowa
PL W ramach pracy przeprowadzono badania metalowych elementów z XVIII-wiecznego, haftowanego okładu ikony z przedstawieniem św. Paraskiewy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu: nimbu, rozety oraz detalu z elementem jubilerskim w otoku, wytypowanych do prób czyszczenia laserowego. W Instytucie Optoel[...]
EN In the present work, studies of the decorative elements from a 18th century embroidered icon dress of Saint Paraskiewia were undertaken. The icon is a part of the Poznan National Museum collection. The detailed analysis was done on the newer cover decorations such as: the crown, rosette, and jeweled[...]
4
75%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 11 2235-2239
5
75%
Przegląd Geologiczny
2010 Vol. 58, nr 12 1182-1191
EN The Łomnica Valley (Karkonosze Mountains, Sudety Mountains) was glaciated during the Pleistocene. The question if the valley was glaciated once or more times is still not answered despite many research methods were used in numerous investigations. To answer the question and reconstruct the condition[...]
6
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono zasadę działania i budowę systemu służącego do syntezy trójwymiarowych obrazów topografii powierzchni otrzymywanych w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM). Synteza obrazu trójwymiarowego wykorzystuje właściwości rozkładu kątowego elektronów wtórnych i wstecznie rozproszonych. Ukł[...]
EN A system for quantitative three-dimensional synthesis of surface topography for a scanning electron microscope (SEM) is presented. The three-dimensional image synthesis is based on the angular distribution of secondary and backscattered electrons. A quadruple secondary electron detector unit allows [...]
7
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W czasie trawienia elektrochemicznego płytka krzemu jest przekształcana w strukturę typu gąbka zwaną porowatym krzemem. Porowaty krzem z powodu dobrze rozwiniętej powierzchni właściwej może być stosowany w wielu aplikacjach. W artykule przedstawiono wyniki ostatnich badań wykonanych w IMT-Bucharest,[...]
EN Silicon wafer during electrochemical etching process is changed into a sponge structure named porous silicon. Porous silicon due to the well-developed surface area can be used in many applications. The present paper tries to review some of our recent results related to porous silicon, a special atte[...]
8
75%
Inżynieria Materiałowa
2016 Vol. 37, nr 6 295--299
PL Allvac 718Plus (718Plus) to stosunkowo niedawno opracowany nadstop na bazie niklu. 718Plus. Jest pierwszym nadstopem niklu zaprojektowanym zarówno na obrotowe, jak i statyczne podzespoły silników odrzutowych. Temperatura pracy 718Plus jest o około 50°C wyższa niż stopu 718, co zapewnia stabilność wł[...]
EN Allvac 718Plus (718Plus) is a high strength, corrosion resistant commercial polycrystalline nickel-based superalloy developed by ATI ALLVAC over 10 years ago. 718Plus has been designed to fuse the most desired properties of Inconel 718 and Waspaloy, producing advantages of good mechanical properties[...]
9
75%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 2 143--146
PL W pracy przestawiono wyniki badań stopnia zużycia komercyjnych wierteł stomatologicznych z nasypem diamentowym. Wiertła ze stali odpornej na korozję pokryto kompozytem niklowo-diamentowym o różnej ziarnistości diamentu. Ocenie poddano wiertła przeznaczone do usuwania starych wypełnień i koron, a tak[...]
EN The paper presents the results of studies on the degree of wear of commercial dental drills with a diamond coating. Drills made of a corrosion resistant steel were covered with a nickel-diamond composite of varying diamond grain size. The assessment comprised drills intended for the removal of old f[...]
10
75%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 2 139--142
PL W pracy przestawiono wyniki badań stopnia zużycia komercyjnych wierteł stomatologicznych ulepszanych różnymi metodami. Ocenie poddano wiertła po następujących obróbkach części roboczej wiertła: - wiertła z węglika wolframu z naniesioną powłoką wytworzoną na bazie azotku tytanu, - wiertła wytwarzane [...]
EN The paper presents the results of studies on the degree of wear of commercial dental drills improved using various methods. Drills were evaluated after the following treatments applied to the working part of the drill: - tungsten carbide drills coated with a layer produced on the basis of titanium n[...]
11
75%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2015 nr 20 1--24
PL Wykonano eksperymenty polegające na bombardowaniu powierzchni kryształów przez wyładowania elektryczne. Kryształy umieszczono na elektrodzie w specjalnej rurce szklanej. Iskry wytwarzano przy pomocy specjalnego generatora. Powierzchnie kryształów w strefie wyładowań badano przy pomocy mikroskopu ska[...]
