Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Przemysł 4.0
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2018 nr 1 66--67
PL W trzech placówkach Fraunhofer Institutes z Akwizgranie (Niemcy) są prowadzone – w ramach centrum Fraunhofer High Performance Center for Networked, Adaptive Production – badania naukowców nad uzyskaniem pełnej łączności między maszynami i czujnikami, w celu oceny wszystkich zarejestrowanych danych p[...]
2
100%
Logistyka
2018 nr 1 71--72
3
100%
Logistyka
2018 nr 4 41--43
PL Branża samochodowa jest jedną z tych, które najszybciej reagują na wyzwania, jakie niesie ze sobą Internet Rzeczy i Przemysł 4.0. Elektromobilność staje się niepostrzeżenie czymś naturalnym, a zarządzanie obsługą samochodu przez smartfona przestaje dziwić.
4
100%
Logistyka
2019 nr 1 62--64
PL Czytając informacje ekonomiczne, śledząc tematykę kongresów i konferencji branżowych trudno dzisiaj nie natknąć się tematykę przemysłu 4.0 (Industry 4.0). Określenie to, przywoływane przy wszelakich okazjach, oznacza t zw. "Czwartą Rewolucję Przemysłową", która zmienia oblicze współczesnej gospodark[...]
5
100%
Logistyka
2019 nr 3 29--32
PL W dobie globalizacji, mimo swobodnego przepływu informacji, mamy styczność z nierównomiernym rozwojem na świecie, który jest spowodowany różnicami w stabilności gospodarki, konfliktami społecznymi, nastawieniem otoczenia, stanem środowiska naturalnego oraz innymi systemami podatkowymi. Równolegle te[...]
6
100%
Logistyka
2019 nr 3 43--46
PL Ostatnie kilkadziesiąt lat było kluczowe dla przemysłu. Wzrost oparty o gromadzenie danych, coraz większa popularność i rozwój nowych technologii czy innowacje, w skład których wchodzi m. in. sztuczna inteligencja – to tylko kilka czynników decydujących o jego nowym obliczu, tzw. Przemyśle 4.0. Zmie[...]
7
100%
Logistyka
2019 nr 3 73--74
PL Wbrew temu jednak, co znaleźć można w licznych publikacjach i na konferencjach, Supply Chain 4.0 to nie tylko autonomiczny transport (choć i ten już działa w specyficznych, ograniczonych warunkach). Autonomizacja dużo lepiej się ma w obiektach zamkniętych. W wielu fabrykach określonych branż roboty [...]
8
100%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2019 Nr 1 74--75
PL W ostatnich latach coraz częściej mówi się o Przemyśle 4.0, czyli zastosowaniu automatyzacji i robotyzacji w zakładach pracy. Związane jest to z problemem kurczenia się ilości dostępnych pracowników w stosunku do potrzeb zakładów. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że z jednej strony słyszymy o spadając[...]
9
88%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 4 26--31
PL Powstanie koncepcji Przemysł 4.0 spowodowało, że wiele przedsiębiorstw rozpoczęło działania integrujące systemy fizyczne z systemami cybernetycznymi w celu stworzenia tzw. inteligentnych fabryk. Jak w tym kontekście wygląda kwestia utrzymania ruchu? Na to pytanie starano się znaleźć odpowiedź w arty[...]
10
88%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 4 36--39
PL W dobie rozwoju idei Przemysłu 4.0 systemy pomiarowe stosowane w instalacjach monitorowania i diagnostyki pozwalają na gromadzenie ogromnych ilości danych (ang. Big Data). Dane zgromadzone w systemach SCADA lub CMMS pozostają w większości przypadków niewykorzystane. Zrozumienie zależności występując[...]
11
88%
Utrzymanie Ruchu
2019 Nr 1 50--52
PL Wyrób szyty na miarę musi być oferowany w cenie wyrobu masowego i - dodatkowo - cena ta powinna maleć. W Fabryce 4.0 człowiek będzie równie ważnym jak maszyna elementem procesu. Jeśli klient widzi wizję, proces tworzenia - jego zadowolenie z produktu znacznie wzrasta.
