Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SCADA system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2015 nr 4 22--29
EN The paper presents an assessment of the functional mechanisms that are part of the security system for the power grid control. The security system, its components, and the real time processes for the control of electricity supply were defined. In particular, SCADA protocols used in the control syste[...]
2
100%
Measurement Automation Monitoring
2016 Vol. 62, No. 6 202--205
EN In the paper, a monitoring system of a refrigeration unit is presented. This system consists of several measurement elements e.g. (pressure, temperature, energy, etc. sensors) connected using a serial RS485 network. A measurement level is a source of data for both SCADA environment and a PLC control[...]
3
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2016 Vol. 14 469--484
EN The paper presents the design of the integrated illumination and irrigation system using a PLC and its visualisation. In the introduction, the history of PLCs and the SCADA software was briefly described. It was followed by the presentation of the design intent, the description of its operation and [...]
4
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono rozwój i scharakteryzowano nowoczesne systemy SCADA. Przedstawiono podstawowe funkcje tych systemów pod kątem ich wykorzystania do obsługi sieci elektroenergetycznych. Zwrócono uwagę na zagadnienia normalizacyjne i przygotowanie personelu w przedsiębiorstwach energetycznych wprowadzających [...]
EN Development and characteristic of the modern SCADA systems. Basic functions of these systems from the angle of their use for servicing electric power networks. Attention paid to,the standardizing problems and preparation of the personnel in electric power companies introducing the SCADA systems.
5
75%
Computer Applications in Electrical Engineering
2015 Vol. 13 161--177
EN The study presents the concept of control and visualisation of the operation of exemplary industrial processes with the application of SCADA system. SCADA systems and applications in various fields of economy were reviewed. Applications that perform the assumed visualisation, alarm, archive and prot[...]
6
75%
Computer Applications in Electrical Engineering
2016 Vol. 14 340--351
EN The paper presents the concept of visualisation and control of an exemplary electric energy generation process that uses the photovoltaic installation, the wind turbine and the energy storage. The general review of applications and functionalities of the SCADA system was carried out. An application [...]
7
63%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule scharakteryzowano systemy typu SCADA dedykowane dla zastosowań w inteligentnym budownictwie oraz należące do grupy systemów ogólnego przeznaczenia. Przedstawiono instalacje techniczne spotykane w budynkach inteligentnych, które zarządzane są przez systemy SCADA. W związku z coraz częściej[...]
EN In this article dedicated SCADA systems and general-purpose SCADA systems were characterized. Technical installations found in intelligent buildings that are managed by SCADA systems was described. More and more often building investments consist of several buildings. A project of the distributed SC[...]
8
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule omówiono niektóre problemy i uwarunkowania związane ze sterowaniem lokalnym i zdalnym wielofunkcyjnych urządzen zabezpieczeniowych stosowanych w elektromagnetyce. Przedstawiono szczegółowe rozwiązania zastosowane w sterownikach rodziny MUPASZ.
EN Some technical problems connected with local and remote control in multifunctional protection realys for electrical power engineering have been discussed. Some details of solutions implemented in MUPASZ bay controllers have been presented.
9
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2010 R. 48, nr 7 109-114
PL Niniejszy artykuł zawiera opis systemów DCS "PACiS" i SCADA "e-Terra Control" firmy AREVA T&D. Szczegółowa charakterystyka systemu PACiS oparta została na przykładzie farmy wiatrowej Potasznia, gdzie współpracujący z układem sterowania system DCS oferuje odpowiednie narzędzia operatorskie, zarówno d[...]
EN The article describes DCS systems, such as PACiS and SCADA e-Terra Control made by AREVA T&D. Detailed descriptionr of the PACiS system was based on the Potasznia wind turbine where DCS, co-operating with a control system, offers suitable operation tools both to control, monitor and archive the even[...]
10
63%
Rynek Energii
2015 Nr 1 20--25
PL Prawidłowa praca automatyki zabezpieczeniowej zapewnia bezpieczeństwo nadzorowanego przez nią systemu elektroenergetycznego. Proces doboru nastaw dla poszczególnych przekaźników zabezpieczeniowych jest procesem złożonym i wymagającym wiedzy eksperckiej oraz doświadczenia. Wsparciem w tym procesie mo[...]