EN Interaction minerals artificial sparks were examined using pyrite, galena, hematite an pyrrhotite - bornite were examined using specially constructed generator. The surface of crystals was examines using SEM-EDS after strong bombing by artificial spark. The erosion of surface and formation of micro [...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2016 nr 95 181--191
PL Muły węglowe powstają w procesach wzbogacania węgla w zakładach przeróbki mechanicznej kopalni węglowych. Mogą być wykorzystywane przy wytwarzaniu mieszanek energetycznych lub też składowane w osadnikach. Po spaleniu mułów pozostaje kilkadziesiąt procent popiołów, które warto w odpowiedni sposób zag[...]
EN Mules carbon are formed in the process of coal beneficiation in coal mines mechanical processing plants. They can be used in the manufacture of energy compound or stored in settling ponds. Following the burning of sludge tens of percent ash remains, which should develop in the right way. This paper [...]
13
75%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2017 R. 62, nr 2 10--14
PL W artykule podjęto próbę wytworzenia włóknistego kompozytu metal-metal w procesie wyciskania współbieżnego. Materiałem wyjściowym syn¬tezy były spakietowane, naprzemiennie krążki aluminium 107O o wysokości 10 mm i miedzi czystej technicznie o wysokości 7 mm. W wyniku tego procesu uzyskano lity pręt [...]
EN An article was made to produce a fibrous metal-metal composite materiał in the process of direct extrusion. The starting materiał for the synthesis was composed of 10 mm high billets of 1070 aluminium and 1 mm high billets of technically pure copper packed in an alternating arrangement. As a result [...]
14
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN The effect of sputtering with a conductor of the semi-permeable membranes surface on SEM pictures obtained is presented. On the example of photomicrographs of several different types of semi-permeable membranes, changes in the appearance of various membrane surfaces, uncovered and sputtered with thi[...]
15
75%
Badania Nieniszczące i Diagnostyka
2017 nr 3 20--23
PL W artykule przedstawiono propozycję zastosowania do badania płyt włóknisto-cementowych nieniszczącą metodę mikroskopową z wykorzystaniem elektronowego mikroskopu skaningowego (SE M) z analizatorem EDS. Badaniom poddano 2 rodzaje płyt włóknisto-cementowych poddanych różnym czynnikom środowiskowym (za[...]
EN The article presents the proposal for the application of non-destructive microscope method with the use of scanning electron microscope (SE M) with EDS analyzer in fibre-cement boards tests. The tests were conducted on 2 types of fibre-cement boards that underwent various environmental factors (damp[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 895--899, CD
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych parametrów procesu eksploatacji mikro-łożysk ślizgowych, tj. czasu t [h] oraz obciążenia L [N] na stan powierzchni współpracujących elementów. Topografię i analizę powierzchni oceniano przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego SEM oraz mikr[...]
EN The paper presents the results of investigations of the influence of selected process parameters on surface properties of the sliding micro-bearing, i.e. time t [h] and load L [N]. The obtained results confirmed the influence of both parameters on the surface and makes possible to evaluate the wear [...]
17
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2016 Vol. 22, nr 3 172--179
PL Przedmiotem badań były tytanowe implanty płytkowe stosowane do zabiegów osteotomii i osteosyntezy kości żuchwy. Zabieg taki jest zabiegiem planowanym, mającym na celu skrócenie lub wydłużenie gałęzi kości żuchwy. Materiał stosowany do wytwarzania minipłytek, tytan i jego stopy, jest podstawowym mate[...]
EN Titanium plate implants used in osteotomy and osteosynthesis of mandible were studied. These medical procedures are planned and their goal is shortening or extending the ramus of mandible. Material used for manufacturing of miniplates – titanium and its alloys – is a basic biomaterial. In this paper[...]
18
71%
Optica Applicata
2011 Vol. 41, nr 4 989--997
EN SnS thin films were electrodeposited on ITO (indium tin oxide) glass substrates maintained at different temperatures using aqueous solutions containing 33 mM of SnCl2 and 91 mM of Na2S2O3ź5H2O. The films were characterized to study the structural, morphological and optical properties. The X-ray diff[...]
19
71%
Materials Science Poland
EN The effect of processing conditions on the phase, microstructure and dielectric properties of SrCa4Nb4TiO17 and Ca5Nb4TiO17 microwave ceramics was investigated. The ceramics processed via solid state mixed-oxide route were characterized using XRD, Raman spectroscopy and SEM for phase, molecular vibr[...]
20
71%
Materials Science Poland
2011 Vol. 29, No. 2 158--164
EN A new jar-like ZnO structure was synthesized by heating a mixture of Zn and InI3 powder with a weight ratio of 4:1 dispersed on Si wafer at 450 °C in air. The diameter of the jar was of the order of 15 ?m and the length of 20 ?m. The formation of a molten InI3 drop, coating the drop with Zn powders,[...]
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last