Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Port of Gdynia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2006 Z. 18 89-96
PL Celem niniejszego artykułu jest wyznaczenie bezpiecznej odległości, czyli momentu w którym należy rozpocząć zmianę kursu statku poprzez wychylenie płetwy steru o zadaną wartość tak, aby bezpiecznie wyprzedzić statek nieodpowiadający za swoje ruchy i nie wyjść poza granicę toru podejściowego do portu[...]
EN The purpose of this article is determination of safe distance to begin course alteration at assigned rudder angles in order to overtake a ship not under command within the limits of traffic lane to port of Gdynia. This research was performed on manoeuvering simulator VISHIP 2000.
2
100%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
EN Organotin compounds (OTC), as well as metals, are toxic to many organisms. Even at very low concentrations OTC and metals can have several negative effects. The paper discusses key issues relating to the location of harbours in the coastal zone (including near the river mouths and semi‐closed access[...]
3
88%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN This study is intended to make a first estimate of the exposure of the two Polish largest ports – Gdańsk and Gdynia, localized in the Gulf of Gdańsk – to threats from storm extremes. These ports are elements of the Polish critical infrastructure and presented analysis is one of the tasks related to [...]
4
75%
Logistyka
2014 nr 6 777--784, CD 2
PL W artykule wskazano na istotne powiązania między założeniami określonymi w Strategii rozwoju Portu Gdynia, a kluczowymi dokumentami odnoszącymi się do portów morskich oraz rynku transportowego. Dokonano analizy głównych dokumentów o randze europejskiej, krajowej, regionalnej i miejsk[...]
EN The article pointed out the important links between principles set out in the Strategy of the Port of Gdynia and key documents relating to seaports and transport market. The article analyzed the main documents at european, regional and municipal level. Support the Strategy of the Port of Gdynia by[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2011 nr 69 7-14
PL W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań w skali rzeczywistej oddziaływania na nabrzeże sterów strumieniowych statku. Omówiono system pomiarowy zainstalowany na nabrzeżu promowym w Porcie Gdynia i dokonano analizy przeprowadzonych pomiarów. Opisano model oddziaływania sterów strumieniowych na n[...]
EN The paper presents the results of preliminary real scale investigations on the influence of vessel thrusters on the quay wall. The measurement system installed in the ferry terminal in Port of Gdynia and the results of the measurements carried out are described. The prediction model of bow thrusters[...]
6
75%
Oceanologia
2017 No. 59 (1) 81--84
EN This paper presents new findings on oligochaete species inhabiting Polish brackish waters. Identification of 455 specimens collected in September 2013 and July 2014 during the macrozoobenthos survey in the Port of Gdynia (the Gulf of Gdańsk, the southern Baltic Sea, Poland) showed the presence of si[...]
7
63%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2019 Vol. 13, no. 3 641--646
EN The following article presents a comparative analysis of the operation of Polish ports in the Tri-City as well as the characteristics of the most prosperous Chinese ports. The comparison of such unreasonably different size ports aims at directing Polish ports to development opportunities in order to[...]
8
63%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2018 Vol. 12, no. 2 315--319
EN One of the main factors affecting the safe port maneuvers by ships is wind, which directly affects the ship's movement. The article presents a comparison of calculated wind loads to the power generated by thrusters and the main propulsion of the ship with the results of simulation tests in order to [...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2018 nr 107 9--24
PL Jedną z głównych cech determinujących pozycję portu na arenie między­narodowej są jego parametry umożliwiające przeładunek jak największej ilości ładunków przewożonych przez jak największe jednostki pływające. Największe z polskich portów – Gdańsk i Gdynia – walczą o status jednych z najlepszych w E[...]
EN One of the main determinants of the international status of a seaport is its capacity to handle the largest possible quantities of cargo carried by the largest vessels. A successful seaport is one where trans-shipments are handled by qualified personnel and where excellent facilities are available t[...]
10
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1309--1313, CD
PL W niniejszym artykule przedstawiono sytuację transportu morskiego w Polsce na przestrzeni lat 2013-2015. Charakterystyce poddano cztery najważniejsze porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i w Świnoujściu w zakresie, m.in. ilości przetransportowanych ładunków oraz ilości statków wpływających do [...]
EN This article described the situation of maritime transport in Poland over the years from 2013 to 2015. The description covered four most significant seaports, i.e. in Gdansk, Gdynia, Szczecin, and in Swinoujscie in respect of, among others, the share of freight transported and the number of ships en[...]
11
51%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2019 Nr 1 79--82
PL Celem artykułu jest określić czy działalność Portu Zewnętrznego przyczyni się do zwiększenia wolumenu kontenerów przeładowywanych w polskich portach. Na wstępie przedstawiono powód, dla którego podjęto decyzję o budowie Portu Zewnętrznego. W pierwszym rozdziale zaprezentowano historię konteneryzacji[...]
EN The aim of the article is to determine if activity of the External Port will contribute to increase the numer of containers passing through the Polish ports. The introduction shows the reason why decision of building the External Port was made. First chapter shows the history of containerization and[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last