Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  RPAS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 123 75--84
PL Aparaty latające klasy RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) stanowią grupę bezzałogowych aparatów latających, wykonujących loty nieautonomiczne, nadzorowane przez naziemnego operatora. Rynek cywilnych zastosowań RPAS jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu. Strategia europejska zakład[...]
EN Aerial vehicles class of RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) is group of unmanned flying vehicles performing non-autonomous flights, controlled by ground operator. Civil market of RPAS applications is dynamically growing part of industry. European strategy establishes to create the environment [...]
2
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 94 199--210
EN The evaluation of the effects of transport collision often takes the form of ground reconnaissance. Undoubtedly, remotely piloted aircraft systems (RPAS) can support and help the police, firefighters, security agents and paramedics in the event of a transport collision. Although there is a scarce am[...]
3
84%
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
EN This article presents data acquisition system developed for the use primarily in Remotely Piloted Aircraft Systems. The system consists of several modules which independently function as Air Data Computer, Attitude and Heading Reference System and Flight Data Recorder. Each module works independentl[...]
4
67%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
PL W artykule przedstawiono doświadczenia i opisano inicjatywy dot. użycia UAS do wsparcia zarządzania w kryzysie, szczególnie podczas katastrof naturalnych. Opracowanie przedstawia głownie taktyczne i operacyjne zastosowanie UAS w zarządzaniu w kryzysie w trzech fazach: przed wystąpieniem katastrofy, [...]
EN This paper evaluates some experiences and describes some initiatives using UAS to support disaster management especially focusing on natural disasters. This paper focuses mainly on operational and tactical UAS application in disaster management using a time‑scaled separation of the application, like[...]
5
67%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2019 z. 102 217--229
EN Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) are widely used in the civil sphere. They offer capabilities predisposed them to be employed by state services in ensuring security and public order, as well as in commercial activities. It should be assumed that the number of RPAS users will grow in geometri[...]
6
42%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2016 Vol. 28 125--136
PL Aktualny, poprawny oraz dokładny numeryczny model terenu (DTM) jest jednym z podstawowych elementów w przestrzennej bazy danych w modelowaniu trójwymiarowym kopalń odkrywkowych. Zdalnie sterowane systemy powietrzne (RPAS) znane w nomenklaturze branżowej pod nazwą bezzałogowe statki latające (UAV) co[...]
EN The current, appropriate and highly accurate digital terrain model (DTM) is one of the essential aspects of the spatial database in 3D open-pit mining monitoring. Remotely piloted aircraft systems (RPAS), named unmanned aerial vehicles (UAVs), are becoming standard platforms for moving the digital c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last