EN Correctly functioning power system protection ensures safety of the power system. Selection of settings for individual protection relays is a complex process that requires expertise and experience. Realization of that process can also be supported by the application of a relational database supplem[...]
11
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2017 R. 21, nr 1 31--39
PL Nieustanny rozwój systemów sterowania oraz szeroko pojętej automatyki sprawia, że coraz więcej procesów kontrolowanych jest bez udziału człowieka. Problemem są jednak złożone obiekty o charakterystycznych cechach, które uniemożliwiają zastosowanie klasycznych regulatorów, w szczególności regulatora [...]
EN Constant development of control systems and automation means that more and more processes are controlled without significant human participation. Complex objects with characteristic features often cause problems with implementation of classic, simple control algorithms, especially PID controller. Th[...]
12
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Głównym celem napisania tego artykułu jest zaprezentowanie nowoczesnych możliwości systemów SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Pierwsza część skupia się na historii powstawania systemów SCADA i ukazuje, jak zmieniają się one od momentu ich pojawienia się. Zawiera także opis języków sk[...]
EN The goal of this research ill to present modem SCADA (supervisory control and data acquisition) systems abilities. The first part of this article concentrates on the SCADA history and shows how SCADA systems have changed since they appeared. This part also includes the description of scripting langu[...]
13
63%
Diagnostyka
EN Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) systems have recently become ubiquitous in wind energy technology. SCADA data analysis actually can provide considerable performance improvement at low cost. This also boosts wind energy exploitation, because it enlarges short and long term economic s[...]
14
63%
Diagnostyka
EN Optimal alignment of wind turbines to the wind direction is a crucial condition for the quality of power output and for the health of the turbines. Actually, bad alignment can cause degraded performances and dangerous loads that can affect, on the long run, the mechanical safety of the wind turbine.[...]
15
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2014 nr 1 7--10
PL W artykule rozpatrzono możliwość zastosowania technologii OPC w systemach zautomatyzowanych. Dokonano przeglądu tej technologii, a także określono perspektywy jej rozwoju.
EN The paper features the application of the OPC technology in automated systems. It gives an insight into the considered technology and provides the prospects of the OPC technology development.
16
51%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 3 (54) 100-104
PL Ostatnie lata charakteryzują się szybkim rozwojem informatyzacji w krajowych przedsiębiorstwach wodociągowych. Podstawowa przyczyna tego rozwoju, to przystąpienie Polski w 2004 r. do UE, co skutkowało otwarciem krajowego rynku na nowoczesne technologie informatyczne oraz dopływem dużych środków fina[...]
17
51%
Inżynieria Mineralna
2014 R. 15, nr 1 91--96
PL Publikacja zawiera przedstawienie i omówienie zaprojektowanego przez autora schematu automatyzacji węzła technologicznego flotacji i odwadniania mułów węglowych z uwzględnieniem propozycji układu kontrolno-pomiarowego wraz z pętlami regulacji, stabilizacji, bezpieczeństwa oraz optymalizacji najważni[...]
EN This publication includes presentation and discussion of scheme designed by the author, that is related to automation of technological flotation node and dewatering of coal slurry, taking into consideration proposal of control and measurement system with loops of control, stabilization, safety and o[...]
18
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Purpose to develop a suitable algorithm to filter data from the SCADA system. Design/methodology/approach: A real-time filtering method for SCADA system is developed by capturing the occurence of data change in SCADA data, which is followed by recording several data before this data change[...]
19
51%
Diagnostyka
PL Artykuł przedstawia metodę kointegracji sygnałów do monitorowania stanu turbiny wiatrowej. Analiza wektorów resztkowych kointegracji wykorzystana została do monitorowania stanu turbiny wiatrowej o mocy nominalnej 2 MW. Diagnostykę turbiny wiatrowej przeprowadzono dla zmiennych warunków środowiskowyc[...]
EN This paper presents a cointegration-based method for condition monitoring of wind turbines. Analysis of cointegration residuals - obtained from cointegration process of wind turbine data - is used for operational condition monitoring and fault detection. The method has been employed for on-line cond[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last