Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 204
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo energetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
1999 z. 17 69-80
PL W referacie przedstawiono zestawienie aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących ustawy Prawo energetyczne wraz z ich krótką charakterystyką.
EN A set of present ordinances concering the Power Act and their short characteristics are presented in the paper.
2
63%
Rynek Energii
2000 nr 1 31-34
PL Omówiono zasady negocjacji umów sprzedaży towarów i usług o charakterze masowym. Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie taryf na ciepło w aspekcie aktualnie obowiązującego Prawa energetycznego. Stwierdzono, że wprowadzenie nowych taryf na ciepło do rozliczeń z odbiorcami może stanowić początek p[...]
3
63%
Czysta Energia
2014 Nr 9 20--21
4
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2010 Nr 27 119-124
PL W około 13 – letniej historii prawa energetycz-nego (PE), mimo wielu nowelizacji, nigdy nie było tak dużych zmian, jak po nowelizacji na podstawie ustawy zmieniającej z dnia 8 stycznia 2010 r. Największe zmiany to: wzmocnienie praw od-biorców/konsumentów, przede wszystkim energii elektrycznej, rozsz[...]
5
63%
Rynek Energii
1998 nr 5 2-3
PL Omówiono zakres uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki (URE), aktualną jego strukturę i działalność. Podano liczbę wydanych już koncesji i ich promes, zwracając uwagę na rolę procesu koncesjonowania podczas zmian strukuralnych w sektorze energetycznym.
6
63%
Rynek Energii
2000 nr 3 7-9
PL Przedstawiono niektóre akty prawne regulujące wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce, Europie i na świecie. Zamieszczono dane liczbowe określające wzrost udziału energii odnawialnej w krajowej produkcji energii elektrycznej według różnych scenariuszy rozwoju.
7
63%
Rynek Energii
2000 nr 4 37-38
PL Omówiono problemy związane z prywatyzacją energetyki oraz aspekty związane z dopasowaniem polskiego prawa energetycznego do obowiązującego w Unii Europejskiej.
8
63%
Rynek Energii
2000 nr 4 26-30
PL Przedstawiono dane dotyczące ilości udzielonych koncesji przedsiębiorstwom gazowniczym oraz pierwsze doświadczenia taryfowe. Omówiono przesłanki polityki regulacyjnej oraz projekty rozwojowe prowadzące do poprawy efektywności działania przedsiębiorstw gazowniczych.
9
63%
Rynek Energii
2001 nr 1 3-11
PL Przedstawiono analizę projektów planów rozwoju spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej przedłożonych do uzgodnienia z URE w 2000 roku. Zamieszczono charakterystykę znowelizowanego prawa energetycznego pod kątem planów rozwoju spółek energetycznych.
10
63%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2003 nr 2 3-6
11
63%
Przegląd Komunalny
1999 nr 6 48-48
PL W związku z uwolnieniem od stycznia br. cen energii, pojawiły się liczne protesty przeciwko nowym sposobom ich zatwierdzania. Od początku tego roku o podwyżkach cen energii decyduje już nie minister finansów, ale sami jej dostawcy.
12
63%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1998 nr 1 38-46
PL Po wielu latach dyskusji nad nowym kształtem uregulowań prawnych sfery zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii Sejm na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 1997 roku przyjął ostateczny kształt ustawy - Prawo Energetyczne. Ustawa weszła w życie 5 grudnia 1997 roku. Zawiera ona nowoczesne uregulowania go[...]
13
63%
Czysta Energia
2010 Nr 6 17-17
PL Na terenie kraju, poza opisanymi w cz. I artykułu ("Czysta Energia" 5/2010) zagadnieniami, istnieją bardziej przyziemne problemy, związane z treścią umów kontraktacji, umów o sprzedaż energii czy tzw. zielonych certyfikatów. Aktualne są również bardzo istotne kwestie, takie jak np. ochrona uczciwej [...]
14
63%
Czysta Energia
2010 Nr 2 16-16
PL Prezydent RP 20 stycznia br. podpisał Ustawę z 8 stycznia 2010 r., nowelizującą Prawo energetyczne, która m.in. wprowadza znaczące zmiany w zakresie systemu wsparcia energii wytwarzanej w OZE oraz w wysoko sprawnej kogeneracji.
15
63%
Czysta Energia
2010 Nr 5 12-13
PL Prawda o aktualnie prowadzonych inwestycjach biogazowych jest taka, że rozpoczęto ich wiele, a każda napotyka na bariery prawne, czasami różne w zależności od regionu, w jakim są realizowane. Natomiast część przeszkód jest wspólna i dotyczy całego kraju.
16
63%
Czysta Energia
2010 Nr 1 9-9
PL W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (P.e.) oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewidziano szereg rozwiązań mających na celu wsparcie energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii.
17
63%
Czysta Energia
2010 Nr 4 14-15
PL Energetyka wiatrowa w Polsce odnotowuje największy przyrost mocy zainstalowanej spośród innych rodzajów odnawialnych źródeł energii. Przewiduje się, że w 2030 r. będzie ona stanowiła 45% w produkcji energii z OZE. Czy pokonane zostały już wszystkie bariery utrudniające budowę farm wiatrowych? Czy wp[...]
18
51%
Czysta Energia
2013 Nr 9 18-19
19
51%
Czysta Energia
2013 Nr 4 22--23
20
51%
Czysta Energia
2012 Nr 5 18-20
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last