Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SECA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Żegluga bliskiego zasięgu (SSS - short sea shipping) zajmuje ważne miejsce w polityce transportowej Unii Europejskiej. Promocja SSS, jako alternatywy dla transportu drogowego, istotna jest dla zrównoważonego rozwoju transportu w Europie i przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego. W art[...]
EN Short sea shipping (SSS) is at the forefront of the European Union transportation policy. The promotion of SSS, as an alternative to road transport, is very important to sustainable transport development in Europe and contributes to the improvement of environment. This paper presents the general cha[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2015 nr 92 143--148
PL Artykuł skupia się na temacie regulacji Aneksu VI Konwencji MARPOL – w szczególności na SECA – oraz ich wpływie na europejskich armatorów. Problem ukazano z dwóch punktów widzenia – armatorów oraz przemysłu – w celu ukazania kompleksowego obrazu sytuacji oraz umożliwienia zainteresowanym wyciągnięci[...]
EN The article focuses on the topic of MARPOL Annex VI regulations, particularly SECA, and its impact on European shipowners. The authors highlight the issue from both points of view – shipowners and industry – to deliver a complex overview and enable the public to draw own conclusions. It seems the ne[...]
3
85%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2013 Z. 28 67--74
PL Konieczność dostosowania się do nowych przepisów IMO dotyczących redukcji zawartości siarki w paliwie statkowym oznacza dodatkowe koszty, które będą musieli ponieść armatorzy i operatorzy statków. W artykule przedstawiono szacunki odnośnie do wzrostu kosztów paliwowych i całkowitych kosztów funkcjon[...]
EN New IMO regulations regarding sulphur content in ship’s fuel means additional costs for ship owners and ship’s operators. This article presents estimated increase in fuel and running cost of the ships due to use of MGO instead of IFO. The estimations were performed for three types of vessels (feeder[...]
4
80%
Logistyka
2015 nr 4 2910--2918, CD2
PL W związku z wejściem w życie przepisów ograniczających emisję tlenku siarki do środowiska dla statków morskich (dyrektywa 2012/33/UE), jednostki uprawiające żeglugę m.in. w rejonie Morza Bałtyckiego od 1.01.2015 roku zostały zobligowane do zastosowania rozwiązań technicznych przyjaznych dla środowis[...]
EN Following the entry into force of regulations limiting emissions of sulfur dioxide into the environment for maritime vessels (Directive 2012/33 / EU), units engaged on voyages including in the Baltic Sea have been obliged to apply technical solutions are environmentally friendly. In this paper, show[...]
5
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1536--1540
EN Article characterizes the methods of adaption to the requirements of the Directive 2012/33/EU of the European Parliament and of the Council concerning the reduction of emissions of sulphur dioxide by container vessels. It presents alternative using LNG fuel on example container ships. Methods bunker[...]
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1541--1544
PL W pierwszej części artykułu zostały scharakteryzowane ograniczenia emisji tlenków siarki wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE. Opisane zostały obszary SECA, które są objęte Międzynarodową Konwencją o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki. W dalszej części wysz[...]
EN In the article was included restrictions of the Directive of the European Parliament and of the Council 2012/33/EU, dedicated to the emission of sulfur oxides (SOx). SECA marine areas, protect in terms of pollution by ships on the basis of the International Convention for the Prevention of Pollution[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last