12
88%
Utrzymanie Ruchu
2019 Nr 3 14--21
PL Zmierzamy do Przemysłu 4.0, w którym ludzi w różnych zadaniach zastępować będą systemy automatyki i autonomiczne roboty. Do komunikacji tych urządzeń pomiędzy sobą służyć będzie intensywnie się rozwijający Internet Rzeczy. Natomiast do zbierania informacji z otoczenia, a w szczególności od prowadzon[...]
13
75%
Mechanik
2015 R. 88, nr 3CD 246--252
PL Szybki rozwój systemów informatycznych stosowanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach wymaga wprowadzenia zmian w sposobie projektowania i działania obrabiarek. Koncepcja Przemysł 4.0 (niem. Industrie 4.0), zaprezentowana w roku 2011, wymaga pełnej integracji maszyn i urządzeń z systemami zarządzania[...]
EN The rapid development of information systems used in modern enterprises require changes in the way the design and operation of machine tools. Industry 4.0 (Ger. Industrie 4.0) idea, presented in 2011, requires the full integration of machinery and equipment with production management systems. In con[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 108 243--254
PL W niniejszym artykule zaprezentowano, na przykładzie Przemysłu 4.0, podejścia badawcze pozwalające zidentyfikować zdarzenia bezprecedensowe w ujęciu dzikich kart, które umożliwiają zminimalizować efekt niepewności. Przemysł 4.0 jest to nowatorska, dziś jeszcze niepewna, wizja złożonego systemu w ska[...]
EN This article presents research attitude to identify unprecedented events as wild card in order to minimiz uncertainty in the sphere of Industry 4.0. Industry 4.0 is an innovative, still uncertain today, a vision of a complex system in scale and dimensions, so far not used. All actors involved in the[...]
15
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 5 795--798
16
75%
Polimery
2018 T. 63, nr 7-8 531--535
PL Przedstawiono przykłady zastosowań koncepcji Przemysł 4.0 w procesach produkcyjnych związanych z przetwórstwem tworzyw polimerowych. Implementacja struktury Przemysłu 4.0 ma na celu zwiększenie szybkości produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby braków. Osiągnięcie takich rezultatów jest możli[...]
EN Examples of applications of the Industry 4.0 concept in manufacturing operations connected with processing of polymer materials were presented. Implementation of Industry 4.0 structure aims at increasing the speed of manufacturing with simultaneous decrease in the number of defective products. Such [...]
17
75%
Napędy i Sterowanie
2018 R. 20, nr 6 80--85
PL Czwarta Rewolucja Przemysłowa (Przemysł 4.0), podobnie jak każda rewolucja, przyniosła ze sobą falę zmian, które dotykają praktycznie każdej gałęzi naszego życia. Jeśli spojrzymy wstecz, na poprzednie rewolucje przemysłowe, jakie miały miejsce w naszej historii, łatwo zauważyć, że wiązały się one za[...]
18
75%
Napędy i Sterowanie
2018 R. 20, nr 6 74--79
PL Wizja Przemysłu 4.0 oznacza gruntowne zmiany paradygmatów związanych z produkcją przemysłową i jej otoczeniem. Istotne zmiany dotyczyć będą systemów wytwarzania, modeli biznesowych, architektury produktów. Przyszłość przemysłu to znacznie więcej niż typowa dla trzeciej rewolucji przemysłowej automat[...]
19
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2018 Vol. 85, nr 12 448--453
PL Niezwykle istotnym dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej najczęściej przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w porównaniu do innych uczestników rynku. W pracy opisano idee czterech rewolucji przemysłowych głównie koncentrując się na IV Rewo[...]
EN It is extremely important for the functioning of any enterprise to gain a competitive advantage most often through the use of modern technical solutions compared to other market participants. In the paper the ideas of the four industrial revolutions mainly focusing on the 4th Industrial Revolution w[...]
20
75%
Mechanik
2018 R. 91, nr 11 944--949
PL Przedstawiono wizję metrologii długości i kąta w czwartej rewolucji przemysłowej, określanej jako Przemysł 4.0. Omówiono problemy i uwarunkowania z tym związane w kontekście możliwości przyrządów pomiarowych i człowieka. Zaprezentowano pojęcie skali i jej podział na różne zakresy, tzn. makro, mikro [...]
EN In the paper a concept of length and angle metrology in fourth industrial revolution known as Industry 4.0 was presented. Problems and conditions as well as limitations connected with measurement possibilities from devices and man point of view were shown. Scale as metrology term with its division t[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last