Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Russian Empire
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
PL W 1850 r. car Rosji Mikołaj I wydał ważny dla nauk humanistycznych w Rosji edykt: wyeliminować nauczanie filozofii w uczelniach publicznych w celu ochrony systemu naukowego od idei Oświecenia. Tylko logika i psychologia eksperymentalna były dozwolone, jeśli prowadzili je profesorowie teologii. Z jed[...]
EN In 1850 a very important decision for the whole history of humanities and social sciences in Russia was made by Nicholas I, the Emperor of Russia: to eliminate the teaching of philosophy in public universities in order to protect the regime from the Enlightenment ideas. Only logic and experimental p[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 88 95--105
PL Celem artykułu jest analiza powstania formalnej żeglugi parowej na rzekach Cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa Polskiego. W odniesieniu do Rosji ukazano przepisy transportowe z lipca 1843 roku oraz przywileje dla żeglugi parowej w Petersburgu z czerwca 1843 roku, a także dla Wołgi i Kamy z lutego 1844[...]
EN The aim of this article is to analyze formal establishment of steam navigation on rivers of Russian Empire and Kingdom of Poliand. With regard to Russia, it was shown here as follows: a) general transport regulations as of July of 1843, b) privileges for steam navigation in the capital - St. Petersb[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 101 167--183
EN The paper deals with an introduction to and examination of selected issues relating to Tsarist transportation administration structures, since their establishment in 1809, practically their governance was ended by Count Carl von Toll at the beginning of the 1840s. The main topics analysed here conce[...]
4
100%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2018 R. 63, nr 4 93--114
EN The author reveals an essence of bureaucratic knowledge by means of which the nature of educational management (of schools and universities) in the Russian Empire in the 1830s was changed. The article shows the difference between bureaucratic and scientific knowledge. The author proves that the orga[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2019 z. 102 165--183
EN This paper focuses on the phenomenon of the strongly complicated process of education of cadets and officers of tsarist transportation services corps during the 1830s of the 19th century. While primarily commencing this short study with introduction and changes in the didactic process occurring in S[...]
6
70%
Zeszyty Naukowe AON
2015 nr 3(100) 55-87
PL Rosyjskie gwarancje integralności terytorialnej Ukrainy (w tym przynależności Krymu do Ukrainy), w zamian za rezygnację przez nią z broni nuklearnej, zagwarantowane w podpisanym w grudniu 1994 r. w Budapeszcie przez Rosję, USA, Wielką Brytanię i Ukrainę tzw. Memorandum Budapeszteńskim okazały się ni[...]
EN Russia’s guarantees of respect for the territorial integrity of Ukraine (including the fact that Crimea belongs to Ukraine) in exchange for Ukraine getting rid of nuclear weapons, was guaranteed by the agreement called the Budapest Memorandum, signed in December 1994 in Budapest by Russia, the Unite[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last